Znajdź nas na

PO GODZINACH

KEEP ON! Dobre praktyki w kulturze!

O dziedzictwie kulturowym i perspektywach jego wsparcia w nowym rozdaniu finansowym Unii Europejskiej dyskutowano podczas VI Spotkania Regionalnego Interesariuszy projektu Keep On w kieleckim Ogrodzie Botanicznym.

Uczestnicy Spotkania fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Realizowany w ramach programu Interreg Europa 2014-2020 projekt KEEP ON, to przedsięwzięcie międzynarodowe, którego partnerami są takie kraje jak: Grecja, Hiszpania, Włochy Portugalia i Chorwacja. Województwo świętokrzyskie jest jedynym jego polskim partnerem, warto podkreślić, że w grupie interesariuszy projektu z naszego regionu znalazło się kilkanaście instytucji zarządzających placówkami kultury. Każda z nich wniosła do projektu swoje doświadczenia, ale otrzymała także cenną wiedzę i praktyczne wskazówki, jak sprawnie zarządzać placówkami kultury, głównie w zakresie ich finansowania i efektywnego wykorzystania na ten cel unijnych funduszy. Projekt ruszył w czerwcu 208 r. i potrwa do maja 2023 r.

– Dzięki realizacji projektu poznaliśmy wiele dobrych praktyk naszych zagranicznych partnerów w zakresie zarządzania dobrami dziedzictwa kulturowego i wykorzystywania ich potencjałów dla rozwoju regionu. Niezwykle istotne jest to, że znajdą one odzwierciedlenie w zapisach nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, otwierając środowe spotkanie. Dodał on, że projekty partnerskie realizowane w ramach programów INTERREG niosą wiele korzyści, w tym przede wszystkim służą wsparciu polityk regionalnych.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W spotkaniu, które odbywało się w pięknym otoczeniu kieleckiego Ogrodu Botanicznego, uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego, którzy podsumowali dotychczasowe działania w ramach projektu Keep On. Od kilku lat wspólnie zdobywają doświadczenia jak mądrze i racjonalnie wydawać pieniądze na funkcjonowanie placówek kultury i jak realizować, które wykażą się największą trwałością ekonomiczną i samowystarczalnością.

Przykłady dobrych praktyk w obszarze kultury przedstawiła Liliana Krężołek Ü koordynator projektu Keep On. Wśród regionalnych działań, o które zostały zamieszczone a platformie programu Interreg Europa, znalazły się kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja imprezy Oblężenie Chęcińskiej Warowni, rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni, czy termomodernizacja gmachu Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania głównych założeń dotyczących wsparcia sektora kultury w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła pięć celów polityki na nowy okres programowania, skupiając się głównie na tych działaniach, które dotyczą wsparcia placówek kultury. – Bazując na doświadczeniach projektu Keep On, podczas opracowywania nowego programu regionalnego zaproponowane do wsparcia zostaną projekty dotyczące ochrony, zachowania i promocji zabytkowych ogrodów i parków, dokumentowania, zachowania i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego, wykorzystania nowych technologii w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego, m. in. w zakresie digitalizacji zasobów, wsparcia zabytków przemysłowych oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich – mówiła Anna Kucharczyk.

Uczestnicy spotkania dyskutowali w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bez wątpienia doświadczenia z dotychczasowej realizacji projektu Keep On oraz badania ewaluacyjne RPOWŚ 2014-2020 są bardzo pomocne przy opracowywania nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zostały w nim uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnych dotyczące realizacji projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania jego zasobów dla celów turystycznych. Instrumentem do realizacji tego celu będą IIT – inne inwestycje terytorialne.

Jak dodała Anna Kucharczyk – VI generacja programu Interreg dysponuje budżetem w wysokości 8,1 mld euro i w dalszym ciągu będzie kształtować współpracę terytorialną w całej Europie w odniesieniu do wszystkich jej komponentów (transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych). Dlatego tez – jak podkreśliła – tak ważna jest współpraca z partnerami zagranicznymi.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this