Znajdź nas na

FAKTY

Kolejne absolutorium dla burmistrza Kunowa! Lech Łodej: Nasz cel, to stały rozwój gminy Kunów!

– Bardzo serdecznie dziękuję za jednomyślne absolutorium. To wyjątkowa chwila. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę, za zrozumienie, za pomaganie sobie wzajemnie, za doradztwo, które procentuje. Nasza gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, rozwijamy się. Przed nami wiele wyzwań, ale w przyszłość patrzymy z optymizmem – mówił podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Kunowie, jaka odbyła się 24 czerwca, Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. Przypomina, że rok 2020, to czas inwestycji, jak remont ulic Prostej, „dyrektorówki”, Juliusza Słowackiego w Kunowie, rozpoczęcie budowy kanalizacji w Janiku, zakup nowego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych, czy przywrócenie trzech linii autobusowych, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Św.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów. Fot. Łukasz Grudniewski

– Rok 2020 był okresem bardzo trudnym dla wszystkich z uwagi na panującą epidemię. Pomimo obiektywnych trudności udało się zrealizować dużą liczbę inwestycji w naszej gminie. Pomogły nam w tym pozyskane znaczne środki ze źródeł zewnętrznych przy niewielkim udziale funduszy własnych. Dzięki profesjonalizmowi pracowników urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Kunów, a także dzięki dobrej współpracy z Radą Miejską w Kunowie, udało nam się wdrożyć także bardzo wiele projektów i inicjatyw. Stawiamy przed sobą realne cele, tak, aby wszystkie potrzeby mieszkańców były w miarę możliwości spełniane – wyjaśnia Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Jak wyjaśnia Danuta Fijas, skarbnik gminy Kunów, budżet gminy Kunów na rok 2020 zaplanowany został z deficytem w wysokości 6 000 290 zł,  zamknął się natomiast nadwyżką  w wysokości 213 870, 14 zł. 

– Oznacza to, że wydatki realizowane były w bardzo oszczędny, przemyślany sposób. Nie były zaciągane niepotrzebne zobowiązania finansowe. Odbywa się to w bardzo przemyślany i gospodarny sposób – tłumaczy Danuta Fijas. 

Dodaje, że zewnętrzna firma, zajmująca się finansami gmin na terenie całej Polski – AESCO Groupe wykonała audyt finansowy gminy Kunów. 

Danuta Fijas, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
fot. Marzena Gołębiowska.naOSTRO.info

– Firma przeanalizowała budżety gminy od 2016 roku. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dochody gminy systematycznie rosną. Od 2016 roku jest to wzrost o około 12 mln zł. Dwukrotnie wzrosły dochody z dotacji i środków na inwestycje. Oznacza to, że gmina coraz skuteczniej pozyskuje środki zewnętrzne przeznaczone na inwestycje. W dalszej części analizy firma wskazuje na bardzo dobrą kondycję finansową gminy. Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest na bardzo bezpiecznym poziomie i w bieżącym roku wynosi on 0,4 mln zł, przy maksymalnym dopuszczalnym progu 4 mln zł – tłumaczy skarbnik.

Firma dokonała również porównania finansów gminy Kunów z finansami dziesięciu gmin z terenu całej Polski o podobnym budżecie, liczbie mieszkańców i specyfice. W pozyskiwaniu środków na inwestycje gmina osiągnęła lepszy wynik, niż średnia grupy porównawczej. Ponadto większość wydatków bieżących gmina pokrywa z środków własnych. świadczy to o oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi oraz skutecznym i rzetelnym realizowaniu dochodów. 

Zewnętrzna firma, zajmująca się finansami gmin na terenie całej Polski – AESCO Groupe wykonała audyt finansowy gminy Kunów
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

– Podkreślić należy, że gmina Kunów w tej dziedzinie osiągnęła najlepszy wynik w badanej grupie porównawczej. Firma AESCO pogratulowała nam tak dobrego wyniku. Wskazała także, że posiadamy duży potencjał oszczędnościowy. Dzięki oszczędnej gospodarce gmina rokrocznie coraz więcej środków przeznacza na edukację. W ciągu ostatnich 5 lat wydatki na oświatę wzrosły o 26%. Wierzymy, że inwestowanie w oświatę przełoży się na osiągane przez młodych mieszkańców gminy jak najlepszych wyników i pozwoli im na bardzo dobry start w dorosłość – podkreśla skarbnik.

Z otrzymanego  absolutorium i wotum zaufania cieszy się Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

– Nie było głosów przeciwnych, czy wstrzymujących się. Tak naprawdę z punktu widzenia ustawy,  jestem osobą, która tylko realizuje uchwały rady. Po sześciu latach mojej pracy myślę, że nie tylko radni, ale i mieszkańcy dostrzegli moje działania. Tego nie da się nie zauważyć, bo wszystkie wskaźniki, fakty i dokumenty wskazują na jedno – rozwój naszej gminy w każdej dziedzinie. Przez te wszystkie lata do 2020 roku wykonaliśmy inwestycje warte 40 000 000 zł, przy 50 procentach pozyskanych środków zewnętrznych, unijnych, czy rządowych. Kto mówi, że budżet gminy Kunów jest w złej kondycji, a gmina jest zadłużona, wprowadza mieszkańców w błąd – tłumaczy Lech Łodej.  

Po latach udało się wykonać remont ulicy Prostej w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodaje, że gmina zadłużona inwestycyjnie, to gmina rozwijająca się. Dzięki obligacjom udało się bowiem wybudować jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie, znajdującą się właśnie w Kunowie, czy rozpocząć budowę kanalizacji. 

2020 rok pomimo pandemii był dobrym rokiem, jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje drogowe w gminie. Po latach udało się wykonać remont ulicy Prostej.

– Mieliśmy bardzo skomplikowaną sytuację prawną, którą my, jako urząd wyprostowaliśmy. Zaprojektowaliśmy drogę, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.  Pieniądze z Ministerstwa  wyniosły 654 371,00 zł. (bez odwodnienia). Całkowity koszt inwestycji to 1 700 000 zł, ponieważ, przy okazji, już z własnych środków wykonaliśmy odwodnienie górnej części Kunowa, a konkretnie ulic Juliusza Słowackiego  i Krzywej –  przypomina  Lech Łodej.

Ulica Juliusza Słowackiego w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przetarg na realizację tego zadania został rozstrzygnięty jeszcze w 2019  roku. Nowa droga ma chodniki, krawężniki, parkingi, oświetlenie, wymieniona została także cała infrastruktura znajdująca się pod docelową kostką. 

Dzięki środkom z budżetu gminy udało się wyremontować ok.  90 metrowy odcinek tzw. dyrektorówki, z parkingami, chodnikiem, 3,5 metrową  jezdnią. Koszt inwestycji to około 130 tysięcy złotych. 

W tej części Kunowa wykonano też inne, ważne zadania, jak oświetlenie Led-owe na całym osiedlu za kwotę 60 tysięcy złotych z budżetu gminy.

Ulica Wesoła w Wymysłowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Wymieniliśmy słupy i oprawy na nowe led-owe. Połączone zostały  sieci wodociągowe Kunów Fabryka i Doły Biskupie. Na czas awarii jest to dodatkowa możliwość zasilania w wodę. Jest to więc zabezpieczenie północnej części Kunowa. Wartość tej inwestycji to 36 797 zł. W tej część Kunowa znajduje się też remiza, której remont kończymy. Niedaleko z dofinansowania z tzw. powodziówek wykonaliśmy ulicę Fabryczną, Wartość tamtej inwestycji to 118 526 zł, przy 89 513 zł dofinansowania. Wyremontowana została także ulica Iłżecka za kwotę 96 572 zł, przy ponad 72 000 wsparcia z „powodziówek” – wylicza burmistrz. 

Drogę w nowy standardzie otrzymali także mieszkańcy Wymysłowa. Blisko 90 metrowy odcinek ulicy Wesołej został wyremontowany ze środków z  budżetu gminy Kunów.

Gminy: Kunów, Bałtów, Ćmielów, Brody i Tarłów podpisały porozumienie . Połączyła ich Srebrna Dolina Kamiennej
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Na taki krótki odcinek drogi  nie szukaliśmy nigdzie dofinansowania, bo byśmy go nie znaleźli. Koszt remontu tego odcinka kosztował nas ok. 80 tysięcy złotych. Teraz będziemy czekać na deszcz nawalny, który tak naprawdę przetestuje nam ten odcinek. Mamy też awaryjny plan, choć wierzymy, że ta nowa nawierzchnia i nowy profil drogi zrobią swoje. Dłuższą chwilę spędzili nad nią geodeci, którzy bardzo dobrze mierzyli te spadki. Wszystko po to, aby wreszcie, po tylu latach mieszkańcy mieli spokój z tym odcinkiem drogi,  aby gmina mogła zająć się innymi inwestycjami. Przypomnę, że takie procedury trwają. Gmina nie jest prywatną firmą, w której  gdy tylko są pieniądze, wykonujemy zadanie. Trzeba to wszystko zrobić zgodnie z procedurami, zaprojektować, potem te środki w budżecie wygospodarować. W tym wypadku to się udało – mówi burmistrz. 

O ulicy Juliusza Słowackiego w Kunowie jeszcze przed remontem mieszkańcy mówili, że jest pełna dziur i nierówności. Dziś zachęca do spacerów, a kierowcy nie muszą martwić się o zawieszenie swoich aut. Bezpiecznie czują się także mieszkańcy przylegających do drogi posesji, które podtapiane były przez zalegającą na jezdni wodę. 

Na 600 metrowym odcinku wykonana została kanalizacja burzowa, a także odtworzono zniszczoną nawierzchnię. Koszt całej inwestycji to 600 tysięcy złotych. Gmina pokryła go z własnych środków, ponieważ trudno byłoby uzyskać dofinansowanie na jego remont.

Gmina wsparła także finansowo remont drogi powiatowej, a konkretnie ul. Warszawską w Kunowie.  Całkowita wartość zadania wyniosła 119 889,58 zł. z czego z budżetu gminy wygospodarowano – 59 944,79 zł.

Nowej nawierzchni doczekała się ulica Wiatraczna w Janiku. 837 metrowy odcinek drogi zyskał nowy standard, na który mieszkańcy tej części Janika czekali blisko 26 lat. Choć to droga powiatowa zadanie nie zostałoby zrealizowane, gdyby nie wkład własny gminy Kunów w wysokości 114 960 zł, a także dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, które w przypadku ulicy Wiatracznej wyniosło aż 153 280 zł. Powiat ostrowiecki do inwestycji dołożył zaledwie 38 320 zł.

Wykonano także dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boksycka (łącznik od ul. Modrzewiowej w Wymysłowie do Ostrowca Świętokrzyskiego). Całkowity koszt wyniósł 17 000,00 zł.. Wykonano dokumentację techniczną na remont drogi gminnej w i Janik, (ul. Polna). Całkowity koszt wyniósł 14 500,00 zł.. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Warszawskiej. Całkowity koszt wyniósł 58 000,00 zł.. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka – Rudka, gmina Kunów” celem zawrócenia ścieków z Ostrowca Świętokrzyskiego do oczyszczalni w Kunowie. Całkowity koszt wyniósł: 21 000,00 zł.. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie”. W projekcie założono m. in.: kompleksową termomodernizację budynku, fotowoltaikę, salę teatralno-kinową, siłownię, salę fitness, konferencyjne, wystawowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Całkowity koszt wyniósł: 60 270,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie”. W projekcie założono: kompleksową termomodernizację, fotowoltaikę, budowę windy i łazienki dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie otoczenia budynku urzędu. Całkowity koszt wyniósł: 55 350,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”. Całkowity koszt wyniósł: 40 221,00 zł, czy dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem”. Całkowity koszt wyniósł 9.040,50 zł.

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

– We współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej” wykonano dokumentację projektową na doposażenie parku przy ul. Langiewicza o elementy siłowni zewnętrznej, placu zabaw, oświetlenie. Dotacja udzielona przez gminę Kunów wyniosła: 7 380,00 zł – przypomina burmistrz.

29 września 2020 roku pierwszą, symboliczną łopatę pod budowę kanalizacji w Janiku ,wbił Lider Konsorcjum „ADMA” ze Staszowa, Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, a także partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o. ze Staszowa.

Wacław Klepacz (sołtys Janika), Tadeusz Dębiec (mieszkaniec Janika), Cezary Szwajda (radny z Janika), Lech Łodej (burmistrz miasta i gminy Kunów), Jadwiga Banasik (radna z Kolonii Inwalidzkiej), Marian Adamczyk (przedstawiciel firm wykonawczych Lider konsorcjum „ADMA”) i Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

–  To jest dopiero pierwszy etap, drugi etap jeszcze przed nami.  Inwestycja wykonana zostanie  przy ulicach Ostrowieckiej, Okrężnej i Szkolnej w Janiku, a także Grabowieckiej w Kunowie. W planach jest wykonanie pozostałej części projektu. Mamy pomysł na pozyskanie dofinansowania tam, gdzie nie mamy wskaźnika równoważnej liczby mieszkańców, czyli tam, gdzie nie mamy szans na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Bez dofinansowania wykonanie tak dużej inwestycji liniowej byłoby nierealne – dodaje Lech Łodej. 

Przypomnijmy, że początkowo koszt inwestycji miał opiewać na 15 milionów złotych. Po ogłoszeniu przetargu okazało się jednak, że przystąpiło do niego 13 firm, z czego większość zaproponowała kwotę poniżej 10 tysięcy złotych. Wykonawca, który wygrał przetarg zaproponował 7 200 000 zł, czyli prawie połowę środków, które zostały przeznaczone na kanalizację.

Zakończono  pierwszy etap projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Kunów. 

Nowe oświetlenie LED-owe poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Wymieniliśmy 816 lamp na energooszczędne LED-y – wyjaśnia Lech Łodej. Nowe oświetlenie to nie tylko oszczędności dla gminy, ale także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 693 339, 45 zł, z czego gmina do realizacji zadania dopłaciła tylko 200 000 zł. Pozostałe środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Około 170 tysięcy złotych kosztował remont zniszczonych łazienek w Szkole Podstawowej imienia Antoniego Hedy Szarego w Kunowie. Dziś dostępna jest tam także toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

– W czasie, gdy przeprowadzaliśmy termomodernizację szkoły pojawiły się głosy, że zmieniamy jej wygląd zewnętrzny, jednak co z wnętrzem szkoły. Tłumaczyłem wówczas, że prace musimy podzielić na etapy. Skończymy jedno zadanie, zajmiemy się kolejnym. Zrobimy wszystko zgodnie z oczekiwaniem rodziców i dzieci, ale to musi potrwać – tłumaczy Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów.  

Nowe łazienki w Szkole Podstawowej imienia Antoniego Hedy Szarego w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Nowe łazienki są nie tylko przestronne, ale i bezpieczne. 

– Remont łazienek był koniecznością, ponieważ sanitariaty znajdowały się w fatalnym stanie. Płytki były bardzo stare, zniszczone, to samo z umywalkami.  Wyremontowano w sumie pięć pomieszczeń, trzy na dole i dwa na górze – dodaje burmistrz.

Dzięki środkom rządowym udało się wyremontować i doposażyć stołówkę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janiku.

– 100 tysięcy to kwota znacząca i efekty widać. Odnowione ściany, odnowione pomieszczenia i zakupiono urządzenia, które w kuchni są niezbędne. Cieszę się, że gotujemy nasze potrawy sami, a nie korzystamy z usług cateringu, który jest różnej jakości. Bez rządowego wsparcia nie udałoby się nam tego wykonać. Wszystko dla dobra naszych dzieci, naszej kadry, aby wszystkim nam się dobrze pracowało – tłumaczy burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Nowa stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janiku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Uchwałą Rady Pedagogicznej z 20 listopada 2019 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie powstała klasa sportowa o profilu piłka ręczna. Funkcjonuje od 1 września 2020 roku. Do klasy uczęszcza 22 uczniów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji musieli przejść i pozytywnie zaliczyć testy sprawnościowe. Cykl szkolenia sportowego w oddziale obejmuje trzy kolejne lata szkolne. Uczniowie w każdym tygodniu nauki mają 10 godzin zajęć sportowych. W ramach zajęć w oddziale sportowym realizowane są programy opracowane przez Polski Związek Sportowy i zatwierdzone przez ministra sportu. Szkoła jest odpowiednio do tego zadania przygotowana, ponieważ dysponuje dobrze wyposażoną bazą sportową do prowadzenia szkolenia w zakresie piłki ręcznej. Ponadto nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają stosowne uprawnienia instruktorskie. 

W 2020 roku Gminna Rada Sportu była organizatorem wielu imprez i wydarzeń o charakterze sportowym na terenie gminy Kunów. Należały do nich: V Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, w kategorii szkół podstawowych w Janiku,  XV Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w kategorii szkół podstawowych.

Od 4 stycznia 2021 roku na terenie gminy Kunów kursują trzy linie:  12, 13 i przedłużona 2. 
Na zdjęciu prezydent Ostrowca Św. – Jarosław Górczyński i burmistrz Lech Łodej
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kunów.

– Sprawy transportu publicznego na terenie gminy Kunów od jakiegoś czasu „kulały”.  One nie były rozwiązane w sposób właściwy. My dostosowaliśmy się do aktualnie panujących warunków, tak żeby to minimum komunikacyjne dla mieszkańców gminy zapewnić, ale niestety w ciągu mojej kadencji docierało sporo uwag do urzędu gminy. My oczywiście negocjowaliśmy z przewoźnikami, spotykaliśmy się z przewoźnikami, było, jak było. Niekoniecznie to porozumienie  następowało, przede wszystkim między przewoźnikami. Ten transport nie domagał.  Kilka miejscowości było całkowicie wykluczonych jeśli chodzi o komunikację – przypomina Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów. 

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów i Mateusz Morawiecki, Premier RP podczas uroczystego wręczania promes w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od 4 stycznia na terenie gminy Kunów kursują trzy linie autobusowe:  12, 13 i przedłużona 2. 

We wrześniu 2020 r. włodarze jedenastu samorządów z północnej części województwa świętokrzyskiego podpisali porozumienie o współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa.

– Takie działanie było związane ze zwiększeniem możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy weszły: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Końskie, Stąporków, Bliżyn, Skarżysko Kościelne, Wąchock, Pawłów oraz Bodzechów i Waśniów. 30 października 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu SRWŚ 2030+ i odniósł się do wszystkich propozycji, wniosków, uwag, których największa ilość dotyczyła terytorialnego wymiaru Strategii. Po analizie uwzględniono m.in. uwagi gminy Kunów i dołączono ją do Obszaru Strategicznej Interwencji.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Nie zapominano także op wydarzeniach historycznych. W sierpniu ubiegłego roku mieszkańcy gminy Kunów upamiętnili bohaterów Bitwy Warszawskiej, przypomniano także pamięć o 17 osadnikach, którzy założyli Kolonię Inwalidzką.

  – Byli „solą w oku komunistów” i innych osób, które nie mogły znieść bohaterów 1920 roku. My staramy się od wielu lat zmieniać to oblicze, abyśmy mogli z dumą i honorem, radością i uśmiechem czcić te uroczystości – podkreśla burmistrz.

Na terenie gminy prężnie funkcjonują też Stowarzyszenia, które wspierane są przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Dzięki tej dobrej współpracy udało się już wiele zmienić. We wrześniu ubiegłego roku w Dołach Biskupich, uruchomiona została Wiejska Niepubliczna Biblioteka, która swoją siedzibę ma w budynku po byłej szkole podstawowej.

– Nasz cel, to stały rozwój gminy Kunów i ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Po raz kolejny zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy i do ciągłego kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Kunowie w celu wymiany spostrzeżeń lub przekazywania propozycji dotyczących dalszego jej rozwoju – podsumowuje Lech Łodej. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this