Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

„Laurka”, czy raport o stanie gminy Ostrowiec Św.?

Ciężko stwierdzić czym była wczorajsza krótka prezentacja głównych punktów raportu o stanie gminy Ostrowiec Św., jaką zaprezentował podczas Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prezydent Jarosław Górczyński. Z jednej strony słyszeliśmy o mieście, jako mega produkcie, z drugiej czy nowe wiaty przystankowe, zieleń miejska, hala na targowisku miejskim i dwóch inwestorów, to powód do dumy? Punktów widzenia jest tyle ilu mieszkańców, a tych jak pokazują statystyki z roku na rok ubywa.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Ustawodawca wprowadzając do prawa samorządowego nową instytucję – raport o stanie gminy, chyba nie do końca przewidział, że te sprawozdania z realizacji polityki, programów i strategii, a także raport z działalności włodarzy, zamienią się w hymny pochwalne, swoiste laurki, czy mini programy wyborcze. W praktyce miało to służyć mieszkańcom, a także radnym do odpolitycznienia toczącej się w radach dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, a także zwiększyć kontrole mieszkańców nad działaniami prezydenta, burmistrza, wójta etc. Nie przewidziano jednak jednego – czynnika ludzkiego, chwalić się lubimy, z krytyką mamy problem.

Słuchając wczorajszych wybranych zagadnień raportu, przedstawionych podczas sesji, trudno nie odnieść wrażenia, że znalazło się w nim tylko to, czym warto się pochwalić. Czyżby w mieście w roku 2018 nie zanotowano żadnych porażek? Niestety nie wiemy jeszcze jakie informacje zawarte zostały w pełnym raporcie o stanie gminy, ponieważ dopiero wczoraj wystąpiliśmy o ten dokument w wersji elektronicznej, w trybie dostępu do informacji publicznej. Możemy zatem opierać się tylko na danych, przedstawionych podczas sesji.

– To jest wyjątkowa chwila, to jest czas, kiedy państwo radni dostają teraz raporty o stanie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, o stanie gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018. Ja jestem bardzo zadowolony, że ustawodawca zdecydował się wprowadzić takie raporty, ponieważ to jest dokument, który pozostanie na pokolenia, to jest dokument, który będzie bardzo ważnym elementem do dyskusji – tłumaczył podczas wczorajszego wystąpienia Jarosław Górczyński.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Prezydent podkreślił także, że jest dumny z raportu, który stanie się także punktem odniesienia na przyszłe lata.

– W dzisiejszych czasach miasto stanowi na rynku swoistego rodzaju mega produkt. Osiąganie przewagi konkurencyjnej następuje poprzez odpowiednio sformułowaną i zrealizowaną strategię rozwoju, uwzględniając atuty i słabości danego miejsca oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu. Wyróżnikami każdego miasta jest wiele czynników, w tym jego marka, nazwa, logo, historia i teraźniejszość, zabytki, współczesne osiągnięcia, dzieła natury i człowieka, atmosfera, ale przede wszystkim – mieszkańcy. Marka miasta stanowi ważny, strategiczny instrument konkurowania, skojarzenia, jakie nasuwają się w związku z daną marka są często zasadniczą determinantą decyzji konsumentów, czy inwestorów o których zabiegamy. Dlatego w sposób przemyślany i konsekwentny budujemy wizerunek Ostrowca Św., jako atrakcyjnego pod wieloma względami miejsca do życia i lokalizowaniu tu nowych inwestycji – mówił prezydent Ostrowca Św.

Większe i mniejsze zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia, ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowywanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy, to według prezydenta wizytówka miasta.

– Dbamy o wszystkie grupy ostrowczan, dzieci, młodzież, osoby pracujące i seniorów. Inwestujemy w edukację, sport i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię, a przede wszystkim jesteśmy niezwykle atrakcyjni pod względem cen usług komunalnych, które nasze spółki i jednostki świadczą na najwyższym poziomie. Lektura raportu pozwala w sposób zobiektywizowany spojrzeć, przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia naszego miasta Ostrowca Św. – mówił Jarosław Górczyński.

Ustawodawca wskazał obszary, które powinny znaleźć się w raporcie. Raport o stanie gminy Ostrowiec Św. przygotowany został w 13 obszarach: Ostrowiec Św. i ostrowczanie; zagospodarowanie przestrzenne; ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, zieleń miejska, rolnictwo; system transportowy; gospodarka komunalna; mieszkalnictwo; majątek i budżet miasta; gospodarka; oświata i wychowanie; polityka społeczna; kultura i dziedzictwo narodowe; sport, kultura fizyczna i rekreacja; zarządzanie samorządowe.

Podczas prezentacji mogliśmy dowiedzieć się, m.in. że na terenie Ostrowca Św. obowiązują aktualnie 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Niestety ilość inwestycji indywidualnych w 2018 roku nie jest powalająca. Są to zaledwie 202 inwestycje, w tym 115 to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (do końca niestety nie wytłumaczono czego konkretnie dotyczy, czy są to mieszkańcy przesiedlający się z mieszkań w blokach wielorodzinnych do domków jednorodzinnych, czy ludność napływowa). Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zaledwie jedna inwestycja, zabudowa usługowa – 36 inwestycji, zabudowa przemysłowa – 3 inwestycje, zabudowa gospodarcza i garażowa – 18 inwestycji, inne inwestycje – 29. Na terenie Ostrowca Św. znajduje się zgodnie z wykazem Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 141 obiektów kubaturowych lub obszarów podlegających ochronie, jako zabytki, oraz 54 stanowiska archeologiczne. Rada Miasta przyjęła także program rewitalizacji miasta Ostrowca Św. na lata 2016-2023. Niestety wiele do powiedzenia w tej kwestii mogliby mieć mieszkańcy Częstocic, a także osiedla Hutniczego, dla których program rewitalizacji to wciąż odległa przyszłość. Poruszony był też temat terenów zielonych i zieleni miejskiej.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Ostrowiec Św. to zielone miasto. Ja przypomnę, że na 420-lecie miasta zasadziliśmy np. 420 drzew i dbamy o to, i Ostrowiec jest zielony, to widać, na to zwracają uwagę nasi mieszkańcy, na to zwracają uwagę osoby, które przejeżdżają przez miasto, bądź przyjeżdżają do nas w gości – mówił prezydent.

Jarosław Górczyński podkreślił także, że jeśli chodzi o przyrodę i zieleń miejską: parki, zieleńce, zieleń osiedlową, zieleń uliczną:

– …mamy naprawdę się czym pochwalić. Osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta zwracają uwagę, że mamy piękny park. I Park Piłsudskiego i Park tzw. Hutniczy. Tak jak państwo widzicie, to jest naprawdę zielone miasto – tłumaczył prezydent.

Prezydent uważa również, że to są dobrze wydatkowane pieniądze ponieważ wpływają na wizerunek miasta. Nie zabrakło także, zresztą nie po raz pierwszy, przypomnienia o porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na temat przejęcia przez miasto dróg powiatowych, o odzyskanych chodnikach i ukwieconych rondach.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Mieszkańcy mogli dowiedzieć się także, że Gmina Ostrowiec Św. ma 227 ulic, jednak nie pojawiło się żadne sformułowanie chociażby na temat wymagających pilnego remontu ulic Miodowej, czy Leśnej, a także licznych apeli mieszkańców, którzy starają się o godne warunki życia. Mogliśmy za to usłyszeć, że są jeszcze ulice, o które trzeba zadbać. Zabrakło jednak konkretów – kiedy. Nie było też informacji o źródłach finansowania po które sięga miasto, aby pozyskać je na remonty dróg.

W 2018 roku przygotowano i złożono wniosek na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św”. Projekt uzyskał dofinansowanie, a jego realizację rozpoczęto w 2018 roku (będzie trwał do 2021 r.) W jego ramach wybudowano m.in. 40 wiat przystankowych.

– Ja się pochwalę, te wiaty są po 25, 30 tysięcy, a nie jak w Kielcach po 400. I dzisiaj my możemy powiedzieć, że nie mamy takich problemów jak miasto Kielce, gdzie jest prawie miliard złotych długu – wyliczał prezydent.

Było też o nowej bazie MPK, o której pisaliśmy już na łamach naszego portalu. Prezydent podkreślił, że nowa baza powstanie szczególnie z myślą i dla mieszkańców. Niestety nie pojawiła się informacja o zadłużeniu spółki MPK, która uchwałą rady miejskiej została przekształcona w MZK. Ten swego rodzaju „fortel” do jakiego uciekło się miasto, aby nie stracić szansy na unijne dofinansowanie, został przemilczany.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Dowiedzieliśmy się natomiast, że Ostrowiec Św. znalazł się na 339 miejscu na podstawie raportu przygotowanego przez firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe, pod względem rocznych kosztów usług komunalnych, przypadających na jednego mieszkańca. Niestety z przedstawionych fragmentów raportu nie wynika ile miast zostało pod tym względem przebadanych i jakimi kryteriami się kierowano (czy wielkością miasta, czy ilością mieszkańców). Niskie stawki nie wpływają także na gigantyczny przyrost mieszkańców, którzy wciąż jednak decydują się na przeprowadzkę do innych miast Polski, oferujących dobrze płatną pracę.

Można się było także dowiedzieć, że rządowy Program 500 + nie przyniósł w Ostrowcu Św. wymiernych efektów, a miasto nie może poszczycić się dużym przyrostem narodzin. Przypomnijmy, że w 2018 roku wydano łącznie 938 aktów urodzenia, przy 1294 zgonach.

Prezydent mówił też o targowisku miejskim i jednej hali jaka została tam postawiona. Wkrótce powstanie druga, bliźniacza hala. Niestety nie pojawiła się informacja o tym, że część pracujących tam sprzedawców narzeka na przeciągi, ponieważ hala posiada tylko dwie ściany i zadaszenie.

Pojawiła się także informacja o składającym się z trzech budynków nowym osiedlu Merkury, wybudowanym w systemie deweloperskim (80 mieszkań).

W rankingu opublikowanym w 2018 roku Ostrowiec Św, znalazł się w grupie 319 samorządów, które uzyskały najwyższą ocenę pod względem zarządzania finansami miasta. Przebadano 2792 samorządy. Nie wiemy natomiast kto i na czyje zlecenie taki ranking przygotował.

Nie zabrakło informacji o terenach inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej. W 2018 roku jednym z inwestorów stała się firma Elkom Trade, która przenosi się z dotychczas zajmowanego miejsca, a o której pisaliśmy już na łamach naszego portalu. Dowiedzieliśmy się wówczas, że tereny obecnie zajmowane przez zakład produkcyjny Elkom Trade S.A. będą w przyszłości przeznaczone pod usługi i budownictwo mieszkaniowe.

Było także o Browarze Kultury, otwartych basenach Rawszczyzna, oświacie, czy sporcie, który patrząc na puste hale i małą liczbę kibiców uczęszczających na wydarzenia sportowe, nie jest w najlepszym stanie.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

O komentarz do fragmentów raportu poprosiliśmy Dariusza Kaszubę, radnego miejskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

– Raport dostaliśmy dzisiaj, nie było czasu go obejrzeć. Widzieliśmy tylko prezentację, prezentację, która sprowadzała się tylko do pokazania osiągnięć zaś nie mówi nic o niepowodzeniach. Niepowodzeniem jest nie tylko odpływ liczby mieszkańców, ale przede wszystkim starzenie się społeczeństwa naszego miasta. To jest problem chyba bardzo istotny i słabo zauważalny, jak widać, to, że powstają mieszkania w systemie deweloperskim, to jest przyrost ilości mieszkań, przy cały czas rosnącej ilości ogłoszeń: „sprzeda mieszkanie” , bądź pustostanów, które widzimy zwłaszcza wieczorami, kiedy są zapalone zwykłe światła w domach w blokach. Takich mieszkań opuszczonych, w których wieczorami te światła się nie palą, jest mnóstwo, zwłaszcza na blokowiskach. Kwestia podatków oczywiście jest czymś czym można się chwalić, również wymienienie przedsiębiorców, którzy mam nadzieję w niedługiej perspektywie uruchomią swoje przedsiębiorstwa na terenie naszego miasta, to jest coś co może cieszyć. My dzisiaj mamy do czynienia z sukcesami na miarę kilkudziesięciu, kilkuset osób, to są naprawdę duże sukcesy – fakt, co nie zmienia jednak całości obrazu, że ta praca i te zakłady może nie zmienią sytuacji demograficznej naszego miasta, która jest nieciekawa. Z roku na rok ona się pogarsza. Tutaj konstatowanie Programu 500+, że nie przekłada się to na liczbę mieszkańców. Rzeczywiście cały czas liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Program 500 + jest programem śmiem twierdzić ogromnie prospołecznym, a jednocześnie nie dokona cudów przy odpływie ludzi w wieku produkcyjnym, przede wszystkim ludzi młodych z naszego miasta, bo to widać na każdym kroku. Również ci, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, studenci, którzy odwiedzają swoje rodziny w weekendy twierdzą, że w Ostrowcu Św. nie ma gdzie pójść, nie ma czym się zająć, brakuje miejsc spędzania wspólnego czasu. Można się cieszyć zakładem produkcyjnym, który kiedyś powstanie, ale póki co tego nie ma. Biorąc to wszystko pod uwagę jest to materiał, z którym będziemy się wnikliwie zapoznawać, ale mamy pewne przekonanie co do faktu, że jest to laurka, którą trzeba się pochwalić, zaś my będziemy patrzyli też na rzeczy spoza laurki – podsumował Dariusz Kaszuba.

Po tym, gdy otrzymamy pełen raport, do tematu powrócimy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this