Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Miał pomóc w walce z alkoholizmem, budzi coraz więcej wątpliwości i pytań!

Po naszym artykule odnośnie 12 300 zł, jakie ma otrzymać Radio Rekord (Świętokrzyska Grupa Mediowa) na realizację tak ważnego gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, odezwało się do nas mnóstwo Czytelników. Część z nich nie do końca wierzyła, że miasto „lekką ręką” wydaje tak duże pieniądze na spoty, w radiu, artykuły w gazecie i informacje na portalu, grupy mediowej, która tak naprawdę z Ostrowcem Świętokrzyskim niewiele ma wspólnego, a na terenie miasta działalność rozpoczęła 23 maja 2018 roku. Po odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski pytań pojawiło się jeszcze więcej.

naOSTRO.info

Ponieważ temat wywołał takie kontrowersje wśród niektórych mieszkańców naszego miasta, którzy przyznają, że radia nie słuchają, a tym bardziej nie do końca wiedzieli o istnieniu portalu informacyjnego i bezpłatnej gazety, zapytaliśmy w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w jakim trybie (przetargu/konkursie) właśnie to radio zostało wybrane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Kiedy odbył się konkurs/przetarg – prosiliśmy o link do BiP-u. Czy prowadzone były badania, które wykazały, że Radio Rekord posiada pod tym względem największą liczbę odbiorców. Pytaliśmy jaka jest liczba słuchaczy Radia Rekord (dzienna, tygodniowa, miesięczna i roczna). Kto prowadził takie badania i kiedy? Jaki jest nakład wydawanej przez Radio Rekord (świętokrzyska grupę Mediową) gazety (czy nakład jest kontrolowany), ile jest egzemplarzy w tygodniu, jaka jest liczba zwrotów, jak wygląda kolportaż, w jakich punktach w mieście można otrzymać gazetę? Czy gazeta jest płatna, czy bezpłatna? Jaka będzie ilość spotów w Radiu Rekord, z jaką częstotliwością będą puszczane, jaki jest koszt jednego spotu. Jaka jest liczba użytkowników portalu Radia Rekord (Świętokrzyskiej Grupy Mediowej)? Ile odsłon notuje portal dziennie, tygodniowo i miesięcznie. Poprosiliśmy także o dokument potwierdzający ilość odsłon. Pytaliśmy także do jakiego procenta mieszkańców dociera Radio Rekord i jak to wygląda w zestawieniu z innymi mediami z terenu Ostrowca Św. Oczywiście interesowały nas dane z miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, nie Radomia, czy całego województwa. Interesowało nas także czym kierował się zleceniodawca wybierając to właśnie Radio?

Odpowiedz jaką uzyskaliśmy trochę nas zdziwiła. Według umowy, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod którą podpisali się Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Rafał Tatarek, prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Mediowej, kampania ma być prowadzona od 20 marca 2019 roku, do 30 listopada 2019 roku. Łączne wynagrodzenie wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie przekroczy 9600 zł netto plus 23 proc. VAT, co daje 11 800, 00 zł. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł plus 23 proc. VAT, co daje 1476,00 zł.

Źródło: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

– W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej kampanii profilaktycznej realizowanej przez Świętokrzyską Grupę Mediową informuję, że do wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zastosowano tryb wskazany w & 1 ust. 1 i 3 pkt 3 procedury określonej w regulaminie udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, realizując zadania własne gminy nie pozyskiwał, nie gromadził danych statystycznych dotyczących oglądalności, słuchalności, czy nakładów jakichkolwiek mediów – czytamy w odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od Anny Niedbały, Sekretarza Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Sprawdziliśmy także o jakim punkcie regulaminu dotyczącego zamówień publicznych pisze sekretarz miasta. Otóż: „Wybór wykonawcy przeprowadza się stosując jedną z poniższych form postępowania: 1) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń zamawiającego, 2) poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, 3) w wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi pilna obiektywna potrzeba natychmiastowego udzielenia zamówienia lub gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub technologicznych uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy – na uzasadniony wniosek naczelnika wydziału Prezydent Miasta może wyrazi zgodę na odstąpienie od niniejszej procedury”.

Jakie nadzwyczajne okoliczności pojawiły się w przypadku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok ciężko stwierdzić, ponieważ program co roku wprowadzany jest do porządku obrad i pomimo że ma olbrzymie znaczenie w walce z alkoholizmem, nie jest niczym nadzwyczajnym. Był więc czas na przygotowanie.

– Wybór tego oferenta wynikał z faktu, że Świętokrzyska Grupa Mediowa jest medium mającym najszerszy zakres przekazu informacji (posiada trzy media tj. Rekord Radio Świętokrzyskie 89.6 FM, bezpłatny tygodnik „Świętokrzyskie 7 dni” i portal CoZaDzien.pl) i doświadczenie w prowadzeniu kampanii społeczno-informacyjnych. Kampania prowadzona jest we wszystkich mediach należących do Świętokrzyskiej Grupy Mediowej jednocześnie, według zaproponowanego miesięcznego schematu – tłumaczy sekretarz miasta.

Rozbieżność goni rozbieżność. Z jednej strony słyszymy, że wybrany oferent ma najszerszy zakres przekazu informacji, z drugiej chwilę wcześniej czytamy, że miasto nie prowadziło żadnych badań, które by to potwierdziły…

Udało się nam natomiast ustalić jak powinna wyglądać realizacja umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Miasta, a Świętokrzyską Grupą Mediową.

– W odniesieniu do pytań o „ilość spotów” w Radiu Rekord: realizacja programów o charakterze informacyjnym i profilaktycznym, przeprowadzonych w studiu Rekord – Radia Świętokrzyskiego z częstotliwością jednej rozmowy tygodniowo, rozmowa o czasie nie dłuższym niż 10 minut czasu antenowego, tj. 40 minut czasu antenowego w obrębie miesiąca; opatrzenie rozmowy 8-sekundowym jingle wskazującym nazwę kampanii tj. „Rozmowa prowadzona w ramach akcji profilaktycznej „Nie piętnuj. Pomóż” współfinansowanej z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Realizacja i pełna kreacja jingla wskazującego kampanię według obustronnie zaakceptowanego scenariusza, emisja 50 spotów 30 sekundowych o charakterze profilaktycznym w obrębie miesiąca według obustronnie zaakceptowanego media – planu, realizacja i pełna kreacja spotu w oparciu o obustronnie zaakceptowany scenariusz – czytamy w oficjalnej odpowiedzi z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Z umowy, którą otrzymaliśmy wyczytać można także, że na portalu prowadzonym przez ŚGM powinny znaleźć się wywiady w formie MP3 wraz z artykułem zamieszczone na stronie głównej portalu (4 wywiady w obrębie miesiąca), natomiast na łamach wydawanej bezpłatnej gazety – rozmowy radiowe w formie wywiadu prasowego, opatrzone tytułem kampanii „Nie piętnuj. Pomóż” (20 modułów w obrębie wydania tj. połowa strony/ 80 modułów w obrębie miesiąca).

Część czytelników pytała nas czy portal, o którym mowa rzeczywiście mówi o wydarzeniach z Ostrowca Św. ponieważ na portalu widnieje tylko miejscowość Ostrowiec, a w Polsce mamy osiem miejscowości noszących taką nazwę (żadna z nich nie znajduje się w województwie świętokrzyskim), trzy jeziora i jedno miasto na Białorusi.

Portal swietokrzyskie.cozadzien.pl
Źródło: Wyszukiwarka Google

Postanowiliśmy sprawdzić także jak realizowana jest kampania na łamach portalu. Udało się nam dotrzeć tylko do dwóch z wywiadów, o których mowa w umowie, jeden z 12, drugi z 18 kwietnia.

Otwartym pozostaje pytanie zadawane nam przez mieszkańców: czy nie można było przeznaczyć tych 12 300 zł na doszkolenie specjalistów walczących z problemami alkoholowymi, albo organizację zajęć dla dzieci, których rodziny dotknięte są problemem alkoholowym?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this