Znajdź nas na

FAKTY

Miejscy w strukturach powiatu, powiatowi w strukturach miejskich! Gdzie zatrudnieni są radni z KWW Jarosława Górczyńskiego? 

Mariusz Łata, radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z KWW Jarosława Górczyńskiego pełni funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św., Joanna Pikus, radna Rady Miasta Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego zatrudniona jest na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Św. Gdzie pracują radni miejscy i powiatowi z KWW Jarosława Górczyńskiego?

Zdjęcie ilustracyjne . Sesja rady Miasta Ostrowca Św. 2019 rok. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gdzie zatrudnieni są radni miejscy z KWW Jarosława Górczyńskiego? Część radnych miejskich swoje miejsce pracy znalazła w strukturach powiatu (Starostwie Powiatowym i strukturach mu podległych), część radnych powiatowych zaś, zatrudniona jest w spółkach miejskich lub jednostkach, podlegających pod gminę Ostrowiec Św.  

I tak Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego pełni funkcję dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św., Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, pełni funkcję dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, Beata Duda, radna powiatowa jest naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. Wszyscy radni należą do KWW Jarosława Górczyńskiego.

Mariusz Łata, radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego pracuje jako naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Kamil Stelmasik radny Rady Miasta Ostrowca Św. zatrudniony jest w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrowcu Św., Aron Pietruszka, radny Rady Miasta Ostrowca Św. zatrudniony jest w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Św., Kamil Kutryba, radny Rady Miasta Ostrowca Św. pełni funkcję kierownika Zespołu Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św., Marta Woźnicka-Kuzdak, radna Rady Miasta Ostrowca Św. pracuje jako kierownik w Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Św., Stanisław Choinka, dyrektor do spraw technicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrowcu Św.  

2 komentarze

2 Comments

 1. Piotr

  23 maja, 2023 at 12:21

  To gdzie oni wreszcie pracują? Albo jest się radnym na pełny etat ( wykonywanie mandatu radnego od godz. 08.00 do. 16.00) albo to kpina z uczciwością tych urzędników. Kto im zezwolił na podejmowanie drugiej pracy? W jakich godzinach ww. radni, wykonują pracę
  w podanych podmiotach gospodarczych? Ktoś to musi sprawdzić czy to jest legalne np. NiK.

 2. rzecz.rasowy

  25 maja, 2023 at 07:04

  Dziennik Ustaw

  Dz.U.2023.40 t.j. Akt obowiązujący
  Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.
  Art. 24b. [Zakaz wykonywania pracy przez radnego]
  1.
  Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
  2.
  Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
  3.
  Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
  4.
  W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
  5.
  Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
  6.
  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this