Znajdź nas na

FAKTY

Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji oraz nagrody dla laureatów konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”

Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji połączone z wręczeniem nagród laureatom XIII edycji Konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator” odbyło się dziś w Hotelu La Mar w Kielcach. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Konkurs „Świętokrzyski Racjonalizator” został ustanowiony 28 września 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – zwrócił się do uczestników spotkania Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Głównym celem konkursu jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiejsze posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest również poświęcone zagadnieniom związanym z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym zagadnieniom dotyczącym wsparcia innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W ramach tego celu współfinansowane będą projekty prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja oraz działania zmierzające do transformacji cyfrowej gospodarki – dodał Tomasz Jamka.

W ramach „Świętokrzyskiego Racjonalizatora” rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać mogą podmioty posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zgłoszone rozwiązania podlegają szczegółowej analizie przez Komisję Konkursową, która w oparciu o ustalone kryteria przyznaje nagrody na rzecz ich twórców. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Do XIII edycji Konkursu zgłoszonych zostało 31 patentów oraz projektów innowacyjnych, które Komisja Konkursowa poddała szczegółowej analizie. W jej wyniku przyznano trzy Nagrody Główne, jedno Wyróżnienie oraz osiem Nagród za zgłoszone wynalazki.

Nagrody oraz wyróżnienia wręczyli laureatom „Świętokrzyskiego Racjonalizatora”: członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz zastępca dyrektora Katarzyna Kowalewska.

Nagrody za zgłoszone wynalazki:

 • na rzecz zespołu twórców: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK, dr Jacek Kurzawski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn.: Urządzenie do dozowania kleju tkankowego zwłaszcza w leczeniu powikłań naczyniowych w kardiologii interwencyjnej i elektroterapii.
 • na rzecz zespołu twórców: mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nocoń, dr inż. Łukasz Nowakowski mgr inż. Piotr Szmidt, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Dysza wylotowa silnika rakietowego.
 • na rzecz zespołu twórców: dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk, mgr inż. Wojciech Pauli, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Urządzenie i sposób badania zmęczeniowego powłok lakierniczych, zwłaszcza dla osi kolejowych.
 • na rzecz zespołu twórców: dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk, dr inż. Mateusz Iwański, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Sposób wykonania mieszanki kruszyw i/lub gruntu, związanej spoiwami o właściwościach hydraulicznych, przeznaczonej do stosowania w górnych i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni drogowych oraz mieszanka wykonana tym sposobem.
 • na rzecz zespołu twórców: dr inż. Łukasz Nowakowski, dr inż. Michał Skrzyniarz, dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk, dr hab. inż. Wojciech Depczyński, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Urządzenie do badania trwałości drzwi.
 • na rzecz twórcy: dr inż. Paweł Zmarzły, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Łożysko toczne z dynamicznym smarowaniem.
 • na rzecz twórcy: dr Stanisław Radoń, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Wilczyce, pn.: Maseczka chirurgiczna.
 • na rzecz zespołu twórców: Marcin Bochnia, Rafał Setlak, Łukasz Wróbel, Caffaro sp. z o.o./ Leszek Szafarski: Sposób wytwarzania tulei rolki paska, tuleja rolki paska wytworzona tym sposobem i rolka paska wielorowkowego.

Wyróżnienie za patent:

 • na rzecz zespołu twórców: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o., pn.: Rozpuszczalne w wodzie inteligentne kompleksy złota (III) panaceum na stany zapalne.

Nagrody główne za patenty:

 • na rzecz zespołu twórców: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: Zestaw do indukcyjnego ogrzewania rozjazdów szynowych.
 • na rzecz zespołu twórców: UJK dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn.: Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(a)pirenu.
 • na rzecz zespołu twórców: Marcin Bochnia, Rafał Setlak, Caffaro sp. z o.o./Leszek Szafarski, pn.: Rolka paska klinowego i sposób odprowadzania ciepła z łożyska rolki.

Po ceremonii wręczenia nagród laureatom Konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator” odbyła się druga część spotkania, poświęcona obradom Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, przedstawił zebranym prezentację dotyczącą przewidywanego wsparcia w zakresie Celu Polityki 1 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zebrani mogli się także zapoznać z najlepszymi projektami realizowanymi przez przedsiębiorców w ramach Celu 1 w obecnej perspektywie finansowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

Z kolei prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr. hab. Jacek Semaniak omówił stan zaawansowania prac przy budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Świętokrzyska Rada Innowacji jest ciałem doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Województwa w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Celem działalności Rady jest dbałość o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy, a także rekomendowanie – w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki UE – pożądanych obszarów aktywności i kierunków rozwoju województwa. Szczególna rola Rady odnosi się do współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami. Przewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest Marszałek Województwa.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this