Znajdź nas na

FAKTY

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni wyrazili zgodę na podpisanie Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza!

Pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, w trybie zdalnym – ze względu na sytuację epidemiczną – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXXI sesji, która odbyła się 22 kwietnia br., radni Sejmiku pojęli decyzję o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane zabytków znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przegłosowali także zmiany w tegorocznym budżecie regionu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz przyjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni Sejmiku podczas czwartkowego posiedzenia podjęli uchwałę o podpisaniu Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

– Idea Trójmorza powstała z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji w 2015 roku i ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry – powiedział podczas sesji marszałek Andrzej Bętkowski. – Deklaracja Lubelska, która ma na celu powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, będzie inicjatywą międzynarodowej aktywności regionów w obszarze gospodarczym, naukowym oraz biznesowym. Zgodnie z zapisami Deklaracji – Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza oznacza utworzenie internetowej platformy współpracy podmiotów różnego szczebla kooperujących ze sobą w celu wzmocnienia spójności regionów UE. Powołanie sieci będzie służyło przede wszystkim zacieśnieniu i zoptymalizowaniu kontaktów przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki jak również instytucji okołobiznesowych. Połączenie tych ważnych aspektów będzie jednym z motywów przewodnich dyskusji podczas II Forum Regionów Trójmorza oraz Samorządowego Kongresu Gospodarczego. Podczas powyższych wydarzeń planowane jest zawarcie Deklaracji Lubelskiej – poinformował marszałek.

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przyłączenie się do tej inicjatywy przez Województwo Świętokrzyskie stanowi realną szansę na rozwój i poszerzenie połączeń gospodarczych i infrastrukturalnych. Otwiera drogę do szerszego dostępu do środków finansowych skierowanych do tworzonego makroregionu. Wypracowanie w ramach idei Trójmorza pozycji partnerskiej regionu świętokrzyskiego, szczególnie w odniesieniu do mniej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, będzie bodźcem do dynamicznego rozwoju.

Wsparcie dla 18 zabytków

Podczas XXXI sesji radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

– W budżecie województwa zaplanowano na bieżący rok na ochronę zabytków i opiekę nad nimi 320 000 złotych. Udzielenie dotacji z budżetu województwa pozwoli na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych m.in. architektury murowanej i drewnianej, polichromiach ściennych, rzeźbach i obrazach. Prace te przyczynią się do ograniczenia destrukcji tkanki zabytkowej i zachowania jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – powiedział podczas sesji marszałek Andrzej Bętkowski rekomendując radnym przyjęcie uchwały w tej sprawie.

Projekt zakłada wsparcie dofinansowaniem 18 cennych zabytków, m.in. remont i konserwację elewacji Klasztoru Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, remont więźby dachowej oraz remont konstrukcji chóru i oszalowania kościoła pw. Świętego Wojciecha w Glinianach, prace konserwatorskie dwóch portali w wejściach do krucht w Kościele Rektoralnym pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach, czy konserwację techniczno-estetyczną ołtarza bocznego z relikwiami świętych z I połowy XVIII wieku w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kurozwękach.

Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zmiany w budżecie

Obradujący Sejmik przyjął zmiany w budżecie na 2021 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. Radni zgodzili się m.in. na zwiększenie wydatków bieżących na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach inicjatywy pn. „Teatr Działa!” z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prezentacji pracy teatru szkolnego. Zgodzili się także na zakup nowości wydawniczych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

Radni wojewódzcy zagłosowali za zwiększeniem wydatków majątkowych na dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięć; m.in. modernizację urządzeń technologicznych kuchni oraz dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Podczas XXXI posiedzenia Sejmik dokonał zmian w dwóch uchwałach z 2020 roku dotyczących regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. Korekty mają wymiar wyłącznie formalny; w związku ze zmianą siedziby Departamentu Edukacji, Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego UMWŚ zachodzi konieczność zmiany załączników do wymienionych uchwał, co pozwoli beneficjentom na przesyłanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów na właściwy adres.

Uczestnicy Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przedstawiciele Sejmiku

Świętokrzyscy radni wskazali przedstawicieli Sejmiku do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zdecydowali, że zasiadać w niej będą radni Agnieszka Buras i Marek Bogusławski.

Sejmik wybrał ponadto Tadeusza Kowalczyka do pełnienia funkcji przedstawiciela Sejmiku w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Tadeusz Kowalczyk tym samym zastąpi w Radzie radnego Janusza Kozę, który złożył rezygnację z tej funkcji.

Pełny zapis przebiegu sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, realizowanej w formie zdalnej, dostępny jest na platformie esesja.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this