Znajdź nas na

KULTURA

Talenty świętokrzyskie nagrodzone! W dziedzinie artystycznej uhonorowano ostrowczankę – Julię Tłuczkiewicz!

Po raz 21. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając “Talenty Świętokrzyskie”. W związku z obostrzeniami epidemicznymi gala odbyła się w formule zdalnej. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach nagrody z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członek Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrali przedstawiciele tegorocznych talentów.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tytuł „Talenty Świętokrzyskie” otrzymały w tym roku 22 osoby: 15 za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 3 za osiągnięcia naukowe oraz 4 za działalność artystyczną.

– Od 2000 roku przyznaliśmy ponad 700 nagród i wyróżnień dla uzdolnionej młodzieży z regionu. Łącznie, na wsparcie i rozwijanie Talentów Świętokrzyskich, samorząd województwa przeznaczył  ponad 680 tys. zł – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Komisja ds. nagród sprawdziła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 74 wnioski, rekomendując do wyróżnień 22 kandydatów. Listę laureatów edycji 2020 „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” Zarząd Województwa zatwierdził 8 października br.

– Jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego chcemy nagradzać, tych wszystkich młodych mieszkańców regionu, którzy w swoich szkołach i uczelniach wiodą prym w działalności społecznej, artystycznej i naukowej. Jesteście potrzebni Ziemi Świętokrzyskiej i zasługujecie na to, aby Was dowartościować – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W związku z obostrzeniami epidemicznymi tegoroczna gala odbyła się w formule zdalnej. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zgromadzili się jedynie reprezentanci, wyróżnionych za szczególne osiągnięcia, uczniów i studentów z regionu. Nagrody laureatom wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Anna Brudek Zielińska ze Związku Literatów Polskich.

– Dziękuję samorządowi województwa za dołożenie cegiełki do wspierania naszego dalszego rozwoju – podkreśliła Róża Okoń, laureatka tegorocznych Talentów Świętokrzyskich.

Za osiągnięcia edukacyjne i naukowe wyróżniono Michalinę Ryńską oraz Różę Okoń. Michalina jest jedyną laureatką, która mimo młodego wieku może pochwalić się udanymi próbami pisarskimi. Wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach literackich oraz zwyciężczyni 2-ego Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczak – Konefał. Z kolei Róża jest finalistką 66-tej Olimpiady Chemicznej oraz laureatką 56-ego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego, a także Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego „Symbioza Umysłów”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W dziedzinie artystycznej uhonorowano natomiast Julię Tłuczkiewicz oraz Kamila Pacholca. Julia jest jedyną laureatką nagrodzoną za osiągnięcia w konkursach piosenki. To wielokrotna finalistka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu „Multi Gerne Festiwal” na Białorusi, a także Międzynarodowego Festiwalu w Wilnie „Muzikostelntuyga”. Sukcesów nie brakuje także Kamilowi. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Zakwalifikował się także na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku, z pominięciem Komisji Kwalifikacyjnej i Eliminacji.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza uzdolnionych uczniów i studentów z regionu od 2000 roku. Są to laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, instrumentalnych, turniejów tańca i olimpiad przedmiotowych, a także studenci o wybitnych osiągnięciach naukowych, m. in. autorzy wynalazków.

W związku z  wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawowych, dokonano modyfikacji. Od przyszłego roku kontynuacją Programu Nagród Talenty Świętokrzyskie będą nagrody dla uczniów Talenty Świętokrzyskie i stypendia dla studentów Talenty Świętokrzyskie. Od 2021 roku przyznawane będą  odrębnie, w ramach dwóch osobnych regulaminów.

Lista laureatów nagrody Talenty Świętokrzyskie 2020:

Osiągnięcia edukacyjne

 1. Katarzyna Borek – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, finalistka 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
 2. Jakub Dudek – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 3. Kinga Majcher – uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, finalistka 46-ej Olimpiady Geograficznej, wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 4. Tymoteusz Mętrak – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 46-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, 61-ej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat 8-ej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” Fundacji „Zawsze Warto”.
 5. Aleksander Mijas – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 46-tej Olimpiady Geograficznej.
 6. Jan Młynarczyk – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 13-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” im. mjr. Marka Gajewskiego, laureat 8-ej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”- Fundacji „Zawsze Warto”.
 7. Róża Okoń – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalistka 66-tej Olimpiady Chemicznej, laureatka 56-ego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego oraz Interdyscyplinarnego Konkursu Naukowego „Symbioza Umysłów”.
 8. Mateusz Pańtak – uczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 46-ej Olimpiady Geograficznej, wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym “Alfik”.
 9. Krzysztof Pawelec – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 61-ej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalista 22-ej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, laureat w kat. Realizacja projektu medialnego (praca zespołowa) w Europejskim konkursie „Zostań młodzieżowym reporterem Europy” organizowanym przez niemiecką fundację: Ingeborg und Eberhard Beckherrn Stiftung.
 10. Damian Prus – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 49-tej Olimpiady Biologicznej.
 11. Michalina Ryńska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie, laureatka wielu konkursów literackich, w tym: 2-ego Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczak – Konefał, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty Mikołaj w oczach dzieci”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Popisz się talentem” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąc pod prąd” w kat. szkół podstawowych.
 12. Piotr Rysiński – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego, wyróżniony także w 27. Olimpiadzie Informatycznej.
 13. Jakub Tomaszewski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 66-tej Olimpiady Chemicznej, laureat konkursu interdyscyplinarnego “Symbioza umysłów”.
 14. Jakub Treszczotko – absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, finalista 50-tej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, otrzymał tytuł „Najlepszego Mówcy” Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich „Debbaty”.
 15. Mateusz Wójcik – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, finalista 66-tej Olimpiady Chemicznej, 13-tej Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz laureat 56-tego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego.

Osiągnięcia naukowe

 1. Klaudia Adamczewska – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. w renomowanym czasopiśmie „Clinical Neurology and Neurosurgery”, w materiałach pokonferencyjnych 14. Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, wyróżniona w sesji posterowej na Kongresie Naukowo – Szkoleniowym Neurologia „Medforum 2019”, zdobywczyni 1. i 3. miejsca w kategorii Case Study (studium przypadku) na międzynarodowej konferencji naukowej, 2. miejsca w sesji posterowej na 13-tym Międzynarodowym Kongresie Naukowo – Szkoleniowym: Psychiatria Medforum 2019 „Psychiatrio, quo vadis?”, laureatka w kategorii Neurology na międzynarodowej konferencji naukowej.
 2. Irmina Morawska – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współautorka kilku publikacji naukowych zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych z dziedziny medycyny, autorka publikacji naukowej pt. „Praktyczne aspekty farmakoterapii komorowych zaburzeń rytmu serca” w czasopiśmie specjalistycznym „Kardiologia po dyplomie”, wyróżniona w konkursie StRuNa 2019.
 3. Aleksandra Polak – doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, współautorka czterech prac zamieszczonych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach medycznych posiadających Impact Factor: JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, ENDOCRINE CONNECTIONS znajdujących się na liście czasopism z punktacją Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego.

Osiągnięcia artystyczne

 1. Gabriela Leśniok – studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, uczestniczka międzynarodowej wystawy zbiorowej „Czarne Obrazy z Czasów Zarazy i na Czasy Zarazy”, uczestniczka 3-ej edycji Międzynarodowego Triennale Rysunku Studentów Uczelni Artystycznych pt. „Miasto” w Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu oraz wystawy „ROK-Refleksja o Kapelańskim”, uczestniczka wystaw zbiorowych, m.in. w Galerii Omega im. Marka Hoffmanna w Toruniu oraz wystawy „Mit o przyszłości”, organizowanej przez kolektyw artystyczny „Tak jakby Grupa” BWA Studio we Wrocławiu, uczestniczka pleneru artystycznego w ramach projektu „Inni – tacy sami” w Kamieniu Wielkim.
 2. Kamil Pacholec – student Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, zakwalifikował się na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku, z pominięciem Komisji Kwalifikacyjnej i Eliminacji.
 3. Eryk Parchański – uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, finalista Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, laureat i zdobywca nagrody specjalnej w Elevato Certificate w Salzburgu, zakwalifikował się na Eliminacje na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w 2021 roku.
 4. Julia Tłuczkiewicz – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu w Wilnie „Muzikostelntuyga”, Międzynarodowego Konkursu Jazzowego „Magnolia” w Warszawie, Międzynarodowego Festiwalu „Multi Gerne Festiwal” na Białorusi, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta”w Bielsku Podlaskim, zdobywczyni Grand Prix w Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Kolędowym w Szczucinie.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Mateusz Czeremcha wykluczony z PiS!

FAKTY

W ostrowieckim szpitalu pojawiły się próby zaszczepienia poza kolejnością! Na szczęście nieudane!

FAKTY

46-letni ostrowczanin zatrzymany przez Policję! Powód? Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta! Mężczyzna nie przyznał się do winy!

FAKTY

Gmina Ćmielów: Cysterna z paliwem wpadła do przydrożnego rowu!

FAKTY

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this