Znajdź nas na

Subscribe

KULTURA

Talenty świętokrzyskie nagrodzone! W dziedzinie artystycznej uhonorowano ostrowczankę – Julię Tłuczkiewicz!

Po raz 21. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając “Talenty Świętokrzyskie”. W związku z obostrzeniami epidemicznymi gala odbyła się w formule zdalnej. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach nagrody z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członek Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrali przedstawiciele tegorocznych talentów.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tytuł „Talenty Świętokrzyskie” otrzymały w tym roku 22 osoby: 15 za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 3 za osiągnięcia naukowe oraz 4 za działalność artystyczną.

– Od 2000 roku przyznaliśmy ponad 700 nagród i wyróżnień dla uzdolnionej młodzieży z regionu. Łącznie, na wsparcie i rozwijanie Talentów Świętokrzyskich, samorząd województwa przeznaczył  ponad 680 tys. zł – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Komisja ds. nagród sprawdziła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 74 wnioski, rekomendując do wyróżnień 22 kandydatów. Listę laureatów edycji 2020 „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” Zarząd Województwa zatwierdził 8 października br.

– Jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego chcemy nagradzać, tych wszystkich młodych mieszkańców regionu, którzy w swoich szkołach i uczelniach wiodą prym w działalności społecznej, artystycznej i naukowej. Jesteście potrzebni Ziemi Świętokrzyskiej i zasługujecie na to, aby Was dowartościować – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W związku z obostrzeniami epidemicznymi tegoroczna gala odbyła się w formule zdalnej. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zgromadzili się jedynie reprezentanci, wyróżnionych za szczególne osiągnięcia, uczniów i studentów z regionu. Nagrody laureatom wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Anna Brudek Zielińska ze Związku Literatów Polskich.

– Dziękuję samorządowi województwa za dołożenie cegiełki do wspierania naszego dalszego rozwoju – podkreśliła Róża Okoń, laureatka tegorocznych Talentów Świętokrzyskich.

Za osiągnięcia edukacyjne i naukowe wyróżniono Michalinę Ryńską oraz Różę Okoń. Michalina jest jedyną laureatką, która mimo młodego wieku może pochwalić się udanymi próbami pisarskimi. Wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach literackich oraz zwyciężczyni 2-ego Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczak – Konefał. Z kolei Róża jest finalistką 66-tej Olimpiady Chemicznej oraz laureatką 56-ego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego, a także Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego „Symbioza Umysłów”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W dziedzinie artystycznej uhonorowano natomiast Julię Tłuczkiewicz oraz Kamila Pacholca. Julia jest jedyną laureatką nagrodzoną za osiągnięcia w konkursach piosenki. To wielokrotna finalistka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu „Multi Gerne Festiwal” na Białorusi, a także Międzynarodowego Festiwalu w Wilnie „Muzikostelntuyga”. Sukcesów nie brakuje także Kamilowi. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Zakwalifikował się także na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku, z pominięciem Komisji Kwalifikacyjnej i Eliminacji.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza uzdolnionych uczniów i studentów z regionu od 2000 roku. Są to laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, instrumentalnych, turniejów tańca i olimpiad przedmiotowych, a także studenci o wybitnych osiągnięciach naukowych, m. in. autorzy wynalazków.

W związku z  wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawowych, dokonano modyfikacji. Od przyszłego roku kontynuacją Programu Nagród Talenty Świętokrzyskie będą nagrody dla uczniów Talenty Świętokrzyskie i stypendia dla studentów Talenty Świętokrzyskie. Od 2021 roku przyznawane będą  odrębnie, w ramach dwóch osobnych regulaminów.

Lista laureatów nagrody Talenty Świętokrzyskie 2020:

Osiągnięcia edukacyjne

 1. Katarzyna Borek – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, finalistka 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
 2. Jakub Dudek – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 3. Kinga Majcher – uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, finalistka 46-ej Olimpiady Geograficznej, wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 4. Tymoteusz Mętrak – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 46-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, 61-ej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat 8-ej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” Fundacji „Zawsze Warto”.
 5. Aleksander Mijas – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 46-tej Olimpiady Geograficznej.
 6. Jan Młynarczyk – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 13-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” im. mjr. Marka Gajewskiego, laureat 8-ej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”- Fundacji „Zawsze Warto”.
 7. Róża Okoń – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalistka 66-tej Olimpiady Chemicznej, laureatka 56-ego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego oraz Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego „Symbioza Umysłów”.
 8. Mateusz Pańtak – uczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 46-ej Olimpiady Geograficznej, wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym “Alfik”.
 9. Krzysztof Pawelec – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 61-ej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalista 22-ej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, laureat w kat. Realizacja projektu medialnego (praca zespołowa) w Europejskim konkursie „Zostań młodzieżowym reporterem Europy” organizowanym przez niemiecką fundację: Ingeborg und Eberhard Beckherrn Stiftung.
 10. Damian Prus – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 49-tej Olimpiady Biologicznej.
 11. Michalina Ryńska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie, laureatka wielu konkursów literackich, w tym: 2-ego Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczak – Konefał, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty Mikołaj w oczach dzieci”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Popisz się talentem” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąc pod prąd” w kat. szkół podstawowych.
 12. Piotr Rysiński – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego, wyróżniony także w 27. Olimpiadzie Informatycznej.
 13. Jakub Tomaszewski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 66-tej Olimpiady Chemicznej, laureat konkursu interdyscyplinarnego “Symbioza umysłów”.
 14. Jakub Treszczotko – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, otrzymał tytuł „Najlepszego Mówcy” Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich „Debbaty”.
 15. Mateusz Wójcik – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 66-tej Olimpiady Chemicznej, 13-tej Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz laureat 56-tego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego.

Osiągnięcia naukowe

 1. Klaudia Adamczewska – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. w renomowanym czasopiśmie „Clinical Neurology and Neurosurgery”, w materiałach pokonferencyjnych 14. Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, wyróżniona w sesji posterowej na Kongresie Naukowo – Szkoleniowym Neurologia „Medforum 2019”, zdobywczyni 1. i 3. miejsca w kategorii Case Study (studium przypadku) na międzynarodowej konferencji naukowej, 2. miejsca w sesji posterowej na 13-tym Międzynarodowym Kongresie Naukowo – Szkoleniowym: Psychiatria Medforum 2019 „Psychiatrio, quo vadis?”, laureatka w kategorii Neurology na międzynarodowej konferencji naukowej.
 2. Irmina Morawska – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współautorka kilku publikacji naukowych zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych z dziedziny medycyny, autorka publikacji naukowej pt. „Praktyczne aspekty farmakoterapii komorowych zaburzeń rytmu serca” w czasopiśmie specjalistycznym „Kardiologia po dyplomie”, wyróżniona w konkursie StRuNa 2019.
 3. Aleksandra Polak – doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, współautorka czterech prac zamieszczonych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach medycznych posiadających Impact Factor: JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, ENDOCRINE CONNECTIONS znajdujących się na liście czasopism z punktacją Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego.

Osiągnięcia artystyczne

 1. Gabriela Leśniok – studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, uczestniczka międzynarodowej wystawy zbiorowej „Czarne Obrazy z Czasów Zarazy i na Czasy Zarazy”, uczestniczka 3-ej edycji Międzynarodowego Triennale Rysunku Studentów Uczelni Artystycznych pt. „Miasto” w Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu oraz wystawy „ROK-Refleksja o Kapelańskim”, uczestniczka wystaw zbiorowych, m.in. w Galerii Omega im. Marka Hoffmanna w Toruniu oraz wystawy „Mit o przyszłości”, organizowanej przez kolektyw artystyczny „Tak jakby Grupa” BWA Studio we Wrocławiu, uczestniczka pleneru artystycznego w ramach projektu „Inni – tacy sami” w Kamieniu Wielkim.
 2. Kamil Pacholec – student Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, zakwalifikował się na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku, z pominięciem Komisji Kwalifikacyjnej i Eliminacji.
 3. Eryk Parchański – uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, finalista Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, laureat i zdobywca nagrody specjalnej w Elevato Certificate w Salzburgu, zakwalifikował się na Eliminacje na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku.
 4. Julia Tłuczkiewicz – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu w Wilnie „Muzikostelntuyga”, Międzynarodowego Konkursu Jazzowego „Magnolia” w Warszawie, Międzynarodowego Festiwalu „Multi Gerne Festiwal” na Białorusi, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta”w Bielsku Podlaskim, zdobywczyni Grand Prix w Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Kolędowym w Szczucinie.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this