Znajdź nas na

FAKTY

Mariusz Łata: Budżet wbrew temu, co mówią inni, jest proinwestycyjny! Wracamy do tematu sesji budżetowej!

Rozwój ekologicznego transportu miejskiego, budowa nowych dróg i remont już istniejących, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, inwestowanie w szkolnictwo, a także dobra współpraca z organizacjami samorządowymi – to tylko niektóre z dziedzin, na których rozwój zwrócili uwagę radni z KWW Jarosława Górczyńskiego, popierając projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. – Pomimo obiektywnych trudności, trzeba stwierdzić, że budżet jednak, wbrew temu co mówią inni jest proinwestycyjny. Proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju miasta, poprzez m.in. stymulowanie przemysłu – mówił Mariusz Łata, przewodniczący Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego, podczas sesji budżetowej, jaka odbyła się 30 grudnia 2020 roku.

Zdjęcie ilustracyjne Mariusz Łata, przewodniczący KWW Jarosąłwa Górczyńskiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wracamy do tematu sesji, jaka odbyła się 30 grudnia 2020 roku.  Przypomnijmy, że Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwość nie poparli projektu budżetu na 2021 rok. – Realizacja przedstawionego przez prezydenta projektu budżetu utrwali utrzymującą się od wielu już lat stagnację, nie przyczyni się do rozwiązywania największych bolączek naszego miasta, to jest zanieczyszczonego powietrza, walki z epidemią Covid-19, czy braku skutecznej promocji na arenie ogólnopolskiej oraz rozwiązywania problemów komunikacyjnych. Proponowany budżet na 2021 rok przyczyni się za to choćby do: narastającego odpływu tysięcy mieszkańców z Ostrowca Świętokrzyskiego, braku perspektyw dla absolwentów – stanowisko radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na sesji Rady Miasta Ostrowca Św. przedstawiał Mateusz Czeremcha, wiceprzewodniczący Klubu.

Pisaliśmy o tym tutaj: 

Zupełnie inaczej projekt budżetu na 2021 rok widzą radni z KWW Jarosława Górczyńskiego. 

Przedstawiając stanowisko Klubu, jego przewodniczący  Mariusz Łata zwrócił uwagę, że rok 2020, rok przejdzie do historii nie tylko przez swoją specyfikę, ale i problemy jakie dotykały nie tylko mieszkańców Ostrowca Św., ale i całego świata. Skrytykował także rząd. 

– Roku, który dokonał spustoszenia w życiu i zdrowiu obywateli, ale też wywrócił gospodarkę wielu miast w naszym kraju. Przedsiębiorcy wielu branż pozostawieni zostali sami sobie, a rządzący zamiast prowadzić kraj przez pandemię, zajmowali się ochroną swoich interesów, błądząc po omacku w niespójnym ustanowieniu przepisów, w wielu przypadkach sprzecznych z obowiązującymi aktami normatywnymi. Odnoszę wrażenie, że każde kolejne rozporządzenia miały chronić przede wszystkim siebie oraz bliskich i znajomych. Wspomnę tylko inwestycja, pana byłego ministra zdrowia, wspomnę tylko pieniądze i specjalne prawa dla TVP,  brak dialogu ze społeczeństwem, instrumentalne wprowadzanie ograniczeń w zależności od sytuacji politycznej. Politycznej, nie pandemicznej. Spytają państwo dlaczego nawiązuje do sytuacji ogólnej w kraju?  Ponieważ analizując projekt budżetu nie można się nie odnieść do sytuacji w kraju i wpływu centralnie podejmowanych decyzji na funkcjonowanie samorządów.  Wiele z nich, jak np zapowiedzi wzrostu cen energii, jeszcze bardziej dotknął gminę, jak i wszystkie spółki i jednostki. Do tego dochodzi wspomniany przez prezydenta spadek z wpływów podatków PIT i CIT. Problem dotyczy oczywiście wszystkich samorządów, ale należy powiedzieć sobie jasno, że jedne sobie  z tym poradzą, a inne nie dadzą rady i trudno im będzie funkcjonować w takiej rzeczywistości – mówił Mariusz Łata. 

Dodał, że samorządy w Polsce  zadłużają się coraz bardziej, coraz bardziej, podnosząc lokalne podatki, natomiast jego zdaniem Ostrowiec  Św. na tym tle , konsekwentnie kontynuuje politykę finansową, polegająca na zmniejszaniu obciążeń dla mieszkańców miasta. Przykładem jest decyzja o zamrożeniu po raz szósty z rzędu stawek podatków lokalnych. 

– Pomimo obiektywnych trudności, trzeba stwierdzić, że budżet jednak, wbrew temu co mówią inni jest proinwestycyjny. proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju miasta, poprzez m.in. stymulowanie przemysłu. Na uwagę zasługują działania prezydenta w zakresie tworzenia warunków do inwestorów lub konsolidacje terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie.  Godnym podkreślenia jest, że ujęte i w budżecie   dochody, praktycznie pokrywają wydatki i to świadczy o zrównoważeniu tego budżetu,  nadwyżka, która być może powstanie, będzie  wkładem koniecznym do podjęcia nowych projektów i zadań – tłumaczył Mariusz Łata. 

Dodał, że w 2021 roku gmina powinna spłacić swoje zadłużenie.  Po stronie wydatków znalazło się ponad 327 mln. 67 tys. zł., a po stronie dochodów ponad 321 mln 651 zł. Planowany deficyt wyniesie ponad 5 mln. zł.  

– Ta strategia ukierunkowana na przygotowanie do czasów trudnych, a wszelkie globalne analizy wskazują, że będzie jeszcze gorzej, że kryzys będzie się pogłębiał. Stabilna sytuacja budżetowa pozwoli również jeszcze skuteczniej aplikować o środki zewnętrzne, głównie pochodzące z Unii Europejskiej. Warto też przypomnieć, że Ostrowiec od wielu lat jest liderem na tym tle, wspomniane już obiekty kulturalne, oświatowe  doposażane, tylko wpływają na podtrzymanie mojej tezy – tłumaczył radny z KWW Jarosława Górczyńskiego. 

Zdjęcie ilustracyjne. radni z KWW Jarosława Górczyńskiego zagłosowali „za” uchwałą budżetową
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Dodał, że środki unijne wykorzystane zostaną na ekologiczny transport miejski, który przyczyni się do poprawy powietrza w mieście.  Przypomniał także, że o d kilku lat prowadzona jest mocna polityka w zakresie przechodzenia gospodarstw domowych w Ostrowcu Św. na ogrzewanie Miejską Energetykę Cieplną.  

– Uważam to za duży sukces i widzi się znaczną poprawę jakości powietrza, dzięki tym działaniom – podkreślał radny.  

Zaznaczył, że dużym ułatwieniem dla mieszkańców miasta będzie modernizacja obiektów takich jak  miejski targ czy inwestowanie w drogi: ulicy równoległej do Kilińskiego, która połączy ulicę Słowackiego z Chrzanowskiego, dalsze prace przy budowie kolejnych etapów ulicy Rzeczki, czy remont ulicy Sienkiewicza. 

– Chcę  wierzyć, że polityka centralna nie będzie  pomijać i powiem nawet więcej, wykluczać Ostrowca z dofinansowania w ramach krajowych programów.   Przypomnę tylko ostatnią sytuację z przydziałem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie miasto Ostrowiec otrzymało 0 zł,  znajdując się w gronie miast pominiętych, wykluczonych, niewidzialnych dla rządu, pomimo tego, że mieszkańcy wybrali z naszego miasta dwóch przedstawicieli partii rządzących do izb parlamentarnych – dodał Mariusz Łata. 

Zwrócił uwagę na absorpcję środków zewnętrznych przez spółki, jednostki  gminy, dzięki którym w 2021 roku realizowanych będzie szereg programów inwestycyjnych, jak poprawa bazy dydaktycznej ostrowieckich placówek oświatowych (np. w PSP nr 4  remont sali gimnastycznej, remont sal lekcyjnych, szatni, a także poprawienie efektywności energetycznej budynku).

– Bardzo mnie cieszy osobiście dbałości o jakość i rozwój edukacji, o to, że w budżecie znalazły się środki na kontynuację wielu korzystnych zjawisk, które nastąpiły w ostrowieckim szkołach, wzbogacając ofertę edukacyjną i sportową dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Ostrowiec  Św. –  wyjaśniał.  

Zdjęcie ilustracyjne Sesja Rady Miasta Ostrowca Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jako przykład podał możliwość uzyskania certyfikatu językowego przez uczniów ostrowieckich szkół. Podkreślał, że podejmowane są też nowe działania, jak finansowanie zajęć dodatkowych z matematyki,  logiki i plastyki.

– Ważne są również zwiększone dodatki motywacyjne dla nauczycieli, które za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów, premiują wyróżniających się pedagogów. Ważne jest zaplanowane wsparcie dla ostrowieckiego sportu oraz organizacji pozarządowych. Dostrzegamy dbałość o estetykę i wygląd miasta.

 Reasumując i biorąc pod uwagę przytoczone argumenty, a także obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych miasta na koniec 2020 roku Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego będzie głosował za  przyjęciem projektem budżetu miasta Ostrowca Św. na 2021 oraz za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  – podsumował.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 17 radnych, a przeciw –  4 radnych z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this