Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Krasocin i Sadowie zyskają nowy blask! Wśród planowanych inwestycji: mini bazarek, chodniki, remonty dróg, a także remont wiatraka!

Kolejne świętokrzyskie gminy – Krasocin i Sadowie zyskają nowy blask dzięki wsparciu środków unijnych w ramach działań rewitalizacyjnych. Projekty, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej, dzięki uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostaną zrealizowane. Mieszkańcy zyskają komfort i bezpieczeństwo, a gminy nową infrastrukturę.
Wartość dofinansowania unijnego dla gminy Krasocin wynosi 3 mln 855 tys. zł, natomiast dla gminy Sadowie – 2 mln 786 tys. zł.

Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Obradujący w środę (2 listopada) Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich dwóch projektów, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. Gmina Krasocin otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w wysokości 3 mln 855 tys. zł, natomiast Sadowie – 2 mln 786 tys. zł.

– W Działaniu 6.5 dostępne są wolne środki wynikające z wysokiego kursu euro oraz oszczędności powstałych podczas realizacji innych projektów. Dzięki temu możemy dofinansować kolejne przedsięwzięcia z tego obszaru. To cieszy, bowiem to one sprawiają, że zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, a przez to poprawia jakość życia ich mieszkańców – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska, a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję. Niezwykle ważnym efektem tych projektów jest także ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne na terenach objętych rewitalizacją.

W ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”  zaplanowano m.in. modernizację ulic Floriańskiej i Zarzecze, remonty nawierzchni ulic gminnych i budowę chodników oraz parkingu, zagospodarowanie terenu wokół stawu i przy OSP, a także modernizację budynków przy zbiorniku wodnym i po byłej strażnicy, która zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej. W miejscowości zostanie zainstalowany monitoring, a zabytkowy, murowany wiatrak typu „Holender” pochodzący z początków ubiegłego wieku zostanie poddany renowacji. To szczególnie cieszy społeczność lokalną, ponieważ jest on symbolem gminy. Ogólna powierzchnia objęta rewitalizacją to 3 ha.

Natomiast gmina Sadowie otrzymała dofinansowanie na realizację drugiego etapu rewitalizacji, w ramach którego przewidziano m.in. utworzenie mini bazaru, budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9, wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe, utworzenie zajezdni dla autobusów szkolnych, modernizację budynku ośrodka zdrowia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i sali gimnastycznej, monitoring w miejscach publicznych. Powstanie również ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej od centrum miejscowości w kierunku tras widokowych.

Marszałek Andrzej Bętkowski nie ma wątpliwości, że dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to dobrze spożytkowane unijne fundusze i realne wsparcie dla samorządów, służące rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this