Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiecki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców apeluje do parlamentarzystów!

Przedsiębiorcy związani z ostrowieckim Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców po apelu do lokalnych samorządowców, piszą do 20 parlamentarzystów z ziemi świętokrzyskiej z prośbą o pomoc i wsparcie. Apelują o zmiany legislacyjne, które ułatwiłyby im funkcjonowanie w czasie epidemii i uchroniły przed upadkiem wielu zakładów pracy, a tym samym zwolnieniami pracowników. – Uchwalona przez Sejm „ustawa antykryzysowa” nie stanowi panaceum dla wszystkich problemów i zawiera rozwiązania, które nie są w ocenie naszej optymalne maksymalnie dla wsparcia w tym trudnym okresie – czytamy w liście, pod którym podpisał się Dariusz Wierzbiński, starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św.

Grafika: naOSTRO.info

Wśród adresatów apelu znaleźli się: Jarosław Rusiecki, Senator RP, Jacek Włosowicz, Senator RP, Krzysztof Słoń, Senator RP, Krzysztof Bosak, Poseł na Sejm RP, Michał Cieślak, Poseł na Sejm RP, Adam Cyrański, Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski, Poseł na Sejm RP, Mariusz Gosek, Poseł na Sejm RP,  Anna Krupka, Poseł na Sejm RP, Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, Marek Kwitek, Poseł na Sejm RP, Krzysztof Lipiec, Poseł na Sejm RP, Marzena Okła-Drewnowicz, Poseł na Sejm RP, Czesław Siekierski, Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Sienkiewicz, Poseł Na Sejm RP, Andrzej Szejna, Poseł na Sejm RP, Dominik Tarczyński, Poseł na Sejm RP, Piotr Wawrzyk, Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek, Poseł na Sejm RP, Zbigniew Ziobro, Poseł na Sejm RP, a także Zbigniew Koniusz, Wojewoda  Świętokrzyski i Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

– W związku ze szczególnie trudną sytuacją gospodarczą lokalnych przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie Ostrowca Św. jak i i okolicznością, spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i rozszerzaniem się wirusa SARS CoV 2 , chcielibyśmy jako Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, instytucja szczególnie zainteresowana dobrem zrzeszonych ale i lokalnych przedsiębiorców, skierować na państwa ręce wnioski i postulaty o wsparcie działań i inicjatyw w tych obszarach, które mogłyby w szerokim zakresie wspomóc te wszystkie podmioty, dla których zaistniały stan w dłuższej perspektywie oznaczać może konieczność likwidacji miejsc pracy i własnych źródeł utrzymania – czytamy w apelu lokalnych przedsiębiorców. 

Sytuacja spowodowana wystąpieniem epidemii jest rozwojowa. Żadna gospodarka nie była na nią przygotowana. Ostrowieccy przedsiębiorcy podkreślają,  że podejmowane są słuszne działania, które z jednej strony służą ochronie zdrowia i życia Polaków, z drugiej spowalniają i ograniczają rozwój kolejnych dziedzin gospodarki. 

– Uchwalona przez Sejm ,,ustawa antykryzysowa” nie stanowi panaceum dla wszystkich problemów i zawiera rozwiązania, które nie są w ocenie naszej optymalne maksymalnie dla wsparcia w tym trudnym okresie – pisze Dariusz Wierzbiński, starszy ostrowieckiego Cechu.

Jako jedno z największych obciążeń przedsiębiorcy wskazują zobowiązania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek. Dla większości drobnych przedsiębiorców zapłacenie składki ZUS, to oddawanie bieżących regularnych dochodów, które gromadzą z dnia na dzień. Gdy z przyczyn od nich niezależnych tych dochodów uzyskać nie mogą, zapłata składek staje się niemożliwa.

– Rozwiązaniem optymalnym w czasach globalnego kryzysu wywołanego pandemią byłoby wprowadzenie takich mechanizmów prawnych, w których wszyscy przedsiębiorcy zostaliby całkowicie zwolnieni z obowiązku ponoszenia składek przez okres 3 miesięcy. Analogiczna sytuacja związana z funkcjonowaniem firm wiąże się z obciążeniami publiczno-prawnymi w postaci podatku od osób fizycznych – wyjaśnia Dariusz Wierzbiński. 

Wprowadzenie rozwiązań prawnych obniżających stawki podatku dochodowego od osób fizycznych przez określony czas, pozwoliłoby tym wszystkim przedsiębiorcom odbudować swój potencjał i osiągnąć względnie stabilny poziom funkcjonowania ich firm.


– Kolejnym rozwiązaniem, o którym należałoby rozmawiać jest kwestia Split paymentu, czyli model podzielonej płatności i dotyczy podatku VAT zgromadzonego na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Zgodnie z treścią ustawy o VAT podatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przelew mógłby być wykonany wyłącznie na wniosek podatnika, w którym określa kwotę, która ma zostać mu zwrócona. Jednakże okres rozpatrywania takiego wniosku jak i warunki jakie należy spełnić powodują iż w praktyce uzyskanie dostępu do tych środków jest co najmniej mocno ograniczone. Optymalnym rozwiązaniem stałaby się zmiana przepisów uprawniająca podatnika w przypadku wystąpienia tych szczególnych okoliczności do otrzymania zwrotu środków w terminie stanowczo krótszym – proponują ostrowieccy przedsiębiorcy. 

Zwracają także uwagę na potrzebę opracowanie rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, które w  obecnej sytuacji gospodarczej powinny zostać zawieszone.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this