Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Ostrowiec Św.: Nie ma wyroku w sprawie przeciwko prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu! Kontynuacja rozprawy 15 grudnia!

Pomimo że dziś (10 listopada) teoretycznie powinna odbyć się ostatnia z trzech zaplanowanych rozpraw w sprawie przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św,. opinia publiczna wciąż nie pozna wyroku sądu w tej sprawie. Rozprawa została przerwana ze względu na usprawiedliwioną absencję jednego ze świadków. Wyznaczono kolejny termin – 15 grudnia. Kontynuowane będzie wówczas przesłuchiwania świadka. Przypomnijmy, że proces odbywa się z wyłączeniem jawności, a prezydent jest podejrzany między innymi o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

Zdjęcie ilustracyjne Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dziś (1 listopada) odbyła się ostatnia z trzech zaplanowanych rozpraw w sprawie przeciwko Jarosławowi Górzyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św., jednak to nie koniec sprawy. Na 15 grudnia zaplanowano kontynuację dzisiejszej rozprawy.

Przypomnijmy, że 3 lipca akt oskarżenia przeciwko prezydentowi  trafił do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.!

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz dwóch opinii biegłych z zakresu zamówień publicznych.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia  Jarosławowi Górczyńskiemu  dwóch zarzutów: Po pierwsze zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 r. procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Po drugie zarzutu złożenia w 2017 r. fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii.

1 października w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. zakończyło się postępowanie przygotowawcze, na którym ustalony został harmonogram procedowania sądu. Zaplanowano trzy  rozprawy. Pierwszą z nich zaplanowano na 20 października, drugą –  27 października, trzecią – 10 listopada.  

–  Należy się spodziewać, że jeżeli postępowanie dowodowe zostało zaplanowane na trzy terminy rozpraw, to powinno w tych terminach się odbyć i zakończyć. Jest jeszcze taka ewentualność, że jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że  sprawa ma charakter zawiły, może odroczyć publikację wyroku na kolejne dwa tygodnie – mówił nam 1 października Tomasz Durlej, rzecznik prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Jak udało się nam ustalić dzisiejsza rozprawa została przerwana. Będzie kontynuowana 15 grudnia, wówczas sąd wznowi przesłuchiwanie jednego ze świadków.

– Zaplanowano przesłuchanie czterech świadków, jednak jeden z nich się nie zjawił. Usprawiedliwił swoją nieobecność. Przesłuchano trzy osoby. Rozprawa będzie kontynuowana 15 grudnia z uwagi na konieczność przesłuchania czwartego świadka – wyjaśnia sędzia  Jan Klocek, rzecznik prasowy ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Wydaje się , że wyrok sądu powinien być znany 15 grudnia.

1 Comment

1 Comment

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this