Znajdź nas na

FAKTY

Kiedyś tereny o wybitnych walorach geobotanicznych, dziś plac budowy! Internauci: „Na Łąki Denkowskie żal patrzeć!”

– W inwentaryzacji przyrodniczej wyróżniono tereny o: wybitnych walorach geobotanicznych do których zaliczono : murawy ciepłolubne w okolicach Częstocic i Szewnej, zbiorowiska wodne i szuwarowe na zbiornikach wodnych koło Gutwina, ziołoroślowe łąki z roślinnością bagienną obejmujące Łąki Denkowskie, Łąki Bodzechowskie oraz podmokłe łąki koło os. Zygmuntówka – czytamy w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” z 2004 roku. Co zmieniło się zatem przez tych 17 lat, że na terenach o wówczas „wybitnych walorach geobotanicznych” powstaje dziś droga za blisko 17 000 000 zł, którą część mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego określa mianem „drogi przez bagna”?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Budowa łącznika pomiędzy ulicami Leona Chrzanowskiego i Furmańską wywołała spore kontrowersje wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ciężki sprzęt budowlany kontrastował z budzącą się do życia przyrodą Łąk Denkowskich. Z miejsca, które wielu ostrowczan pamięta ze spacerów, niewiele pozostało. „Najpierw traktowane jak nielegalne wysypisko śmieci, dziś rozjeżdżane”, „Na Łąki Denkowskie żal patrzeć”, „Ostrowiec jest ekologiczny, bo na przystankach wiszą plakaty ekologiczne, na więcej miasta nie stać” – to tylko niektóre z komentarzy ostrowczan. Z postępem prac pojawiały się kolejne opinie mieszkańców: „To było jedno z niewielu miejsc w Ostrowcu, gdzie można było spokojnie przejść się i popatrzeć na prawdziwą zieleń, a nie drzewka w doniczkach na rynku. Teraz już wiemy dlaczego latami tolerowano powolną degradację tych terenów, wyrzucanie tam śmieci itp. Żeby dziś móc powiedzieć – przecież to zaniedbany śmietnik a nie Natura 2000, zaorajmy i zróbmy drogę. Osuszmy podmokłe tereny, co tam będzie nas lewactwo straszyć globalnym ociepleniem, przecież wczoraj deszcz padał. Jeszcze zatęsknicie za tymi „zbędnymi” bagnami. Już widzę te tłumy inwestorów budujących tam magazyny, miasto ma mnóstwo terenów pod inwestycje, z których i tak nikt nie korzysta. Wybudujmy więcej, na pewno się rzucą. Problemem Ostrowca jest to, że nie jest dobrym miejscem do życia, w takich miejscach nikt nie inwestuje, bo ludzie i tak uciekaj. Ciekawe, że na niszczenie przyrody zawsze znajdują się miliony zł, a na najdrobniejszą inwestycję w jej ochronę nawet 1000 zł miasto nie umie wyłuskać”, „Jak dla mnie ten łącznik to chybiona inwestycja, która spełni swoja role tylko w sobotę….już nie chodzi mi o przyrodę ale o sam fakt ….no kur…a. idiotyczny pomysł. Trzy równoległe drogi w jednym kierunku, ul. Kilińskiego, równoległa do niej nowo budowana i trzeci to jest ta co biegnie od Radwana koło cmentarza dalej obok nowych bloków …hmm gdzie sens i logika????”, „każdy rozsądny gospodarz postawi takie pytanie, skąd ta rozrzutność z naszych podatków. O co chodzi nagle z tą siatką dróg na Łąkach Denkowskich ? Pomocnicze pytanie byłoby zasadne: kto wykupił działki przy nowo budowanej drodze i łącznikach, zanim poszła informacja w eter o budowie dróg” – pytają internauci. 

Inwestycja kosztuje blisko 17 mln zł
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pojawili się także  głosy ostrowczan, popierających nową inwestycję: „Ostrowiec jest wyjątkowo zielonym miastem i śpiewu ptaków można posłuchać wiosną co rano nawet mieszkając w blokach. W ubiegłe lato odwiedzili mnie znajomi z Krakowa i byli zachwyceni zielenią i czystością naszego miasta. Każdy widzi, to co chce widzieć i co mu wygodne.”, „Wyobraź sobie, co mają powiedzieć rodowici ostrowczanie, którym obok ich własnych domów, okna w okna postawiono bloki i wybudowano ruchliwe ulice? Też powinni płakać od dziesiątków lat i uschnąć ze zgryzoty? ”. 

Faktem jest, że w 2004 roku przy okazji Uchwały Nr XXI/245/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na stronie 32 w rozdziale 9.II „Ochrona Przyrody”  Programu, przygotowanego przez Pracownię Geologiczną Joanny Lasak pojawiła się informacja, że:

„ Wg inwentaryzacji przyrodniczej środowisko przyrodnicze Ostrowca Św. ukształtowane zostało przez czynniki naturalne (podłoże geologiczne, gleby, warunki hydrologiczne, klimat, pierwotna i naturalna szata roślinna) i antropogeniczne (osadnictwo, rozwój przemysłu, przekształcanie krajobrazu). Do pozostałości po naturalnej szacie roślinnej zalicza się fragmenty lasów rozlokowanych na peryferiach miasta, fragmenty łąk o zróżnicowanych stosunkach wodnych i formach użytkowanie, zbiorowiska szuwarowe i bagienne oraz torfowiskowe położone w dolinie rz. Kamiennej, murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla w obrębie Wyżyny Sandomierskiej. W obrębie Ostrowca Św. znajduje się 27 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie gatunkowej, 12 gatunków chronionych, 15 gatunków objętych czerwoną listą roślin ginących i zagrożonych w Polsce, 6 gatunków należących do reliktu glacjalnego i 3 gatunki należące do reliktu kserotermicznego. W inwentaryzacji przyrodniczej wyróżniono tereny o : • wybitnych walorach geobotanicznych do których zaliczono : o murawy ciepłolubne w okolicach Częstocic i Szewnej o zbiorowiska wodne i szuwarowe na zbiornikach wodnych koło Gutwina o ziołoroślowe łąki z roślinnością bagienną obejmujące Łąki Denkowskie, Łąki Bodzechowskie oraz podmokłe łąki koło os. Zygmuntówka (…)”.

Fragment Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z 2004 roku.

Co zmieniło się zatem przez tych 17 lat, że na terenach o wówczas „wybitnych walorach geobotanicznych” powstaje dziś droga za blisko 17 000 000 zł?

Jak podczas konferencji prasowej, jaka miała miejsce w środę, 25 sierpnia podkreślał Jarosław Górczyński prezydent Ostrowca Św., to „najdroższa i największa inwestycja drogowa w mieście”.  

– Chcę podziękować panu prezesowi w sposób wyjątkowy za elastyczność i za podejście. Firma Budromost wygrała jakiś czas temu przetarg na budowę tej ulicy, kiedy ceny stali kosztowały dwa razy mniej. Z tego miejsca chcę podziękować za elastyczność firmie. Bo nikt się nie spodziewał takich galopujących cen materiałów, usług budowlanych. Dzięki takiemu rozsądnemu podejściu, za co dziękuję, dzisiaj możemy powiedzieć, że firma nie zeszła z budowy, że firma realizuje to zadanie ważne. Największa, najdroższa inwestycja drogowa w mieście Ostrowcu Św. Łącznik Chrzanowskiego, Denkowska, który otworzy też te tereny. W przypadku jakiejkolwiek awarii na Kilińskiego byłby olbrzymi problem z poruszaniem się, z komunikacją.  Pozwoli udrożnić ruch wokół targowiska miejskiego, które jest ważnym punktem i wokół ulicy Kilińskiego, która jest taką arterią zaplecza handlowego i zaplecza magazynowo-hurtowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego i dla okolic –  mówił prezydent.   

Dodał także, że prace odbywały się metr, półtora metra poniżej lustra wody. 

– To wymagało takiego przemyślenia, zaangażowania, to były trudne warunki drogowe, bo to jest pradolina rzeki Kamiennej, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że ten teren był trudnym terenem do budowy, ale w tej chwili jak widzimy efekt prac: okrawężnikowana, siedem metrów szerokości (jezdnia przyp. red.), ścieżka rowerowa, chodniki, nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Co ciekawe 129 miejsc przy ulicy Furmańskiej, nowych miejsc parkingowych dedykowanych wszystkim kupującym, odwiedzającym nasze targowisko miejskie, także  prezesie, jeszcze raz bardzo dziękuję – mówił podczas konferencji Jarosław Górczyński.

Ryszard Wojtan, prezes „Budromost Starachowice” przyznaje, że ze względu na przełom cenowy, jaki pojawił się w pierwszej połowie roku, rozważał przerwanie robót budowlanych lub odłożenie terminów. 

– Na pewnym etapie rozpatrywaliśmy różne scenariusze, gdyż ten przełom cenowy, który w naszym kraju nastąpił w tym roku,  w zasadzie w pierwszej połowie tego roku, kazał nam myśleć o ewentualnym przerwaniu  tej roboty. Przerwaniu, może przeczekaniu, odłożeniu terminów.  Niemniej jednak, jakby taka „burza mózgów” w naszej firmie, ludzi, którzy pracują tam od wielu lat, naprowadziła nas na taki trop, że jedynym rozwiązaniem pozytywnym  dla nas, dla pana prezydenta i  dla jego społeczności, tu w mieście Ostrowcu, będzie maksymalne przyspieszenie tej inwestycji, żeby zakończyć ją jak najszybciej i przed zimą zejść z budowy, likwidując stałe zaplecze, nie ponosząc kosztów stałych przez okres zimowy itd. Po rozmowie z panem prezydentem, muszę tu powiedzieć też z całą odpowiedzialnością i też prezydentowi z tego miejsca podziękować gorąco, za to, że pan prezydent przyjął to na swoje barki, bo przecież niesie to inne zupełnie wydatkowanie pieniędzy budżetowych i dotacyjnych, które miasto otrzymało – wyjaśniał Ryszard Wojtan.  

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał także, że zmieniony został harmonogram płatności.

– Trzeba było przesuwać pieniądze z innych inwestycji, szukać ich w innych miejscach, to są bardzo duże pieniądze. Ten kontrakt, tak jak państwo widzicie, zakres tych prac, to jest 16 878 000 zł. Ja jeszcze raz powtórzę, to jest najdroższa inwestycja drogowa w tej chwili w Ostrowcu Św. Nie ma na koncie 16 milionów nikt, przynajmniej nie znam takich osób – mówił Jarosław Górczyński.

Aktualnie zakończyły się prace związane ze wzmocnieniem podstawy nasypu, w 95 procentach wykonana jest kanalizacja deszczowa , trwają prace brukarskie na parkingu zlokalizowanym przy targowisku miejskim. Do końca roku droga powinna być zakończona w stopniu pozwalającym na przejezdność.

–  Nie wiem czy puścimy ruch, czy poczekamy na wiosnę, bo do tego musimy dopasować jeszcze targowisko miejskie. A proszę zauważyć, że na naszym targowisku miejskim też trwają prace remontowo-budowlane,  inwestycyjne. Remontujemy tam jednej z największych placów od ulicy Furmańskiej i dzisiaj targowisko też  pracuje w trochę w  utrudnionych warunkach, ponieważ część handlujący i handel przeniósł się na parkingi stąd z tego miejsca musimy to skoordynować, ale mogę obiecać, że na wiosnę, na pewno ten ruch na tej ulicy będzie puszczony i będziemy cieszyć się z tej ulicy i możliwości jakie daje ta ulica. ta droga to jest taki ważny element w krwioobiegu gospodarczym, k, do Samsonowicza, ale także daje alternatywę, to co mówiłem na początku, odnośnie ulicy Kilińskiego – podsumował prezydent. 

Jak przeczytać możemy w informacji prasowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.: „Najtrudniejszym i zarazem kosztownym elementem budowanej drogi są roboty ziemne polegające na wymianie gruntu. Do wywiezienia z budowy jest około 70.000,0 m3 a do wbudowania w nasypy ponad 96.500 tysiąca m3 z czego około 20 tysięcy stanowią materace nośne z georusztu.”

O nowej drodze pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this