Znajdź nas na

FAKTY

Kolejne roszady w ostrowieckim starostwie. Formalność, czy czekają nas większe zmiany?

4 września na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Czy to kolejne roszady i przetasowania w ostrowieckim starostwie, czy początek nowych, większych zmian w kierownictwie?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że dotychczas osobą pełniącą obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych był Mariusz Łata, będący także radnym miejskim z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego.

Aktem prawnym regulującym zasady zatrudniania pracowników samorządowych jest Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Ustawodawca jako sposób naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, uznał procedurę konkursową (art. 11). W ustawie tej nie przewidziano natomiast instytucji prawnej osoby „pełniącej obowiązki”.

Jak podaje portal internetowy www.wspólnota.org

– W administracji samorządowej spotkać można się z praktyką zatrudniania pracowników jako „pełniących obowiązki” (dalej: p.o.). Przyczyny, z uwagi na które organy wykonawcze danej jednostki samorządu terytorialnego (JST) decydują się na zastosowanie takiego rozwiązania, są rozmaite. Zazwyczaj wiążą się one z koniecznością szybkiego zapełnienia wacatu na stanowisku kluczowym z punktu widzenia interesów danej JST i zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań publicznych. Instytucja osoby p.o. w założeniu ma stanowić rozwiązanie tymczasowe, utrzymujące się do czasu zatrudnienia pracownika zgodnie z przewidzianą prawem procedurą… Zatrudnienie osoby p.o. jest możliwe tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie taką możliwość przewiduje. Brak takiego uregulowania przesądza zatem o braku podstaw do wydania przez organ wykonawczy zarządzenia powołującego osobę „pełniącą obowiązki”… Mimo braku jasnego stanowiska sądów administracyjnych, należy przychylić się do tezy o braku możliwości powoływania osób p.o. Koreluje to z obowiązującym administrację publiczną, a wyrażonym w art. 7 Konstytucji, nakazie działania na podstawie i w granicach prawa. Organy JST nie mogą zatem posługiwać się instytucjami prawnymi (w omawianym przypadku instytucją osoby „pełniącej obowiązki”), jeżeli możliwość taka nie została przewidziana wprost przez ustawodawcę. W polu widzenia należy mieć również praktyczne konsekwencje i niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z zanegowaniem powyższego poglądu. Otóż należy zauważyć, że akceptacja dla praktyki zatrudniania osób p.o. mogłaby stanowić idealne instrumentarium dla obchodzenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku konkursowego zatrudniania tych pracowników – czytamy na www.wspólnota.org

Czy od czasu przejęcia władzy przez nową ekipę rządzącą, dotychczas pełniący obowiązki naczelnika Mariusz Łata zostanie teraz pełnoprawnym Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, czy zastąpi go ktoś inny?

Wymaganie niezbędne to te, regulowane przez artykuł 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie powiatowym, Instrukcji kancelaryjnej, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Statutu Powiatu Ostrowieckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, pozostałych przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, obejmującym sprawy edukacji, zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Osoba kandydująca na to stanowisko powinna także posiadać pięcioletni staż pracy lub przez co najmniej 5 lat wykonywać działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe: 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z edukacją, zdrowiem, sprawami społecznymi, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, komunikatywność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz, inicjatywa i dyspozycyjność, kreatywności zaangażowanie, umiejętność analitycznego myślenia, prawo jazdy kategorii B, preferowane kierunki kształcenia w zakresie: administracji i zarządzania oświatą.

Umowa z wybranym kandydatem zawarta zostanie nie wcześniej niż 1 października, natomiast wymagane dokumenty aplikacyjne można składać do 18 września.

1 Comment

1 Comment

 1. Felice123

  9 września, 2019 at 08:15

  W artykule podano, że dodatkowymi wymaganiami stawianymi osobie ubiegającej się o to kierownicze stanowisko jest: „….doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z edukacją, zdrowiem, sprawami społecznymi…”.
  Oczywiście dobrze jest, gdy za tym doświadczeniem, a jeszcze lepiej – przed nim- idzie odpowiednie wykształcenie.
  Blado to wykształcenie prezentuje się, zaś doświadczenie budzi poważne zastrzeżenia co do miejsc jego „szlifowania”, skoro P. Łata ani nie odróżnia inatytucji prawnej świadczenia od dobrowolnego datku (konkretnie 500+, które nazywa jałmużną), ani też, po trzech latach funkcjonowania programu 500+, chociażby jako radny, czy też – obowiązkowo – jako osoba p.o. naczelnika właściwego m.in. w sprawach spraw społecznych, nie posiadł wiedzy o tym, czy dzietność w Polsce, po wprowadzeniu programu jw. wzrosła/o ile, a mimo to, na wszelki wypadek, uprawia tani populizm (połączony zresztą z nadmiernym pobudzeniem układu nerwowego) na sesjach Rady Miasta, wpisując się w retorykę totalnej, antyrządowej opozycji.
  Niezależnie od wyników ogłoszonego konkursu, życzyłabym sobie i pozostałym mieszkańcom – szczególnie tym sponiewieranym słowami radnego o jałmużnie – aby stanowiska kierownicze (jak i pozostałe), były zajmowane przez osoby kompetentne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this