Znajdź nas na

FAKTY

Magdalena Gościniewicz i Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach to tegoroczni laureaci „Świętokrzyskich Aniołów Dobroci”!

Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach – to laureaci tegorocznej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Zwycięzcy zostali wybrani spośród 26 zgłoszeń w kategoriach indywidualnej i zespołowej. Podczas uroczystości w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” nagrodzeni odebrali z rąk przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i wicemarszałek Renaty Janik. Gośćmi wydarzenia byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń.

Podczas uroczystości w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” nagrodzeni odebrali z rąk przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i wicemarszałek Renaty Janik. Gośćmi wydarzenia byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń. fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, będący jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym, wpisał się już na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń województwa świętokrzyskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na pracę wykonywaną przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

– Samorząd Województwa Świętokrzyskiego co roku przyznaje nagrodę Świętokrzyskiego Anioła Dobroci, aby doceniać tych, którzy widzą potrzebujących. To prestiżowe wyróżnienie i nagrodzenie tych osób, które każdego dnia podnoszą standardy polityki społecznej, które w swojej codziennej pracy robią coś więcej na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, z niepełnosprawnościami, starszych, bezdomnych – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Renata Janik. I jak dodała – Dzisiejsza uroczystość to docenienie wszystkich tu obecnych, bo każdy jest aniołem w swoim środowisku i to jest piękne.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Jak ważne są takie inicjatywy mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który przypomniał, że Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jako pierwszy przed laty postanowił wyróżnić osoby, które część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym. – To już taka szlachetna tradycja naszego regionu, aby mimo tego, że te osoby i instytucje nie oczekują tego, aby ich wyróżniać, dowartościowywać to my chcemy pokazać wszystkie te rzeczy, które dzięki nim się dzieją – mówił przewodniczący Andrzej Pruś.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

  1. w kategorii indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej –  Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Magdalena Gościniewicz to wieloletni pracownik pomocy społecznej. Od 2000 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, a od 2021 roku jest jej dyrektorem. Z jej inicjatywy MOPR realizuje usługi specjalistyczne świadczone w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, co stanowiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozwiązanie nowatorskie. Dzięki rozszerzeniu usług wiele osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji otrzymało szansę na samodzielność. Była organizatorką procesu wdrożenia realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomysłodawczyni i organizatorka mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pierwsze mieszkanie zostało uruchomione w 2004 r. Inicjatorka uruchomienia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie. Współorganizator i koordynator projektu „Posiłek za pracę” aktywizującego osoby bezrobotne oraz projektu dotyczącego uruchomienia Klubów oraz Świetlic Środowiskowych „4 Kąty”. W okresie pandemii COVID-19 organizowała pomoc materialną i finansową dla DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowała i uruchomiła działalność punktów szczepień powszechnych, oraz mobilny punkt szczepień i transport do punktów szczepień. Organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy: Punkt Pomocy dla Obywateli Ukrainy, kursy języka polskiego i kursy zawodowe, zajęcia sprzyjające integracji i adaptacji w Polsce. Otrzymała liczne odznaki i nagrody: Odznakę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Odznakę Honorową PCK IV i III stopnia, Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

W kategorii indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej zwyciężyła Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  1. w kategorii zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty – Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach funkcjonuje od 2020 r. i prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo na zlecenie Powiatu Staszowskiego. To właśnie ta instytucja zwyciężyła w kategorii zespołowej.
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach funkcjonuje od 2020 r. i prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo na zlecenie Powiatu Staszowskiego. Zapewnia pomoc dla 100 osób wymagających opieki i pielęgnacji. Mieszkańcami Domu są osoby starsze i niepełnosprawne. Placówka zapewnienia także opiekę i rehabilitację w ZOL znajdującym się przy domu pomocy społecznej. DPS nawiązał współpracę z grupą wolontariuszy z LO w Staszowie oraz Stowarzyszeniem Wincentyńska Młodzież Maryjnej. W ramach współpracy odbywają się spotkania świąteczne, przedstawienia, bale karnawałowe, koncerty. Dyrekcja domu pozyskuje dodatkowe środki na remonty, adaptację i wyposażenie DPS (montaż windy, poszerzenie drzwi, dostosowanie łazienek).

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło łącznie 26 zgłoszeń w tym: 15 o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 11 w kategorii zespołowej. 

O Świętokrzyskich Aniołach Dobroci mówi Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this