Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Apelowali o wtrzymanie budowy masztu 5G! Co na to władze powiatu?  

Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu masztu telefonii komórkowej 5G, którego powstania obawiają się mieszkańcy Osiedla Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ich imieniu interpelacje w sprawie podjęcia działań wstrzymujących ewentualną budowę masztu złożył Paweł Walesic, ówczesny radny Rady Powiatu Ostrowieckiego. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. udostępniono odpowiedź, pod która podpisał się Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. Nie mamy dobrych wiadomości.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

6 maja 2024 roku informowaliśmy o interpelacji Pawła Walesica, ówczesnego radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego, który w imieniu mieszkańców Osiedla Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim zaapelował o podjęcie działań wstrzymujących ewentualną budowę masztu telefonii komórkowej 5G.  

– Lokowanie tego typu urządzeń w środku osiedli, placu zabaw dla dzieci, przedszkola, przychodni, restauracji i innych obiektów wzbudza olbrzymie kontrowersje u wielu mieszkańców. W odczuciu ludzi jest to działanie w żaden sposób nie oparte na transparentności oraz pozbawione konsultacji czynnika społecznego – pisał radny. 

Zaznaczył, że tego typu działania dziwią w aspekcie podobnej, kontrowersyjnej lokalizacji masztu przy budynku dawnego młyna tuż obok Ostrowieckiego Browaru Kultury.

– Dlatego raz jeszcze proszę o wstrzymanie działań w tym zakresie wierząc, że  samorząd stoi na straży interesu mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa – podkreślał Paweł Walesic.

Informowaliśmy wówczas, że gdy tylko odpowiedź na interpelację radnego opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., do tematu wrócimy.

Okazuje się, że 21 września 2023 roku do Starosty Ostrowieckiego wpłynęło zgłoszenie Spółki P4 z siedzibą w Warszawie dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na „instalowaniu zespołu urządzeń OSC3309A zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją techniczną na działkach nr 173/4 i 173/1 (obr. 17, ark. 1)  przy ulicy Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją urządzenia mają być zainstalowane na dachu budynku istniejącego na tych działkach.”

– Podstawę niniejszego zgłoszenia stanowił art. 29 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który wskazuje: „ Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanych z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m.” Po sprawdzeniu kompletności zgłoszenia, tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zamiar wykonania przedmiotowych robót budowlanych, co jednocześnie uprawniało inwestora do ich rozpoczęcia, z uwagi na fakt, że nie było do tego podstaw prawnych – czytamy w odpowiedzi na interpelację Pawła Walesica.

Dowiadujemy się z niej również, że do zgłoszenia dołączył „Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz graficzną prezentację emisji pola elektromagnetycznego o wartościach granicznych dla przedmiotowej inwestycji”. 

Źródło: geoportal.gov.pl

– Z materiałów tych wynika, że na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analizy istniejącego zagospodarowania terenu stwierdzono, że w rozpatrywanej instalacji obszary pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych będą występować wyłącznie w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludności, w granicach działek 173/4 i 173/1 (obr. 17, ark. 1)  przy ulicy Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek przeprowadzenia pomiarów rzeczywistego rozkładu gęstości  pól promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu inwestycji, bezpośrednio po uruchomieniu inwestycji i dokonania zgłoszenia instalacji do właściwego organu ochrony środowiska. Podnieść należy, że organy administracji działają w granicach prawa i przysługujących im kompetencji. Przepisy obowiązującego prawa nie dają Staroście, jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej kompetencji do wstrzymania robót budowlanych, jeżeli możliwość taka nie wynika wprost z przepisów prawa budowlanego lub innych aktów prawnych – czytamy w odpowiedzi, pod która podpisał się Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego.

Kto i czy głos mieszkańców zostanie usłyszany, czy zostaną „skazani” na sąsiedztwo masztu, którego się obawiają?

Odpowiedź na interpelację radnego Pawła Walesica Źródło: BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this