Znajdź nas na

FAKTY

Mieszkańcy ulic Targowej, Bałtowskiej i Przesmyk nie chcą „wieżowców” na osiedlu domków jednorodzinnych!

– Nikt nie przejmuje się tym, jak będzie wyglądało nasze życie po zrealizowaniu planowanej inwestycji. A my nie zaznamy wówczas chwili spokoju, nie będziemy mogli wykorzystać naszych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem (…) – to fragment protestu mieszkańców ulic Targowej, Bałtowskiej i Przesmyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, jaki trafił na ręce Artura Głąba, radnego Rady Miasta Ostrowca Św. Radny poprosił o przedstawienie stanowiska urzędu miasta w tej sprawie, a także uwzględnienie wniosków i obaw mieszkańców.

Dr Robert Sosik, Zespół Prasowy CBA Źródło: CBA

– My mieszkańcy ulic Targowej, Bałtowskiej i Przesmyk (uznani za strony w postępowaniu dot. ustalenia na wniosek ELKOM TRADE S.A. zabudowy 6 budynków sześciokondygnacyjnych, 337 miejsc parkingowych, oraz hal produkcyjnych prosimy o interwencję i poparcie naszego sprzeciwu przeciwko planowanej inwestycji, która bezpośrednio graniczyłaby z naszymi domami jednorodzinnymi o niskiej zabudowie. Warunki na taką zabudowę pomimo naszego sprzeciwu prezydent miasta wydał w lutym 2021 r. Postanowienie to, po naszym zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zostało 8 listopada 2021 roku w całości uchylone. Sprawę przekazano do organu I instancji, celem jej ponownego rozpoznania – apelują w piśmie do radnego Artura Głąba mieszkańcy terenów sąsiadujących z inwestycją.

Dodają również, że kolegium uznało, że niezbędne jest poszerzenie kręgu stron tego postępowania (nie uznawano protestu wszystkich zainteresowanych sprawą mieszkańców), a przede wszystkim nie zbadano obszaru oddziaływania planowanych inwestycji oraz funkcjonowania tych uciążliwości dla właścicieli gruntów sąsiednich.

– Niestety, takiego dokumentu, przy powtórnym rozpatrywaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy nie sporządzono. Nikt nie przejmuje się tym, jak będzie wyglądało nasze życie po zrealizowaniu planowanej inwestycji. A my nie zaznamy wówczas chwili spokoju, nie będziemy mogli wykorzystać naszych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem: uprawiać warzyw, wypoczywać na podwórkach. Inwestor zafunduje nam hałas, zanieczyszczenia, toksyczne opary, zamieniając nasze życie w koszmar – piszą mieszkańcy i apelują do radnego o wsparcie ich protestu i pomoc w rozwiązaniu problemu.

– Powołujemy się przy tym na potrzebę ochrony sprawiedliwości, interesu społecznego  starszych, często schorowanych osób, które mieszkają tu od pół wieku i chcieliby spędzić spokojnie jesień swego życia. Tymczasem nikt nie patrzy na nasze dobro, liczy się tylko interes dewelopera – informują mieszkańcy.     

Źródło: UM w Ostrowcu Św.
Źródło: UM w Ostrowcu Św.

17 czerwca 2022 roku interpelację w sprawie protestu mieszkańców złożył Artur Głąb. Prosił o przedstawienie stanowiska Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. 

– Mieszkańcy podkreślają, że obawiają się, jak będzie wyglądało ich życie podczas ewentualnych prac i po zrealizowaniu planowanych inwestycji. Uważają, że na tym terenie powinna powstać zabudowa jednorodzinna, nawiązująca do tej obecnej, zabudowa wielorodzinna spowoduje zwiększenie ruchu pieszego oraz samochodowego. Popierając powyższe argumenty  oraz kierując się troska o dobro naszych mieszkańców uważam, że sprawę należy przeanalizować uwzględniając wnioski i obawy mieszkańców – pisze Artur Głąb.

Z odpowiedzi, jaką otrzymał wynika, że sprawa trafiła do punktu wyjścia, a Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowcu Świętokrzyskiego odmówił uprzednio wydanej decyzji, ponieważ stwierdził brak podstaw do jej uchylenia. 

– (…)  informuję, że w związku z wpłynięciem do Urzędu Miasta wniosku o wznowienie postępowania, zakończonego wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (6 kondygnacyjnych) oraz parkingu (do 377 miejsc postojowych) na działkach nr ew. 1/10 (obręb 18, arkusz 2) oraz 113/5, 114/7, 115/13 (obręb 18, arkusz 3) położonych przy ul. Targowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 t.j.), decyzją z dnia 31.05.2022 r. znak: WPRI.6730.164.2021.KW/KOD odmówił uchylenia uprzednio wydanej decyzji, ponieważ stwierdził brak podstaw do jej uchylenia. W wyniku wznowienia postępowania nowe rozstrzygnięcie o istocie sprawy odpowiadałoby decyzji dotychczasowej. W takim stanie prawnym i faktycznym ustawodawca zobowiązał organ administracji do wydania decyzji w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, to jest do wydania decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej z powodu wystąpienia przesłanki określonej w art. 146 k.p.a., tj. w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej  – w odpowiedzi na interpelację radnego wyjaśnia Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św.  

Odpowiedź na interpelację radnego Artura Głąba
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Od decyzji  odwołały się dwie mieszkanki Ostrowca Św.,  zachowując ustawowy termin Wobec czego Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta pismem z dnia 04 lipca 2022 r. przekazał akta przedmiotowej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach celem rozpatrzenia.

Czy mieszkańcy „wygrają” swój upragniony spokój? 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this