Znajdź nas na

FAKTY

Lokaty gminy Ostrowiec Świętokrzyski owiane tajemnicą?

Na dzień 10 października gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiadała środki ulokowane w czterech bankach: Banku Spółdzielczym, Santander Bank Polska S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A. Najniższa kwota zawartej lokaty to 1 000 000 zł, najwyższa 10 000 000 zł. W ostrowieckim urzędzie miasta zapytaliśmy na jakie zadania, inwestycje etc. gmina Ostrowiec Św. planuje przeznaczyć pozyskane z lokat dodatkowe środki, prosząc o podanie konkretnych przykładów. – Plany i zamierzenia nie mają charakteru czy znamion informacji publicznej, w związku z tym żądane informacje nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej – odpisała nam Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. Ostrowczanie nie zasługują na informacje na jakie cele zostanie przeznaczony „ekstra dochód do budżetu gminy”?

Rynek w Ostrowcu Św. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

O lokaty gminy Ostrowiec Świętokrzyski w swoich interpelacjach pytał radny Marek Giemza. Jednak w odpowiedziach jakie otrzymał na próżno doszukiwać się konkretów. 7 czerwca, Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. odpisała mu: „(…) uprzejmie informuję, że ze względu na sposób realizacji budżetu, w którym wydatki skumulowane są na koniec roku, w trakcie jego trwania gmina posiada wolne środki finansowe, które może lokować. Po analizie sytuacji na rynku bankowym, zdeponowaliśmy środki w trzech bankach (PKO BP S.A., Bank Spółdzielczy, Bank Gospodarstwa Krajowego) – na różnych okresach lokat i przy wynegocjowanych różnych wartościach oprocentowania. Spodziewamy się z tego tytułu uzyskać ekstra dochód do budżetu Gminy w kwocie ok. 1 mln złotych. Taka sytuacja finansowa nie miała miejsca w ostatnich latach. Jest to kolejne potwierdzenie racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie zarządzania finansami miasta.”

Odpowiedź na interpelację Marka Giemzy, radnego Rady Miasta Ostrowca Św. z 7 czerwca Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Giemzy z 4 października
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Odpowiedź z 4 października brzmi niemal podobnie, z tą różnicą, że w zestawieniu pojawił się czwarty bank.

– Środki te są ulokowane w czterech bankach (Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A.), a oprocentowanie lokat waha się od 4,36% do 6,55%. Środki te są lokowane na 3,7,14,30 dni lub na okres 3 miesięcy – ze względu na konieczność zapewnienia bieżącej płynności finansowej oraz zmieniające się stopy procentowe – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego z 27 września. 

10 października w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zapytaliśmy więc w jakich bankach, a także w jakiej wysokości lokaty posiada gmina Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 10 października 2022 roku. Co zdecydowało o wyborze banków, na których zdeponowane są środki? Jaki dochód wygenerowała z tego tytułu gmina Ostrowiec Świętokrzyski na 10 października 2022 roku? Jaki jest rodzaj lokat, na jaki okres i z jakim oprocentowaniem?

Na jakie zadania, inwestycje etc. gmina Ostrowiec Św. planuje przeznaczyć pozyskane z lokat dodatkowe środki z podaniem konkretnych przykładów.

Okazuje się, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiadała środki ulokowane w czterech bankach: Banku Spółdzielczym, Santander Bank Polska S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A. Najniższa kwota zawartej lokaty to 1 000 000 zł, najwyższa 10 000 000 zł. Są to lokaty długoterminowe i krótkoterminowe. Środki są ulokowane na 5, 31, 32 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy. Oprocentowanie lokat wynosi zaś od 4.36 proc. do 6,55 proc. 

– Na podstawie § 14 pkt 5 uchwały nr LVI/173/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 r. Prezydent Miasta jest upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W trakcie realizacji budżetu występują sytuacje, że stan środków na rachunku podstawowym przewyższa poziom niezbędny dla potrzeb zapewnienia bieżącej płynności finansowej i wówczas zasadnym jest ulokowanie wolnych środków na lokatach bankowych. Podstawę do zawarcia lokaty stanowią umowy ramowe, które zostały zawarte z bankami. Wybierany jest bank, który proponuje najlepsze warunki – wyjaśnia w piśmie Anna Niedbała.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Na co więc gmina Ostrowiec Św. planuje przeznaczyć pozyskany w ten sposób „ekstra dochód do budżetu gminy”? Czy na poprawę jakości życia mieszkańców? Nowe inwestycje?

Niestety lokaty pozostają owiane tajemnicą. 

–  Plany i zamierzenia nie mają charakteru czy znamion informacji publicznej, w związku z tym żądane informacje nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej – odpisała nam Anna Niedbała.

Do tematu wrócimy. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this