Znajdź nas na

FAKTY

Oświadczenia majątkowe pod większym nadzorem? Czego dotyczy zarządzenie starosty ostrowieckiego?

Czy to pokłosie sprawy związanej ze zwolnieniem byłego już dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. – Tomasza Kopca, czy tylko regulacja prawna? W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., opublikowano bowiem Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego (z 13 grudnia) w sprawie… zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych. Znajdują się w nim m.in. wskazówki, dotyczące postępowania w przypadku „wykrycia” nieprawidłowości w składanych oświadczeniach majątkowych.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że 26 października podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przed budynkiem ostrowieckiego starostwa, Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, poinformowała o zwolnieniu Tomasza Kopca z funkcji dyrektora naczelnego szpitala w Ostrowcu Św. Powodem miała być dodatkowa działalność byłego już dyrektora, który pełni funkcje zarządcze w organach spółek prawa handlowego i fundacji. 

 – W związku z trwającą analizą oświadczeń majątkowych przez sekretarza powiatu pod kątem ustawy  o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, powzięłam wiedzę, że dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, pan Tomasz Kopiec  pełni funkcję zarządcze w organach spółek prawa handlowego i fundacji. Przepisy nakazują w takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy pana Tomasza Kopca z zajmowanego stanowiska. Również w dniu dzisiejszym zarząd powiatu podjął  także uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego panu Dariuszowi Tumulcowi – mówiła wówczas starosta Marzena Dębniak. 

Co ciekawe treść oświadczenia majątkowego Tomasza Kupca znana była od 29 kwietnia bieżącego roku, a informacja o jego działalności w Fundacji pojawiła się także w oświadczeniu z 19 listopada 2021 roku, które opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej… starostwa. 

13 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. opublikowane zostało Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego z 13 grudnia 2022 roku w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych.  Wprowadza ono zasady składania i analizowania oświadczeń majątkowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. Określa osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych Staroście. Są to: wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi; osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty, inne osoby wezwane przez Starostę lub osobę upoważnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy do złożenia oświadczenia majątkowego.

Oświadczenia majątkowe składa się Staroście za pośrednictwem Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Referatu Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. W zarządzeniu starosta informuje również, że oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach składa się w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko, zatrudnienia lub od dnia udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty, według stanu aktualnego na dzień objęcia funkcji,  zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia. 

Do oświadczenia majątkowego składanego po raz pierwszy osoby (wymienione w rozporządzeniu) zobowiązane są dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadziły ją przed dniem wyboru, powołania, zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia. Do oświadczenia obowiązane są również dołączyć; oświadczenie o terminie zrzeczenia się funkcji sprawowanych w podmiotach o których mowa w  art. 4 punkt od 1 do 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o terminie zbycia udziałów lub akcji, o terminie zaprzestania sprawowania funkcji przedstawiciela, zarządcy lub pełnomocnika w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Zgodnie z zarządzeniem starosta upoważnia pracowników starostwa, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Referatu Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do m.in. sporządzania wszelkich sprawozdań związanych z oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w przepisach prawa. 

Analiza oświadczeń polega na sprawdzeniu: terminowości złożenia oświadczenia majątkowego, formalnej kompletności i rzetelności złożonego oświadczenia majątkowego, przestrzegania ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie dokonywania analizy oświadczeń Starosta lub osoby przez niego upoważnione mają prawo żądać od osób (których dotyczy powyższe zarządzenie) składania przez nich pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub oświadczeń we wszelkich kwestiach związanych z danymi zawartymi w oświadczeniach majątkowych (…) Pisemne oświadczenia lub wyjaśnienia podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca analizy oświadczenia majątkowego sporządza pisemną  informację, w której wskazuje nieprawidłowości stwierdzone w analizowanym oświadczeniu majątkowym wraz z ich opisem i niezwłocznie przekazuje je przewodniczącemu rady powiatu, jak również staroście w przypadku dokonywania analizy przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. 

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this