Znajdź nas na

FAKTY

Lech Łodej: To był bardzo dobry rok dla gminy Kunów!

– To był bardzo dobry rok dla gminy Kunów, bo byliśmy do niego przygotowani. Aby właśnie tak go zakończyć, prace zaczęliśmy 4 lata temu, przygotowywaliśmy się wówczas projektowo i dokumentacyjnie – mówi Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, podsumowując 2022 rok. Wyremontowano kolejne drogi, powstała strefa relaksu, podatki w gminie nie wzrosły, mieszkańcy zyskali nowe miejsca spotkań, trwa budowa osiedla domków socjalnych, a przed samorządem wiele kolejnych inwestycji.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie z nagrodą Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2022. Gmina Kunów zajęła 1 miejsce wśród gmin z terenu powiatu ostrowieckiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W 2022 roku kontynuowane były  prace przy budowie kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów. Są to dwa duże etapy, z których pierwszy realizowany jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

– Ten etap jest już na ukończeniu. Jest to dofinansowanie na poziomie 5 mln. Drugi realizujemy w ramach programu „Polski Ład”. Całość inwestycji wynosi 9 500 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 7 400 000 zł. Jeden i drugi etap powinien zakończyć się do końca marca przyszłego roku. Wówczas rozpoczniemy podłączanie gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Gmina będzie skanalizowana wówczas w blisko 98 procentach – tłumaczy Małgorzata Mazur, kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie. 

Jedną z większych inwestycji, które rozpoczęły się w tym roku na terenie gminy Kunów jest budowa osiedla domków socjalnych w Nietulisku Dużym. Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie przypomina, że powstanie w sumie 9 budynków, w każdym po dwa mieszkania (w sumie 18 mieszkań). Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych, przy 2 700 000 zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Prace powinny zakończyć się do 30 listopada 2023 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku komisja będzie weryfikowała lokatorów. Powstanie dodatkowa infrastruktura: drogi dojazdowe i parkingi. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatora. 

Trwa budowa domków socjalnych w Nietulisku Dużym fot. UMiG w Kunowie
Tak już wkrótce wyglądać będzie osiedle domków socjalnych w Nietulisku Dużym
Źródło: UMIG w Kunowie

– Projektujemy przebudowę 2 istniejących budynków, które znajdują się przed powstającym osiedlem. Planujemy również odbudowę trzeciego z nich, który dziś już nie istnieje. Projekt będzie gotowy do końca przyszłego roku, wówczas będziemy starać się o kolejne dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Docelowo powstanie 9 kolejnych mieszkań. W ten sposób potrzeby socjalne naszych mieszkańców zostaną w pełni zabezpieczone – tłumaczy burmistrz.

Samorząd zadbał również o miejsca spotkań dla mieszkańców poszczególnych sołectw. W Wymysłowie wybudowana została wyczekiwana przez lata świetlica wiejska. Dotychczas nie było tam ani kościoła, czy remizy strażackiej, w której mieszkańcy mogliby się spotykać. Jedynym miejscem spotkań jest szkoła i teren do niej przylegający. Tu organizowane są spotkania integracyjne, zabawy, festyny. To  serce i centrum miejscowości. Dzięki nowej świetlicy wiejskiej mieszkańcy zyskają nowe miejsce spotkań. Koszt inwestycji to 1 400 000 zł. 500 000 zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Świetlica wiejska w Wymysłowie – wnętrze obiektu
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info
Świetlica wiejska w Wymysłowie
fot. UMiG w Kunowie

– Cieszę się, że budynek już wkrótce zostanie oddany do użytku. Chyba jeszcze bardziej cieszą się dzieci, uczęszczające do szkoły w Wymysłowie i mieszkańcy tego sołectwa. Mieszkańcy, którzy patrzą z niedowierzaniem jak szybko wybudowaliśmy ten obiekt. Marzenia się spełniają – mówi Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Po wielu latach starań swój kąt mają również mieszkańcy Boksycki. Gmina zakupiła działkę, na której wybudowana została altana. Samorząd złożył również  wniosek na kwotę 30 000 zł do LGD Krzemienny Krąg o dofinansowanie zakupu elementów zabawowych oraz na organizację inicjatyw integrujących mieszkańców. Dzięki uzyskanemu pozwoleniu na budowę wkrótce powstanie tam plac zabaw oraz siłownia plenerowa wraz z infrastrukturą.

Mieszkańcy gminy Kunów zyskali także strefę relaksu przy ulicy Laski w Kunowie, która do użytku oddana została w listopadzie tego roku. Obecna na jej uroczystym otwarciu Anna Krupka, wiceminister sportu, podkreślała, że to inwestycja na miarę inwestycji europejskiej.

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych na terenie strefy relaksu w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info
Od lewej: ks. Jerzy Ejchler, proboszcz parafii Świętego Władysława w Kunowie, Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, Krzysztof Ołownia, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł Andrzej Kryj i Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie podczas otwarcia strefy relaksu w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Na terenie strefy relaksu znalazły się urządzenia dla miłośników sportów ekstremalnych, plac zabaw dla najmłodszych, ścieżka zdrowia, a do tego: siłownia z urządzeniem przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ławeczki i alejki spacerowe, posadziliśmy  818 drzew i krzewów. Miło patrzeć jak korzystają z niej wielopokoleniowe rodziny – mówi Lech Łodej.

Systematycznie doświetlane są miejscowości na terenie gminy Kunów  i tak w tym roku powstały kolejne dwa odcinki oświetlenia ulicznego: w Bukowiu i Kolonii Inwalidzkiej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. 

– Systematycznie doświetlamy miejsca, które wskazują nam mieszkańcy i tak w Bukowiu pojawiło się 10 nowych lamp, w Kolonii Inwalidzkiej – 9. Są to nowoczesne lampy ledowe, energooszczędne i ekologiczne. Projektujemy 12 kolejnych odcinków i sukcesywnie, gdy projekt staje się skuteczny, szukamy pieniędzy na jego realizację. Tworzymy także projekt na drugi etap modernizacji oświetlenia na terenie gminy. W 2020 roku wymieniliśmy połowę lamp na ledowe. Do końca roku będziemy gotowi na przystąpienie do projektu na modernizację drugiego etapu. Wówczas będziemy się starać o dofinansowanie – dodaje burmistrz.

Nowe lampy oświetleniowe na terenie gminy Kunów fot. UMiG w Kunowie
Nowe lampy oświetleniowe na terenie gminy Kunów
fot. UMiG w Kunowie

Lech Łodej zapewnia, że gmina jest gotowa na dalsze prace, związane z remontem dworku w Chocimowie. Staraniami samorządu wpisany został do Rejestru Zabytków. Środki na prowadzenie tam działalności kulturalnej i edukacyjnej pozyskało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów. A była to kwota niemała, bo blisko 1 000 000 zł. 

– Wykonaliśmy bardzo poważny pierwszy krok, do tego, aby zmienił się wizerunek tego miejsca, a dworek odzyskał dawny blask. Rozpoczęliśmy od remontu pomieszczeń wewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, utworzyliśmy sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy pozwolenie na gruntowną konserwację i odrestaurowanie tego obiektu. Teraz szukamy środków zewnętrznych, które pozwoliłyby nam na ten gruntowny remont. Oczywiście zapewnimy wkład własny jako gmina. Trzeba wykonać dach, elewację zewnętrzną i zagospodarować teren wokół budynku. W obiekcie w przyszłości będzie funkcjonowała świetlica środowiskową dla dzieci. Takiego miejsca w południowej części gminy nie ma. Obserwując te świetlice,  które istnieją w Kunowie i Kolonii Inwalidzkiej jesteśmy pełni optymizmu, że tu również się sprawdzi – podkreśla burmistrz. 

Dworek w Chocimowie po modernizacji pomieszczeń
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info
Od lewej: Magdalena Jasieńska, Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, Barbara Domagała, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, Ksawery Jasieński i Bogusław Sępioł w wyremontowanych wnętrzach
Źródło: Archiwum prywatne

Remontu doczeka się również Kaplica Świętej Katarzyny, która leży na terenie Janika, nie na terenie wsi Kurzacze, jak wcześniej sądzono. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę , na konserwację i odrestaurowanie tego obiektu. Gmina stara się o środki w ramach Polskiego Ładu.  Od dwóch lat gmina posiada również pozwolenie na remont remizy w Prawęcinie. 

– Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac związanych z termomodernizacją  budynku urzędu wraz z wymianą kotła oraz termomodernizacją budynku OSP w Nietulisku Dużym wraz z przebudową dachu i rozbudową o garaż, pomieszczenie szatni i sanitariaty. Kwota inwestycji to  5 738 000  zł, przy 4 500 000 zł dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wylicza burmistrz.

15 grudnia podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku urzędu wraz z wymianą kotła oraz termomodernizacją budynku OSP w Nietulisku Dużym wraz z przebudową dachu i rozbudową o garaż, pomieszczenie szatni i sanitariaty.
fot. UMiG w Kunowie

Dodaje, że gmina ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmie, na termomodernizację budynku biblioteki i ośrodka zdrowia w Kunowie i remizy w Dołach Biskupich. 

– Działamy prężnie, aby wyremontować remizę OSP w Janiku. W tym roku dokończyliśmy elewację, położyliśmy asfalt wokół budynku, uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dobudowy garażu. Zabezpieczyliśmy środki na remont wewnątrz budynku, który odbędzie się w przyszłym roku. Strażacy otrzymają również nowy samochód– tłumaczy Lech Łodej.  

Gmina dofinansowała realizację inwestycji powiatowej – budowę mostu w Małym Jodle, na którą mieszkańcy tej części gminy czekali od lat.  Starą, drewnianą konstrukcję zastąpiła nowa, żelbetowa, która jak zapewniają jej wykonawcy z firmy Saltor, powinna przetrwać kolejnych 100 lat. Koszt  inwestycji to 1 506 422,83 zł w tym 903 853,00 zł stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu stanowi kwotę 228 452,77 zł, natomiast przekazana przez gminę Kunów dotacja –  374 117,06 zł.

Wyremontowany odcinek drogi w Małym Jodle fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Most w Małym Jodle, którego budowa współfinansowana była przez gminę Kunów
Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Również w Małym Jodle wyremontowaliśmy tzw. drogę między mostami. Nie ma już dziur i nierówności, zniknęły również wystające kamienie. Mieszkańcy Małego Jodła mogą bezpiecznie i komfortowo przejeżdżać drogą gminną – tłumaczy burmistrz.  Koszt inwestycji wyniósł 257 600 zł. 100 000 zł pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozostałe środki z budżetu gminy. 

Gmina kończy projekt na modernizację stadionu Stali Kunów. W tym roku wyremontowany został budynek gospodarczy. Samorząd przeznaczył na ten cel 70 000 zł. Inwestycja pozwoli na wygenerowanie sporych oszczędności, a zawodnicy mają komfortowe warunki nie tylko w miesiącach letnich, ale i jesienno-zimowych.

– Docelowo obiekt będzie ogrzewany za pomocą paneli fotowoltaicznych. W opracowaniu jest też dokumentacja projektowa na montaż krytych trybun, dodatkowego  boiska treningowego montaż nowoczesnego, oświetlenia, wymianę  murawy z odwodnieniem istniejącej płyty boiska, bieżnie lekkoatletyczną oraz inne elementy infrastruktury, jak m.in.  łapacze do bramek – mówi Lech Łodej. Powstanie również muszla koncertowa, a także dwie duże wiaty, w których odbywać się będą wydarzenia kulturalne, aby nie niszczyć murawy.

Budynek Ludowego Klubu Sportowego „Stal” w Kunowie.
fot. Paweł Cieślik

Strzałem w dziesiątkę okazał się Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich, który ma już komplet uczestników. 

– Jest tam wspaniała atmosfera, wszystko dzięki świetnie dobranej kadrze z bardzo profesjonalnym podejściem. Uczestnicy są bezpieczni, rozwijają swoje pasje i talenty. Ośrodek funkcjonuje na pełnych obrotach. Zanim powstał uprawiano niezdrowe krytykanctwo. To jak dziś działa jest dowodem jak bardzo był potrzebny, a obiekt po byłej szkole zamiast niszczeć, zyskał drugie życie – podkreśla burmistrz. W Dołach Biskupich powstała również zatoczka autobusowa i parking tuż przy ścieżce geo-edukacyjnej, która otwarta została w tym roku – przypomina Lech Łodej.  

Gmina Kunów podpisała również umowę umowę (porozumienie) z gminą Ostrowiec Św., dotyczącą lokalnego transportu zbiorowego. Organizatorem tego transportu będzie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a operatorem Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Najnowocześniejsze autobusy wjadą na teren gminy Kunów
fot. UMIG w Kunowie

– Zawarte porozumienie gwarantuje, że na terenie gmin, które je podpisały będą kursować najnowsze niskoemisyjne autobusy. Na początku nowego roku zostanie wprowadzona elektroniczna karta zastępująca standardowy bilet komunikacji publicznej, co w znacznym stopniu skróci czas przejazdu na poszczególnych trasach, gdzie dotychczas kierowca musiał stać na przystankach i sprzedawać bilety. Jest to działanie ukierunkowane między innymi na ekologię. Ceny biletów w poszczególnych strefach gminy Kunów pozostają na poziomie z roku 2022, a utrzymanie tych cen dla pasażerów w przyszłości będzie zależne tylko od pasażera, który powinien zaopatrzyć się w elektroniczną kartę. Pierwsza karta będzie wydawana za darmo i będzie można ją doładowywać w wyznaczonych punktach, zaś czytniki zamontowane w autobusach podczas używania karty będą automatycznie ściągać z dostępnych na niej środków kwotę adekwatną do ceny biletu na określonej trasie. W roku 2023 na terenie gminy Kunów autobusy MZK w ramach porozumienia przejadą łącznie do 50 000 km, zaś w latach kolejnych  ilość ta może zostać zwiększona. Porozumienie podpisane zostało na okres dwóch lat – wyjaśnia burmistrz. 

Dodaje, że  gmina Kunów porozumienie takie zawarła wcześniej na lata 2021 – 2022. W ramach tego porozumienia autobusy kursowały na trzech liniach  12 (Doły Biskupie)/, 13 (Bukowie) i 10 (Miłkowska Karczma), gdzie po wielu latach przywrócono komunikację publiczną. 

Wizualizacja nowej bazy PSZOK w Kunowie
Źródło: UMIG w Kunowie

–  W tym roku dzięki naszym staraniom i rozmowom z gminą Ostrowiec Św., reprezentowaną przez pana prezydenta Jarosława Górczyńskiego,  z naszej inicjatywy radni podjęli uchwałę o obniżeniu kosztów biletów za przejazdy.  I tak w pierwszej strefie jest to kwota 2,50 zł, w drugiej – 2 zł, w trzeciej – 1,50. Przeanalizowaliśmy koszty, a także przejazdy, sprawdziliśmy czy mieszkańcy z nich korzystają i doszliśmy do wniosku, że będzie bardziej opłacalnie dla mieszkańców, gdy obniżymy koszty, a tym samym zachęcimy ich do korzystania z transportu zbiorowego. Nie myliliśmy się. Przełożyło się to na ilość osób, które korzystają z komunikacji zbiorowej. Przy cenie 3,50 za bilet mieliśmy dochód miesięczny z biletów na poziomie ok. 1400 zł, aktualnie przy cenie 2 zł jest to dochód ok. 3000 zł miesięcznie Znacznie wzrosła liczba mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej, co ma dodatkowy wpływ na ekologię – tłumaczy Danuta Fijas, skarbnik gminy Kunów.   

Modernizację przejdzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kunowie. 

– Będzie bardzo nowoczesny. Powstanie nowy budynek zaplecza socjalnego, wiaty garażowe, zamontowana zostanie winda, rampa wyładunkowa, myjka dla sprzętów, a także fotowoltaika. Chcemy, aby funkcjonować zaczęła tam również ścieżka edukacyjna – wyjaśnia Małgorzata Mazur, dodając, że to nie jedyna planowana rozbudowa w Kunowie. W trakcie uzupełniania jest bowiem dokumentacja projektowa na rozbudowę kunowskiego przedszkola o pomieszczenie „Klubu Malucha”, który odciążyłby rodziców z małymi dziećmi. 

Danuta Fijas, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie fot. Marzena Gołębiowska.naOSTRO.info

– Dzięki oszczędnej gospodarce finansowej podjęliśmy decyzję, aby w 2021 roku nie uruchamiać obligacji w wysokości ponad 3 mln zł. Był to bardzo dobry ruch, gdyż dziś musielibyśmy mierzyć się z olbrzymimi odsetkami. Przełożyliśmy tę transze obligacji na rok 2022, przy czym początkowo chcieliśmy uruchomić 5 300 000 zł, a docelowo uruchomimy tylko 3 mln zł. To kolejna oszczędność i mniejsze odsetki dla gminy. Uważnie oglądamy każdą złotówkę. Będąc skarbnikiem staram się być strażnikiem każdej złotówki. Dzięki oszczędnym działaniom, ale też zwiększonej subwencji, nie musimy podnosić podatków w 2023 roku. Pozostaną one na niezmienionym poziomie. Gmina będzie również dofinansowywać odbiór śmieci, tym samym mieszkańcy nie będą mieć podnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Podjęliśmy również uchwałę o dopłacie do wody, co w praktyce oznacza, że mieszkańcy zapłacą za nią nieco mniej – wyjaśnia Danuta Fijas. 

Podkreśla, że dzięki zmianie formy rozliczania podatków do gminy Kunów w przyszłym roku trafi blisko 4 miliony złotych wyrównania. To środki, które samorząd będzie mógł przeznaczyć na inwestycje lub wkład własny do kolejnych projektów. 

–  Środki, o których mówimy to część wyrównawcza subwencji ogólnej, czyli ta część subwencji, która przeznaczona jest dla gminy. W naszym przypadku została ona zwiększona na rok 2023 o kwotę 3 910 678 zł. Zauważyłam, że Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w swojej deklaracji podatkowej wykazywał infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,  jako infrastrukturę, która była zwolniona od podatku uchwałą rady miejskiej. Oznacza to, że skutki obniżenia podatków ponosi gmina, sama rezygnując z dochodów. Tym samym nie należała się jej subwencja. Ponieważ miałam już do czynienia z podobną sytuacją, napisałam wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ uważałam, że to zwolnienie podatkowe powinno wynikać z ustawy. Ciężar podatków przechodzi wówczas na państwo, a gmina otrzymuje rekompensatę w postaci subwencji – wyjaśnia Danuta Fijas.  

Lech Łodej i Małgorzata Mazur na terenie strefy relaksu w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła przypuszczenia skarbnik. W związku z tym deklaracje podatkowe skorygowane zostały od 2016 roku i dzięki temu gmina zyskała w 2023 roku zwiększoną subwencję za lata, gdy traciła na tej formie rozliczania podatkowego. Każdy kolejny rok do budżetu gminy przynosić będzie ok. 600 000 zł. 

– Trudno było spiąć budżet, a to ze względu na to, że wydatki bieżące wręcz galopują. Udało się bez większych problemów. Mamy gotowy projekt budżetu na rok 2023 zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gmina płynnie i sprawnie realizuje sprzedaż węgla, wszystko dzięki tytanicznej pracy pani sekretarz Anety Szloser-Tyczyńskiej – dodaje Danuta Fijas.

Gmina zmienia również studium uwarunkowań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem przy ulicy Sosnowej w Kunowie powstanie farma fotowoltaiczna. Do tego prowadzony jest audyt energetyczny, aby wzmocnić oczyszczalnię ścieków w Kunowie. Dobudowana będzie fotowoltaika, wiatrak bank energii, aby obiekt był samowystarczalny. Kunowska oczyszczalnia ścieków otrzymała w tym roku certyfikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Hydrokun”, czyli suchy nawóz (suchy osad), który powstaje w Kunowskiej Oczyszczalni Ścieków. Sama procedura zdobycia certyfikatu trwała ponad rok. Osad musiał być bowiem najwyższej jakości. W tej chwili w suszarni zgromadzonych jest ok. 90 ton osadu, gotowego do wykorzystania. Reszta wciąż się suszy. To ilość, którą można obsiać obszar do kilkudziesięciu hektarów i zastąpić tym samym potrzeby nawożenia mineralnego. Nawóz uzyskał również pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynarii, dzięki której wiadomo, że jest bezpieczny nie tylko dla środowiska, ale także dla  zwierząt i ludzi. Osad, który jest polepszaczem gleby może być rozdawany rolnikom i ogrodnikom. Samorząd nie będzie musiał zatem pokrywać kosztów jego utylizacji, a te niskie nie są.  

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Razem z gminami: Ćmielów, Bałtów i Brody, gmina Kunów zawiązała „Klaster energii Doliny Kamiennej”.

– Mamy już prawie gotowe porozumienie. Mam nadzieję, że podpiszemy je jeszcze w tym roku. Z Klastra wynikają oszczędności, które pozwolą niewykorzystaną energię z paneli fotowoltaicznych wykorzystać na potrzeby naszej gminy. Wcześniej nie było takich możliwości – tłumaczy Małgorzata Mazur.  

Nowy wóz strażacki dla OSP w Kunowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie podkreśla, że ze spokojem patrzy w przyszłość. 

– Jestem optymistą. Zawsze widzę świat w jasnych barwach. Natomiast rok 2022 był rokiem wyjątkowo trudnym dla gmin, powiatów, województw, Polski, czy świata. Wojna na Ukrainie, pandemia koronawirusa, wzrost cen. I tu mamy paradoks. Choć rok był trudny, nam udało się tak dużo w gminie zrealizować. W Kunowie mamy znakomitą kadrę: fenomenalną panią skarbnik, która dba o to, aby nasz budżet skrojony był na miarę potrzeb mieszkańców, panią sekretarz, która jest świetnym pracownikiem merytorycznym i panią mecenas, która angażuje się w sprawy gminy całym sercem.  Zwieńczeniem tego wszystkiego są nagrody jakie otrzymujemy i wysokie miejsca w różnych rankingach. To był bardzo dory rok dla gminy Kunów, bo byliśmy do niego przygotowani. Aby właśnie tak go zakończyć, prace zaczęliśmy 4 lata temu, przygotowywaliśmy się  projektowo i dokumentacyjnie – podsumowuje Lech Łodej.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this