Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kolejne roszady w ostrowieckim starostwie. Formalność, czy czekają nas większe zmiany?

4 września na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Czy to kolejne roszady i przetasowania w ostrowieckim starostwie, czy początek nowych, większych zmian w kierownictwie?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że dotychczas osobą pełniącą obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych był Mariusz Łata, będący także radnym miejskim z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego.

Aktem prawnym regulującym zasady zatrudniania pracowników samorządowych jest Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Ustawodawca jako sposób naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, uznał procedurę konkursową (art. 11). W ustawie tej nie przewidziano natomiast instytucji prawnej osoby „pełniącej obowiązki”.

Jak podaje portal internetowy www.wspólnota.org

– W administracji samorządowej spotkać można się z praktyką zatrudniania pracowników jako „pełniących obowiązki” (dalej: p.o.). Przyczyny, z uwagi na które organy wykonawcze danej jednostki samorządu terytorialnego (JST) decydują się na zastosowanie takiego rozwiązania, są rozmaite. Zazwyczaj wiążą się one z koniecznością szybkiego zapełnienia wacatu na stanowisku kluczowym z punktu widzenia interesów danej JST i zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań publicznych. Instytucja osoby p.o. w założeniu ma stanowić rozwiązanie tymczasowe, utrzymujące się do czasu zatrudnienia pracownika zgodnie z przewidzianą prawem procedurą… Zatrudnienie osoby p.o. jest możliwe tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie taką możliwość przewiduje. Brak takiego uregulowania przesądza zatem o braku podstaw do wydania przez organ wykonawczy zarządzenia powołującego osobę „pełniącą obowiązki”… Mimo braku jasnego stanowiska sądów administracyjnych, należy przychylić się do tezy o braku możliwości powoływania osób p.o. Koreluje to z obowiązującym administrację publiczną, a wyrażonym w art. 7 Konstytucji, nakazie działania na podstawie i w granicach prawa. Organy JST nie mogą zatem posługiwać się instytucjami prawnymi (w omawianym przypadku instytucją osoby „pełniącej obowiązki”), jeżeli możliwość taka nie została przewidziana wprost przez ustawodawcę. W polu widzenia należy mieć również praktyczne konsekwencje i niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z zanegowaniem powyższego poglądu. Otóż należy zauważyć, że akceptacja dla praktyki zatrudniania osób p.o. mogłaby stanowić idealne instrumentarium dla obchodzenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku konkursowego zatrudniania tych pracowników – czytamy na www.wspólnota.org

Czy od czasu przejęcia władzy przez nową ekipę rządzącą, dotychczas pełniący obowiązki naczelnika Mariusz Łata zostanie teraz pełnoprawnym Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, czy zastąpi go ktoś inny?

Wymaganie niezbędne to te, regulowane przez artykuł 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie powiatowym, Instrukcji kancelaryjnej, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Statutu Powiatu Ostrowieckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, pozostałych przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, obejmującym sprawy edukacji, zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Osoba kandydująca na to stanowisko powinna także posiadać pięcioletni staż pracy lub przez co najmniej 5 lat wykonywać działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe: 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z edukacją, zdrowiem, sprawami społecznymi, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, komunikatywność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz, inicjatywa i dyspozycyjność, kreatywności zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia, prawo jazdy kategorii B, preferowane kierunki kształcenia w zakresie: administracji i zarządzania oświatą.

Umowa z wybranym kandydatem zawarta zostanie nie wcześniej niż 1 października, natomiast wymagane dokumenty aplikacyjne można składać do 18 września.

1 Comment

1 Comment

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this