Znajdź nas na

FAKTY

Kto zmienił oznakowanie  żółtego szlaku rowerowego w Gromadzicach? Monika Bryła-Mazurkiewicz interweniuje w gminie Bodzechów!

Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego koloru żółtego od 2018 znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2021-2022 dzięki środkom uzyskanym z Województwa Świętokrzyskiego Centrum odnowiło szlak w całości. Okazuje się jednak, że nie każdy potrafi to uszanować. – Bez naszej wiedzy, samowolnie bliżej nieokreślone osoby w ostatnich dniach zmieniły trasę przebiegu szlaku na terenie wsi Gromadzice. Zakupione bądź odnowione przez nasze stowarzyszenie tabliczki metalowe i ze spienionej płyty zdjęto z trasy przebiegu szlaku – na odcinku wzdłuż ulicy Osiedle Zagaje – i zawieszono w innych miejscach. Przy okazji tych samowolnych działań część tabliczek zniknęła, została zniszczona bądź skradziona – mówi Monika Bryła-Mazurkiewicz, prezes Centrum Krajoznawczo-Historycznego imienia profesora Mieczysława Radwana.

Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego koloru żółtego od 2018 znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego koloru żółtego ma długość 64 km, to dawny szlak Gromadzice – Gromadzice „Środkowe dorzecze Kamiennej”, zaprojektowany w 2005 r., a wyznaczony w terenie w 2006 r., od 2018 znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– W latach 2021-2022 dzięki środkom uzyskanym z Województwa Świętokrzyskiego, w drodze otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresu turystyki i krajoznawstwa, szlak został przez nasze stowarzyszenie w całości odnowiony. W trakcie wykonywania prac znakarskich na niektórych odcinkach został nieznacznie zmieniony przebieg szlaku uwzględniający nowe drogi, przecinki leśne, kwestie bezpieczeństwa, a także walory widokowe i krajobrazowe. W 2021 r. szlak otrzymał imię prof. Stefana Krukowskiego – badacza neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Zaprowadzone przez nas zmiany zostały uwzględnione w wydanym przez nasze stowarzyszenie w 2021 r. przewodniku „Ostrowieckie szlaki rowerowe”, współfinansowanym przez Województwo Świętokrzyskie. W 2022 r., w związku Rokiem Krzemionkowskim ogłoszonym przez Powiat Ostrowiecki, zmieniliśmy nazwę szlaku na Krzemionki – Krzemionki. Informacje na ten temat znajdują się FB naszego stowarzyszenia – wyjaśnia Monika Bryła-Mazurkiewicz, prezes Centrum Krajoznawczo-Historycznego imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Przyznaje, że zszokowała ją informacja, jaka w  ostatnich dniach pojawiła się w przestrzeni publicznej.

– 21 października planowane jest nowe otwarcie wspomnianego szlaku, a wydarzenie to jest organizowane przez: Inicjatywę Społeczną w Gromadzicach, OSP Gromadzice i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Otwarcie ma być poprzedzone odsłonięciem tablicy informacyjnej o szlaku ufundowanej przez Urząd Gminy Bodzechów. Organizatorzy wydarzenia informują, że podjęli taką inicjatywę, bo >>w tym roku obchodzimy (…) prawie ,,dorosłe” 18-lecie << szlaku. Od momentu wyznaczenia tego szlaku w terenie żaden z wymienionych podmiotów, tj. Społeczna Inicjatywa w Gromadzicach, OSP Gromadzice, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, nie interesował się jego stanem technicznym. Żaden z wymienionych podmiotów nie odnowił nawet jednego kilometra szlaku. Żaden z wymienionych podmiotów nie dołożył choćby symbolicznej złotówki do poprawy jego wyglądu – tłumaczy Monika Bryła-Mazurkiewicz. Dodaje także, że żaden z tych podmiotów nie poinformował prowadzonego przez nią Stowarzyszenia, czyli administratora i opiekuna szlaku, o swoich zamiarach.

fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

– Co więcej, bez naszej wiedzy, samowolnie bliżej nieokreślone osoby w ostatnich dniach zmieniły trasę przebiegu szlaku na terenie wsi Gromadzice. Zakupione bądź odnowione przez nasze stowarzyszenie tabliczki metalowe i ze spienionej płyty, na co posiadamy faktury, zdjęli z trasy przebiegu szlaku – na odcinku wzdłuż ulicy Osiedle Zagaje – i zawiesili w innych miejscach. Przy okazji tych samowolnych działań część tabliczek zniknęła, została zniszczona bądź skradziona. Co ważne, zmiana przebiegu szlaku została przeprowadzona wyłącznie na terenie wsi Gromadzice. Od momentu powstania szlaku nikt z tej miejscowości nie wykazał najmniejszego zainteresowania szlakiem, ani sołectwo Gromadzice, ani żadne stowarzyszenie działające na jego terenie czy też jakaś bliżej nieokreślona „społeczna inicjatywa” – mówi prezes Centrum.

fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Przypomina również, że znakowane szlaki turystyczne podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581, 2600, z 2023 r. poz. 289, 535, 803, 1234). Zgodnie z „art. 85 § 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

– Działania organizatorów ponownego otwarcia szlaku rowerowego traktuje jako jawne zawłaszczenia obiektu turystycznego, który znajduje się pod naszą opieką.  W naszym odczucie jest to działanie mające na celu promowanie się na naszej pracy. Trudno nam zrozumieć skąd takie nonszalanckie traktowanie naszego stowarzyszenia przez władze gminy, jawny brak szacunku dla wykonanej przez naszych członków pracy, w końcu udzielanie poparcia i wsparcia podmiotom, które promują i lansują się żerując na cudzej pracy i zaangażowaniu. Nie pojmujemy czym sobie zasłużyliśmy na takie traktowanie, a może komu się naraziliśmy w tej instytucji. –  podsumowuje.

fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Podkreśla, że pismo w sprawie podjęcia stosownych działań wysłała dziś (12 paździenrika) do Urzędu Gminy w Bodzechowie. –

Liczymy, że władze gminy Bodzechów na czele z wójtem gminy poczynią refleksję i zachowają się tak jak należy w tej sytuacji. Oczekujemy, że Wójt Gminy Bodzechów wpłynie swoim autorytetem na trzy uzurpatorskie podmioty planujące na nowo otworzyć odnowiony przez nasze stowarzyszenie szlak i wszystkie tabliczki przez nas zakupione oraz rozmieszczone wzdłuż ulicy Osiedle Zagaje w Gromadzicach wrócą na swoje miejsce – podsumowuje.

O sprawę zapytamy także w Urzędzie Gminy Bodzechów, po otrzymaniu odpowiedzi, wrócimy do tematu.

fot. Tadeusz Krawętkowski/Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this