Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kolejna uchwała unieważniona przez wojewodę!

Czy Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. jest rekordzistą w tworzeniu bubli prawnych? To pytanie nasuwa się samo, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Wojewoda Świętokrzyski po raz kolejny unieważnił uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego. Tym razem sprawa dotyczy uchwały podjętej 30 grudnia 2019 roku. Radni z Prawa i Sprawiedliwości mówią o całkowitym braku profesjonalizmu ze strony aktualnych władz powiatu i apelują o zmianę ich stosunku do przepisów prawa.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wojewoda Świętokrzyski unieważnił uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XXVI/150/2019 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości i kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w części obejmującej paragraf 5 w zakresie w jakim zawiera on stwierdzenie: ,, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.”

Użyte w uchwale stwierdzenie, że zaczyna ona obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 1461) i zarazem zawiera w sobie błąd logiczny, gdyż paragraf ten w swej pierwszej części stanowi, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a w drugiej części stanowi, że uchwała zyskuje moc obowiązywania wraz z wejściem w życie. 

Takie sformułowanie wprowadza zamieszanie w postaci dwóch dat wejścia uchwały w życie, co jak czytamy w rozstrzygnięciu wojewody „stanowi istotne naruszenie prawa”. 

Uchwała, będąca aktem prawa miejscowego może bowiem wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Nie jest to pierwsza z tego typu  „wpadek” w Ostrowieckim Starostwie Powiatowym.

W grudniu 2018 roku radni powiatowi z Ostrowca Świętokrzyskiego wybierali komisje stałe rady, w tym tę najważniejszą – komisję rewizyjną. Nie znalazł się w niej żaden z radnych PiS, chociaż według „Ustawy o samorządzie powiatowym” w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając, że komisja rewizyjna nie została wybrana zgodnie z ustawą. Sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, bo z decyzją wojewody nie zgodziła się z kolei większość w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. Ostatecznie Sąd oddalił skargę powiatu, a tym samym przyznał rację wojewodzie.

O braku profesjonalizmu ze strony sprawujących władzę w powiecie mówi Zbigniew Duda, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości.

– Całkowity brak profesjonalizmu ze strony starosty Marzeny Dębnika. Pani starosta dobrze się czuje tylko w krytykowaniu poprzedników. Po raz kolejny materiały przedstawiane przez Zarząd Powiatu są wadliwe.  Radni Prawa i Sprawiedliwości, jako odpowiedzialni radni, zwracają uwagę na każdej sesji staroście, przewodniczącemu rady na to, że ich traktowanie prawa jest co najmniej dziwne i że rządzący powinni zmienić swój stosunek do przepisów prawa – podsumowuje Zbigniew Duda.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

1 Comment

1 Comment

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this