Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Koszenie wałów rzek ma znaczenie przeciwpowodziowe! Zapytaliśmy czyj to obowiązek!

Na prośbę naszych Czytelników zajęliśmy się tematem wykaszania wałów przeciwpowodziowych, znajdujących się przy przepływających prze Ostrowiec Świętokrzyski – rzekach. Jeszcze na początku maja trawa w przypadku terenów okalających Szewniankę była tak wysoka, że w niektórych miejscach ciężko było stwierdzić, gdzie już zaczyna się rzeka, a gdzie jeszcze jest stały ląd. Dziś wały przeciwpowodziowe i skarpy wzdłuż Szewnianki, Kamiennej i Modły są wykoszone, bądź aktualnie trwa ich koszenie. Zapytaliśmy jednak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czyj to obowiązek i jakie znaczenia ma wykaszanie terenów przylegających bezpośrednio do koryta rzeki.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią są budowlami przeciwpowodziowymi zgodnie z definicją określoną w Art.16 pkt 1) f) i są też urządzeniami wodnymi – budowlami służącymi do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów zgodnie z Art.16 pkt 65) a)  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566 ze zmianami).

– Zgodnie z Art. 188 ust.1 Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Koszenie wałów przeciwpowodziowych należy do podstawowych czynności utrzymaniowych. Wody Polskie odpowiadają za koszenie wałów przeciwpowodziowych, w stosunku do których wykonują obowiązki właścicielskie Skarbu Państwa. Zakres i częstotliwość koszenia wałów przeciwpowodziowych wynika z uwarunkowań poszczególnych obiektów i powinna być  określona w instrukcji eksploatacji odrębnie dla każdego obiektu – tłumaczy Urszula Tomoń, rzecznik prasowy, Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej.

Zarządcą wałów rzek Kamiennej, Modły i Szewnianki są Wody Polskie, wykaszaniem zieleni zajmują się także Wody Polskie. Wały przeciwpowodziowe są budowlą liniową i nie są podzielone administracyjnie. Obecnie trwa koszenie skarp i wałów tych rzek.

Przypomnijmy, że wał przeciwpowodziowy jest budowlą hydrotechniczną służącą ochronie terenów przyległych przed zalaniem wodami powodziowymi. Są to budowle ziemne, sypane wzdłuż rzeki. Buduje się je na odcinkach rzek, gdzie może dojść do zalania np. miast, osiedli.
W Polsce pierwsze wały były wznoszone w XII wieku. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. Koryto zaś jest najniższą częścią doliny wyżłobioną przez rzekę, którą płynie woda przez większą część roku.

Jakie znaczenie w praktyce ma wykaszanie wałów przy rzekach? Czy ma to znaczenie przeciwpowodziowe?

Jak tłumaczy Urszula Tomoń, zgodnie z Art. 165 ust.1 pkt 1, pkt 2 i  pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566 ze zmianami),  ochronę przeciwpowodziową realizuje się w szczególności przez kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, użytkowanie i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych.

– W praktyce koszenie wałów służy zachowaniu jego funkcji poprzez właściwe utrzymanie zadarnienia nasypu wału i bezpieczeństwu budowli przeciwpowodziowej. W warunkach wykoszonego wału możliwe są bieżące  i okresowe przeglądy  stanu technicznego  i bezpieczeństwa budowli. Zatem koszenie wałów ma znaczenie przeciwpowodziowe – podsumowuje
rzecznik prasowy.Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this