Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego! Dobre wiadomości dla podróżnych z Ostrowca Św.!

We wtorek 26 kwietnia w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie, uchwalili Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, przyznali także dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zdecydowano o rozszerzeniu pomocy rzeczowej, kierowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do mieszkańców Obwodu Winnickiego na Ukrainie – na podstawie przegłosowanej uchwały wsparcie otrzymają także mieszkańcy Obwodu Lwowskiego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa świętokrzyskiego na rok 2022 w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju działającym przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju, funkcjonującym przy Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Z analizy przeprowadzonej przez powiat buski wynika, że szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju kształcą i wychowują dzieci i młodzież głównie z terenów położnych poza powiatem buskim.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zdecydował podczas obrad o rozszerzeniu zapisów podjętej podczas poprzedniej sesji Sejmiku uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Obwodu Winnickiego. Pomoc niesiona Ukrainie dotyczyć będzie także mieszkańców Obwodu Lwowskiego. Bez zmian pozostanie planowana kwota udzielanego wsparcia – 500 tysięcy zł.

Radne Sejmiku Województwa Św. Jolanta Tyjas i Agata Binkowska
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas sesji przegłosowano zmiany w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 oraz w budżecie województwa na rok bieżący. Sejmik uchwalił wysokość 26 dotacji, jakie przeznaczone zostaną w roku bieżącym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wparcie finansowe dla poszczególnych zgłoszonych projektów kształtuje się w wysokości od 10 tysięcy do 30 tysięcy zł. Łączna kwota przewidziana na te zadania w roku bieżącym to 420 tysięcy zł.

Radni podjęli uchwałę, dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym. Umowy mają zapewnić podróżującym możliwość korzystania z połączeń autobusowych na trasach: Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka, Kielce – Opatów – Sandomierz, Staszów – Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski, Busko-Zdrój – Pińczów – Jędrzejów – Włoszczowa oraz Końskie – Nowy Kazanów – Ruda Maleniecka – Fałków – Włoszczowa. Województwo świętokrzyskie zamierza wziąć udział w ogłaszanym przez wojewodę świętokrzyskiego naborze wniosków do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Fundusz, uruchomiony w 2019 r., pozwala na likwidowanie tzw. białych plam komunikacyjnych w regionie. W 2022 roku na takie zadania w województwie świętokrzyskim przewidziano ponad 54 mln zł wsparcia.

Magdalena Zieleń, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok, przegłosował również wprowadzenie zmian w zapisach rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. W drodze uchwały przyjęto do realizacji Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki w Umianowicach, będącej własnością gminy Kije (a wcześniej – Polskich Kolei Państwowych S.A.). Będzie ona zagospodarowana pod potrzeby realizowanego projektu budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. Ma być to przede wszystkim miejsce przekazywania wiedzy o środowisku naturalnym, zdobywania doświadczeń terenowo-warsztatowych przez dzieci i młodzież oraz uwrażliwiania na piękno przyrody. Ośrodek przygotowuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this