Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Marcin Piętak szefem ROT-u! Zapowiada, że nie zapomni o ziemi ostrowieckiej!

– Jesteśmy jedną z największych Regionalnych Organizacji Turystycznych w Polsce. Mamy formę organizacyjną stowarzyszenia. Wśród szesnastu stowarzyszeń tego typu, nasze przoduje w liczbie członków (ok 160 podmiotów) i liczby realizowanych projektów oraz przedsięwzięć promocyjnych – tłumaczy Marcin Piętak, od 20 sierpnia prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zapewnia, że w planach ma rozmowy z władzami Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego, aby podjąć zintensyfikowane działania mające na celu wzmocnienie promocji naszego obszaru.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wybrany został prezesem zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej podczas Walnego Zgromadzenia członków tej organizacji, które odbyło się 20 sierpnia. Delegaci uzupełnili skład zarządu także o Beatę Wróbel ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz wiceprezydenta Kielc Danutę Papaj, która pełnić będzie funkcję wiceprezesa świętokrzyskiej ROT.

Marcina Piętaka obdarzyli zaufaniem wszyscy biorący udział w głosowaniu (66 osób).

Czym jest Regionalna Organizacja Turystyczna?

– W oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej działamy już 16 lat i od samego początku skupiliśmy w naszym stowarzyszeniu nie tylko świętokrzyskie samorządy, ale także przedsiębiorców. Regionalna Organizacja turystyczna Województwa Świętokrzyskiego to idealna platforma współpracy pomiędzy świętokrzyskimi samorządami, a prywatnym biznesem. Razem wypracowaliśmy dla regionu jego hasło promocyjne „Świętokrzyskie czaruje” oraz turystyczny logotyp regionu, czyli stylizowaną literę „Ś”. Jesteśmy właścicielem zarówno tego znaku towarowego jak i hasła – wyjaśnia Marcin Piętak.

Źródło: FB Marcin Piętak

Podkreśla, że jako jedyna ROT w Polsce powołali do życia targi turystyczne na terenach wiejskich AGROTRAVEL w Kielcach. W 2014 w imieniu pięciu województw Polski Wschodniej podjęli się stworzenia ponadregionalnej marki, jaką jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Dziś logotyp i nazwa Green Velo związane z nim hasła promocyjne i cała księga identyfikacji wizualnej są w zakresie praw autorskich także własnością ROT WŚ.

– Naszym głównym statutowym działaniem jest promocja turystyczna województwa świętokrzyskiego. W ramach tego zadania zajmujemy się administracją systemu informacji turystycznej w całym województwie, zarówno w warstwie cyfrowej jak i analogowej. ROT WŚ jest właścicielem portalu www.swietokrzyskie.trave.pl oraz kilkunastu innych mniejszych portali. Prowadzimy turystyczny profil województwa na Facebooku i Instgramie. Jesteśmy także największym wydawcą folderów, przewodników i map po województwie, organizatorem wielu eventów oraz kampanii marketingowych, a także właścicielem i operatorem targowego stoiska promocyjnego regionu – dodaje Marcin Piętak.

ROT WŚ zajmuje się również szkoleniami dla branży turystycznej oraz dla uczniów szkół ponad gimnazialnych, które kształcą w zawodach związanych z turystyką. Realizuje kilka projektów szkoleniowych we współpracy z liceami zawodowymi. Takim najnowszym projektem jest budowa Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w miejscowości Nowa Słupia pod klasztorem na Świętym Krzyżu, gdzie od ponad 50 lat organizowana jest impreza pod nazwą Dymarki Świętokrzyskie. W obiekcie tym pokazywane będą najbardziej znane legendy z całego województwa świętokrzyskiego, połączone z zaproszeniem przybyłych gości do zwiedzania pozostałych atrakcji regionu. Pracownicy ROT WŚ to niewielka, bo zaledwie kilkuosobowa grupa pasjonatów od turystyki, wykształcona kierunkowo oraz posiadająca duże, potwierdzone doświadczenie pracy w turystyce i promocji.

Do kompetencji Marcina Piętaka należy: reprezentacja Organizacji na zewnątrz, w tym składaniu w imieniu Organizacji oświadczeń woli, inicjowanie kierunków działań, w tym mających na celu pokazywanie zewnętrznych środków na potrzeby prowadzenie działalności statutowej, współpraca z członkami i przyjmowanie nowych członków Organizacji, zarządzaniem majątkiem Organizacji w ramach przyznanych przez zgromadzenie uprawnień, podejmowanie szeregu decyzji, w szczególności dotyczących realizacji planu działania przyjętego przez walne zgromadzenie.Powołanie komisji problemowych, uchwalanie oraz wdrażanie regulaminów procedur oraz innych niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz Organizacji. Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.

Działania ROT-u przekładają się także na ziemię ostrowiecką.

– Kompetencje, w szczególności związane z moją wiodącą rolą w wytyczaniu kierunków działalności organizacji, pozwolą mi z pewnością na uwypuklenie roli Krzemionek w działaniach promocji ROT, Regionalna Organizacja Turystyczna podjęła ostatnio inicjatywę zorganizowania na terenie Krzemionek warsztatów kreowania marki ziemi ostrowieckiej, które odbyły się 12 sierpnia. Brali w nich udział nasi członkowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, najważniejsi przedsiębiorcy turystyczni z tego obszaru i organizacje turystyczne. Krzemionki będą intensywnie promowane jeszcze w tym roku. Na jesieni planujemy w Krzemionkach wizytę studyjną touroperatorów zagranicznych oraz krajowych. Planujemy intensywniej promować Krzemionki, w ramach własnych środków finansowych, w mediach ogólnopolskich, wydawnictwach na targach i eventach. Planujemy także wydanie folderu promocyjnego, dedykowanego ziemi ostrowieckiej. Tytuł wydawnictwa ustalony podczas warsztatów: Kraina krzemienia – źródło Twojej mocy – wyjaśnia Marcin Piętak.

Zapewnia także, że będzie rozmawiał z władzami Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego, aby podjąć zintensyfikowane działania mające na celu wzmocnienie promocji obszaru.

– Wejście Krzemionek na listę UNESCO wymaga, moim zdaniem, podjęcia intensywnych – i co najważniejsze – spójnych działań na rzecz popularyzacji tej wielkiej atrakcji turystycznej. Ustalamy kierunki podjętych działań marketingowych na Walnych Zgromadzeniach ROT oraz na spotkaniach roboczych z członkami ROT. Współpracujemy z takimi instytucjami z tego obszary jak Miasto Ostrowiec Św., Powiat Ostrowiecki, Stowarzyszenie Delta, zarządzające Bałtowskim Kompleksem Turystycznym oraz Lokalną Grupą Działania Krzemienny Krąg i in. Niestety jako ROT nie możemy nikogo zmusić, aby wydał np. monografię historyczną, możemy natomiast dyskutować jakie wspólne działania warto podjąć w krótkiej i dłuższej perspektywie. Jakie instytucje powinny się czym zająć, jak to operacyjnie przeprowadzić, aby osiągnąć efekt synergii. Na pewni do podjęcia takich działań, ustaleń, będę dążył. Pragnę podkreślić, iż świętokrzyskie ROT we wszystkich swoich działaniach promocyjnych uwzględnia ziemię ostrowiecką, jako miejsce atrakcyjne turystycznie, jednak ROT zajmuje się promocją regionu jako całość. Nie jesteśmy Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Ostrowieckiej – być może warto podjąć rozmowy na rzecz powołania takiego stowarzyszenia – dodaje Marcin Piętak.

Źródło: FB Marcin Piętak

Jak zauważa, cykl warsztatów kreowania marki organizowany przez ROT w ostatnim czasie pokazał wielką potrzebę kontynuowania pracy nad wzmacnianiem wizerunku ziemi ostrowieckiej oraz całego regionu.

– Moim celem jest kontynuacja tych spotkań, bo jednodniowe warsztaty to kropla w morzu potrzeb. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to będziemy powtarzać spotkania, szczególnie w formie warsztatów, co roku. Na pewno bardzo intensywnie będziemy pracować w przyszłym roku, kiedy to będziemy tworzyć założenia strategiczne do Strategii Rozwoju Turystyki – dodaje szef ROT-u.

W związku z aktualnymi trendami w turystyce szansa na turystyczny rozwój Świętokrzyskiego tkwi w tzw. turystycznych lokomotywach tj. Krzemionki/ krzemień pasiasty, wody lecznicze, harmonijny krajobraz pasiaków pól, atrakcyjne ukształtowanie terenu sprzyjające różnym formom aktywności ruchowej, dobre warunki klimatyczne, a także liczne zabytki itd.

– To zaledwie fragment naszej atrakcyjności. Przykładem markowego obszaru, który ma swój ogromny potencjał marketingowy są legendarne Góry Świętokrzyskie. Mogą one budować swój wizerunek w oparciu o „story telling”, bazując na dziedzictwie kulturowym. Sądzę, że komunikat ziemi ostrowieckiej powinien natomiast opierać się w głównej mierze na unikatowej wartości związanej z Krzemionkami – podsumowuje.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Zarobki wicedyrektora biblioteki większe niż dyrektora! W Ostrowcu Św. to możliwe! Ile „kosztuje” kultura?

FAKTY

UOKiK: 115 mln zł kary dla Biedronki!

FAKTY

619 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, 8 na terenie województwa świętokrzyskiego! Wśród zakażonych nastolatka z powiatu ostrowieckiego!

FAKTY

Służby ratunkowe postawione na nogi przez… wybuch pojemnika z pianką montażową!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this