Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Kunowie oficjalnie otwarta! To obiekt na europejskim poziomie! [ZDJĘCIA]

To jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie. Zaprojektowana i wykonana przez firmę Schwander Polska, ze sterowaniem w czasie rzeczywistym, z nowoczesną suszarnią osadów ściekowych służy już mieszkańcom gminy Kunów. – Jeżeli będziecie mieć jakieś pretensje, to tylko do mnie. Bo ja projektowałem i wykonywałem tę oczyszczalnie. Ręczę, że to wszystko jest zrobione na najwyższym poziomie – mówił podczas wczorajszego oficjalnego otwarcia oczyszczalni ścieków, Stanisław Malinowski, prezes firmy Schwander Polska. Dla mieszkańców Kunowa to nie tylko nowy innowacyjny obiekt, ale koniec nieprzyjemnego zapachu, dla gminy – olbrzymie oszczędności.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków powstała na miejscu starego obiektu, jeszcze z lat 70-tych, jako oczyszczalnia przyzakładowa. Została zmodernizowana w 1997 roku, po przejęciu przez gminę Kunów. Odbierała ścieki z miejscowości Rudka, Kunów, Nietulisko Małe i Nietulisko Duże. Wykonana była w technologii typu BIOBLOK WS-400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jej stan techniczny wskazywał na wysoki poziom zużycia, posiadała także ograniczoną przepustowość oczyszczanych ścieków, co uniemożliwiało sprawne i techniczne podłączenie nowych miejscowości na terenie gminy Kunów do rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej.

– Od początku do końca to jest nasz projekt. To nie jest żadna kontynuacja. To była nasza odważna decyzja, ponieważ 40 letnia prawie oczyszczalnia mogła stworzyć bardzo duże zagrożenie. Pamiętamy ostatnie wydarzenia z Czajki. Bardzo ważny moment. Wszystko się zazębiło. Niedaleko nas są kopalnie neolityczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będąc tak blisko nie mogliśmy zanieczyszczać środowiska. Chyba Opatrzność spowodowała, że w tym czasie oczyszczalnia ścieków powstała. Ci wszyscy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu gminy pamiętają, jak wielkie było ubolewanie, gdy odrzucono nam wniosek na kanalizację w Janiku. Gdybyśmy dostali to dofinansowanie nie dalibyśmy rady pociągnąć tak olbrzymich inwestycji jednocześnie. Faktem jest, że udało się nam wybudować nowoczesną oczyszczalnię ścieków, uzyskać ponad dwa miliony VAT-u. Mamy dofinansowanie przyznane w kwocie ponad 7 milionów złotych. Poziom dofinansowania to około 60 procent. To są dobre pieniądze, ponieważ wyliczono w Urzędzie Marszałkowskim, że oczyszczalnia będzie dochodowa – wyjaśniał wczoraj, podczas oficjalnego otwarcia oczyszczalni ścieków Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów. Przypomniał także, że przez ostatnie lata mieszkańcy Kunowa, a zwłaszcza terenów znajdujących się w pobliżu oczyszczalni, cierpieli z powodu uciążliwego fetoru, który nie dawał im normalnie funkcjonować.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Nowy obiekt, który powstał w miejscu starej oczyszczalni ścieków, spełnia wszystkie standardy europejskie i światowe. Prace nad samym projektem trwały około 8 miesięcy, sama budowa – jeden rok. Wykonane zostały nowe elementy oczyszczalni wraz z infrastrukturą technologiczną (drogi i chodniki, drogi pożarowe, instalacje wewnętrzne: elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków), rozbiórka oraz przebudowa istniejących obiektów oczyszczalni i infrastruktury technicznej. Przebudowano także budynek stacji transformatorowej i budynek dmuchaw. Bez zmian pozostała pompownia ścieków oczyszczonych oraz kontener ciągu zlewczego. W celu obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. W ramach projektu powstała także solarna suszarnia osadów ściekowych, która w procesie suszenia wykorzystuje jedynie energię słoneczną.

– Zastosowaliśmy tutaj trzeci stopień oczyszczania ścieków, oznacza to, że uzyskujemy jako ściek oczyszczony wodę szarą, wodę deszczówkę, czyli taką do powtórnego używania. W niektórych rozwiązaniach jakie zastosowaliśmy np.w hotelu w Białce Tatrzańskiej, 100 procent ścieków oczyszczonych jest zawracanych, po dezynfekcji lampą UV, a woda służy do naśnieżania stoków. Tu takiej potrzeby nie ma. Mamy natomiast dużą oszczędność energii, bardzo dobrą jakość ścieków oczyszczonych, pełną automatyzację, analizy online, sterowanie pracy oczyszczalni za pomocą sond i odpowiedniego programu sterującego. Oczyszczalnia ma większy zakres niż normalne obiekty. Z jednej strony mamy bowiem oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ścieków, z drugiej suszarnię solarną. Zamykamy wszystko związane ze ściekami w tych obiektach. Woda czysta spływa do rzeki, a osady po wysuszeniu będą przekazywane do dalszej utylizacji rolniczego wykorzystania lub spalania w cementowniach, czy kotłowniach – tłumaczył Stanisław Malinowski, prezes firmy Schwander Polska, projektant i wykonawca kunowskiej oczyszczalni ścieków.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Oczyszczalnią steruje szafa sterownicza z panelem dotykowym na szafie. Przedłużenie systemu znajduje się w komputerze stacjonarnym. Zainstalowany został program SCADA do wizualizacji.

– Dzięki niemu możemy wprowadzać wszystkie nasze parametry, zmieniać te parametry. Zapisuje się ich historia. Mamy informacje o każdym elemencie pracy tej oczyszczalni. Cały układ sterowania jest przekierowany do mojej firmy. Tam, pracownicy 24 godziny na dobę monitorują pracę oczyszczalni. Udzieliliśmy pięcioletniej gwarancji. Nie przewidujemy awarii, system pracuje online, nie będzie zatem żadnych niespodzianek – tłumaczy Stanisław Malinowski i dodaje, że jego firma, która siedzibę ma także w Zagrzebiu, pracuje aktualnie na Bałkanach, a także w krajach nordyckich. Prowadzi ścisła współpracę z Politechnika Krakowską i Politechniką Śląską.

– Od stycznia, oczywiście za zgodą pana burmistrza, przystępujemy do rocznych badań mikrobiologicznych na tej oczyszczalni – wyjaśnia.

O tym, że nowa oczyszczalnia ścieków jest krokiem milowym dla gminy Kunów, a także świadectwo odpowiedzialności władz samorządowych za warunki życia i zdrowia mieszkańców gminy przypominali zarówno Jarosław Rusiecki, Senator RP, jak i Marzena Bernat, wójt gminy Brody.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Wszyscy powinniśmy się cieszyć, że dla mieszkańców miasta i gminy Kunów. Sami państwo wiecie, z własnego doświadczenia ile lat Kunów czekał na nowoczesną oczyszczalnie ścieków. Taką oczyszczalnie, która daje możliwość rozwojowe dla każdego mieszkańca. To jest też troska samorządu rady o to, aby Kunów mógł się rozwijać również gospodarczo. W obecnym czasie oczyszczalnia ścieków tak nowoczesna jak ta, w której otwarciu uczestniczymy jest tym warunkiem, który daje możliwość do rozwoju, do zamieszkania, do budowania się ludziom, którzy chcą się tutaj osiedlić. To jest myślenie o przyszłości. Z tego kosztu inwestycji 15 mln zł mniej niż połowa to wydatek gminy, ale kwota jest bardzo poważna dla kunowskiego budżetu. Nie ma żadnego odoru, nie ma żadnych niebezpieczeństw. Ta nowoczesna oczyszczalnia i to jest zdanie, które powtórzę po panu prezesie Malinowskim: „Jeżeli będziecie mieć jakieś pretensje, to tylko do mnie. Bo ja projektowałem i wykonywałem. Ręczę, ze to wszystko jest zrobione na najwyższym poziomie”. Gratuluję wszystkim mieszkańcom Kunowa. Cieszę się, że pan burmistrz bardzo logicznie postępuje. Teraz mamy otwarcie oczyszczalni, a już jest myślenie o tym, aby Janik już skanalizowany włączyć do niej. Ścieki za które pan burmistrz płacił do Ostrowca Św. zostaną zawrócone i będą w sposób oszczędny zagospodarowane w mieście i gminie Kunów – mówił Jarosław Rusiecki.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– To jest ogromny, milowy krok do przodu zarówno dla miasta, ja i gminy Kunów. Wielki ukłon dla was, wielkie gratulacje, ale zwłaszcza dla burmistrza. To jest ciężka, bardzo ciężka praca 24 godziny na dobę i pamiętam jak dziś panie burmistrzu, gdy się pan cieszył w momencie, gdy otrzymał pan dofinansowanie do tej ogromnej inwestycji. Gratuluje wam takiego wspaniałego włodarza. Ciesze się, że mogę tu z wami przeżywać te piękne chwile i życzę wam kolejnych takich inwestycji – dodała Marzena Bernat, wójt gminy Brody.

Z nowej oczyszczalni ścieków cieszą się przede wszystkim mieszkańcy Kunowa, którzy odetchnęli z ulgą, ponieważ dość mieli już nieprzyjemnego fetoru.

– Cieszę się, że wreszcie mamy taką nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Kunowie. Od pewnego okresu czasu, jak zaczęła działać ta oczyszczalnia, zupełnie inaczej oddychamy w Kunowie. Gdy działała stara oczyszczalnia, a róża wiatrów była z północnego-wschodu ten zapach był nie do wytrzymania. Fetor czuliśmy nie tylko na ulicy Warszawskiej, ale i w całym Kunowie. W tej chwili jest zupełnie inaczej. No i cóż, nowoczesność wkracza do małych miasteczek i gmin – dodaje Marek Sieroń, mieszkaniec ulicy Warszawskiej w Kunowie, podkreśla, że zwiedzając budynek oczyszczalni mógł na własne oczy przekonać się, jak bardzo na lepsze zmieniła się technologia.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas wczorajszego ( czwartek, 14 listopada) oficjalnego otwarcia nie zabrakło oprawy muzycznej w wykonaniu: Orkiestry Dętej z Kunowa oraz Zespołu „Kunowianie”.

Przypomnijmy, że zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” uzyskało pozwolenie na budowę decyzją z dnia 5 sierpnia 2016 r., która 31 sierpnia 2016 r. stała się ostateczna.

Wniosek Gminy Kunów o dofinansowanie ww. zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 5 września 2017 r., umowę podpisano 29 listopada 2017 r., natomiast umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto już 12 kwietnia 2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu nr RPSW.04.03.00-IŻ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 15 663 016,00 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 8 383 917,92 zł, natomiast dofinansowanie unijne to 7 279 098,08 zł.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-12
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-12

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-11
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-11

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-10
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-10

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-9
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-9

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-8
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-8

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-7
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-7

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-6
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-6

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-5
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-5

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-4
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-4

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-3
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-3

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-2
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-2

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-13
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-13

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-28
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-28

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-27
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-27

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-26
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-26

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-25
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-25

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-24
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-24

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-23
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-23

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-22
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-22

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-21
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-21

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-20
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-20

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-19
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-19

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-18
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-18

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-17
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-17

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-16
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-16

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-15
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-15

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-14
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-14

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-29
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-29

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-46
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-46

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-45
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-45

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-44
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-44

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-43
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-43

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-42
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-42

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-41
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-41

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-40
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-40

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-39
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-39

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-38
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-38

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-37
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-37

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-36
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-36

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-35
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-35

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-34
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-34

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-33
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-33

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-31
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-31

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-47
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-47

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-54
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-54

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-53
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-53

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-52
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-52

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-51
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-51

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-50
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-50

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-49
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-49

NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-48
NaOSTRO Oczyszczalnia sciekow Kunow-48

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this