Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Mieszkańcy powiatu będą mieli wgląd do odpowiedzi na interpelacje radnych?

Z takim wnioskiem podczas wczorajszej Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego wystąpił Paweł Walesic, radny powiatowy Prawa i Sprawiedliwości. Zauważył, że praktyka taka jest stosowana w innych powiatach. Do pomysłu radnego Prawa i Sprawiedliwości przychyliła się Marzena Dębniak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dlaczego interpelacje są ważne? Ponieważ to właśnie one stwarzają każdemu członkowi organu ustawodawczego prawo do: zwracania się do organów wykonawczych z zapytaniami w każdej sprawie, żądania odpowiedzi i wyciągania z nich wniosków. Celem interpelacji jest nie tylko uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie, lecz także sprowokowanie dyskusji i ewentualne zajęcie przez władzę ustawodawczą stanowiska w danej kwestii.

Jak przeczytać możemy w Statucie Powiat Ostrowieckiego: „radni utrzymują więź z mieszkańcami powiatu i ich organizacjami, w szczególności poprzez przyjmowanie i przedstawianie władzom powiatu zgłaszanych przez nich postulatów.”

– Chciałbym zapytać, czy jest możliwe, prowadząc rejestr interpelacji elektronicznej, bo są one zamieszczane rzeczywiście na stronie powiatu , natomiast nie pojawiają się tam odpowiedzi na te interpelacje. Czy jest to jakiś problem, czy byłoby możliwe, bo w innych powiatach taka praktyka jest stosowana, jest przygotowywana interpelacja i również pod tą interpelacją podwieszona jest informacja, jaka udzielona została odpowiedz. U nas widzę, że tego nie praktykujemy, bardzo bym prosił o możliwość rozpatrzenia takiego wniosku i aby takie informacje się pojawiały – pytał Paweł Walesic.

Sprawdziliśmy, tuż po wczorajszej sesji rady powiatu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu w Ostrowcu Św. znajdowały się trzy interpelacje radnych powiatowych kadencji 2018-2023.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Interpelacja Mirosława Rogozińskiego zgłoszona w dniu 14 stycznia 2019 roku, a także Roberta Rogali zgłoszona w dniu 21 grudnia 2018 roku oraz 28 stycznia 2019 roku.

Niestety na stronie BIP nie znaleźliśmy odpowiedzi do poszczególnych interpelacji radnych powiatowych. Podczas gdy np. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, najświeższa z interpelacji datowana jest na 12 marca 2019 roku, zawiera także odpowiedź dla radnego, zamieszczoną do wiadomości publicznej.

Źródło: Starostwo Powiatowe Starachowice

Pozytywnie do wniosku Pawła Walesica przychyliła się Marzena Dębniak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego.

– Wniosek jest zasadny, będziemy podwieszać odpowiedzi pod interpelacje – podsumowała starosta.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wątpliwości, co do formy zgłaszania interpelacji miał Zbigniew Duda, radny powiatowy z PiS.

– Procedujemy już od listopada w tym składzie rady i wszystkie interpelacje, które trafiają jest odczytane na końcu, że ta interpelacja trafiły do pana (przewodniczącego rady powiatu ostrowieckiego przyp. red.). Czy aby na pewno robimy to dobrze, bo ustawodawca powiedział wyraźnie, że interpelacje mają być zgłoszone w formie pisemnej, natomiast ja tam nie doczytałem się nigdzie, że nie mogą być odczytane przez radnego. One mają trafić w formie pisemnej i zasięgnąłem języka, różnie to bywa w różnych samorządach. Bo to chodzi o to, idąc dalej ustawodawcy być może, ja tak to widzę, chodziło o to, żeby radny nie składał tylko interpelacji ustnej, żeby to co powiedział było również w formie pisemnej. Proszę panie przewodniczący z radcami prawnymi się nad tym zastanowić – podsumował Zbigniew Duda.

Przewodniczący rady zapewnił, że rozważy sugestię radnego wraz z interpretacją prawną.

W Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 22 lutego 2019 roku, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przeczytać możemy m.in. o:

„9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. 10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. ”

Jak i czy sytuacja zmieni się na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej ostrowieckiego starostwa, czy mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji publicznej przekonamy się już wkrótce.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this