Znajdź nas na

FAKTY

Nabór na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)!

Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Grafika: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Do tej kategorii zaliczane są m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo – doradcze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności: centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo – rozwojowe oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.

  • Alokacja przeznaczona na V nabór: 5 mln zł
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych
  • Maksymalna wartość dofinansowania vouchera: 500 tys. zł
  • Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 15 miesięcy.
  • Termin naboru: od 15 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r.

Przedmiotem naboru jest wsparcie mające na celu rozszerzenie lub podniesienie jakości dotychczas oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu  usług doradczych na rzecz MŚP, obejmujące przygotowanie nowych usług specjalistycznych lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej/pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. Wsparcie obejmować będzie m.in: szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne – benchmarking oraz inne działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału IOB. Wprowadzone w wyniku wsparcia usługi muszą być związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw.

UWAGA:

  • W ramach profesjonalizacji usług Instytucje Otoczenia Biznesu nie będą finansowane jako nowe/modyfikowane usługi zaliczane do usług standardowych, takie jak: opracowywanie biznes planów/studiów wykonalności, usługi w zakresie optymalizacji podatkowej, opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO itp.
  • Wykonawcą działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług Instytucji Otoczenia Biznesu nie może być inny IOB, który ubiega się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze
  • Instytucja Otoczenia Biznesu w ramach niniejszego naboru może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy z zapotrzebowaniem na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – telefon 41 365 81 40 oraz Animatorzy ds. voucherów:

Zasady aplikowania i regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this