Znajdź nas na

FAKTY

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego!

27 maja, w Dniu Samorządu Terytorialnego, pod przewodnictwem Andrzeja Prusia obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. XXXII sesja Sejmiku zrealizowana została w trybie hybrydowym, obrady toczyły się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wicemarszałek Marek Bogusławski Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Życzenia dla samorządowców

Obecnym na sesji radnym Sejmiku i gościom, reprezentującym świętokrzyskie samorządy powiatowe i gminne, w Dniu Samorządu Terytorialnego życzenia złożył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Wojewoda przekazał samorządowcom okolicznościowe grawertony i osobiście złożył gratulacje.

Sejmik przyjął Apel do Senatu RP

Radni podczas sesji przyjęli “Apel w sprawie wezwania Senatu Rzeczpospolitej Polskiej do niezwłocznego przyjęcia ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE dotyczącą zatwierdzenia Funduszu Odbudowy”.

Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni sejmiku
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W apelu czytamy:

“W trosce o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie wspólnot samorządowych gmin i powiatów ziemi świętokrzyskiej, zaniepokojony trudną sytuacją budżetów samorządowych, będącą konsekwencją negatywnych skutków pandemii Covid-19, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wzywa Senat RP do niezwłocznego przyjęcia ustawy o o zasobach własnych UE, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 4 maja br.

Przyjęcie wymienionej ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP umożliwi ratyfikację decyzji Rady UE, co jest niezbędne do szybkiego uruchomienia ogromnych środków finansowych zaplanowanych m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Środki te są już dzisiaj niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, zarówno w zakresie kontynuowania ważnych inwestycji, jak i realizacji zadań bieżących.

Apelując do Państwa Senatorów w dniu 27 maja, kiedy obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, wyrażamy przekonanie, że odpowiedzialność wszystkich Państwa za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie polskich samorządów weźmie dziś górę nad próbami opóźnienia uchwalenia i ratyfikacji ustawy o zasobach własnych UE. Zmarnowanie tej szansy będzie zaniechaniem, którego nie wybaczą nam przyszłe pokolenia Polaków.”

Raport o stanie sanitarnym województwa

Informację o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przedstawił Jarosław Ciura, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jak zauważył Jarosław Ciura, mniej w minionym sezonie niż w latach poprzednich zanotowano w regionie świętokrzyskim przypadków grypy. Wynikało to m.in.  wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. W województwie świętokrzyskim zauważono wysoką zachorowalność na koronawirusa, natomiast zanotowano zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach poziom zapadalności na inne choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby typu c, choroby meningokokowe, boreliozę czy salmonellozę.

– Ograniczenie naszych kontaktów przełożyło się zdecydowanie na spadek w zakresie występowania wszystkich chorób zakaźnych – podkreślił wojewódzki inspektor sanitarny.

Mariusz Bodo, sekretarz województwa
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego i współpraca z NGO

Radni dyskutowali nad „Strategią Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego lata 2021 – 2030”, którą pozytywnie zaopiniowały wcześniej komisje Sejmiku. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła wicemarszałek Renata Janik.

– Ten dokument został przygotowany we współpracy z zespołem konsultacyjno-doradczym, a projekt uzgadniany i opiniowany był dwukrotnie, zarówno w dyskusji z ekspertami, jak i w ramach konsultacji społecznych, w wyniku których wpłynęło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 15 uwag i propozycji. Zostały one uwzględnione w pracach nad projektem Strategii Polityki Społecznej – wyjaśniała wicemarszałek – Propozycję współpracy i konsultacji dokumentu skierowaliśmy również do radnych Sejmiku, którzy nie wnieśli uwag do projektu.

Radni przegłosowali również uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaniechania przedsięwzięć

Radni Sejmiku zagłosowali za uchwałami w sprawie zaniechania realizacji dwóch przedsięwzięć, tj. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na terenie gminy Suchedniów (brak możliwości sfinansowania przedsięwzięcia z założonych źródeł finansowych) oraz budowania cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (niewystarczająca liczba punktów zdobytych podczas oceny przez NFOŚiGW). Zatwierdzono również proponowane zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021–2041.

Wojewoda Zbigniew Koniusz i wicemarszałek Renata Janik
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

O środkach unijnych i priorytetach współpracy zagranicznej

Radni przyjęli również Informację na temat stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” oraz Raport z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 2020 rok. Przedyskutowano także przekazaną Informację marszałka województwa o pracach nad Krajowym Planem Odbudowy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this