Znajdź nas na

FAKTY

Powiat „na utrzymaniu” gminy? Radni miejscy decydować będą o kolejnej dotacji celowej!

Ponad 4 miliony złotych w postaci dotacji celowej gmina Ostrowiec Świętokrzyski chce przekazać powiatowi ostrowieckiemu m.in na roboty budowlane i nadzór dla przebudowy ul. 11 Listopada od ul. Jana Samsonowicza do ul. Ogrodowej, a także dla rozbudowy i przebudowy ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika. Czy gmina nie wyręcza tym samym powiatu w realizacji jego zadań własnych, a także czy w budżecie gminy wystarczy środków na przebudowę, czy modernizację dróg gminnych, o których remont apelują mieszkańcy i radni?

Zdjęcie ilustracyjne . Sesja rady Miasta Ostrowca Św. 2019 rok. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kilka dni temu informowaliśmy o interpelacji Mateusza Czeremchy, radnego niezrzeszonego, który w imieniu mieszkańców apelował o remont łącznika pomiędzy ulicami Ostrowiecką, a Topolową w Denkowie. Niestety z odpowiedzi, jaką otrzymał wynika, że w budżecie gminy na rok 2022 nie ujęto wykonania docelowej nawierzchni bitumicznej lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej ulicy, o którą pytał radny.

Już dziś (25 stycznia) radni decydować będą natomiast o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu, nie małej, bo wynoszącej  4.407.760,27 zł. 

Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na: roboty budowlane i nadzór dla przebudowy ul. 11 Listopada od ul. Jana Samsonowicza do ul. Ogrodowej w kwocie 335.469,24 zł ; roboty budowlane dla przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w kwocie 760.000,00 zł; roboty budowlane i nadzór dla rozbudowy i przebudowy ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Jana Samsonowicza – 11 Listopada, a także przebudowy ul. Samsonowicza do pierwszej bramy w kwocie 376.850,10 zł; roboty budowlane dla rozbudowy i przebudowy ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Jana Samsonowicza – 11 Listopada, a także przebudowy ul. Jana Samsonowicza do pierwszej bramy w kwocie 2.935.440,93 zł stanowiącej koszty niekwalifikowalne.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowieckiemu
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały gmina Ostrowiec Św. realizuje w partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim projekt pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” dofinansowany ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji II etapu projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” wraz z aneksami oraz Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o partnerstwie w celu przygotowania i wspólnej realizacji II etapu projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” (…), Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie 50% kosztów własnych kwalifikowalnych Powiatu w formie dotacji. 

Kolejną uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 24 czerwca 2021 r. dofinansowaniem przez Gminę zostały objęte również koszty niekwalifikowalne w wysokości 50%. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowieckiemu
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

– Po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych łączna wysokość dotacji w latach 2020 – 2022 wynosić będzie do 4.547.000,68 zł. W roku 2020 nie została przekazana dotacja z uwagi na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej i przesunięcie środków na kolejny rok. W roku 2021 Gmina przekazała na rzecz Powiatu dotację w łącznej wysokości 139 240,41 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór i tablicę informacyjno-pamiątkową dla przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór i tablice informacyjno- pamiątkowe dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowy ul. Samsonowicza do 1 – szej bramy. W roku 2022 łączna dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na roboty budowlane i nadzór przy realizacji ww. inwestycji wynosić będzie 4.407.760,27 zł – czytamy w uzasadnieniu do Uchwały.

Otwartym pozostaje pytanie czy gmina Ostrowiec Świętokrzyski w wystarczający sposób wywiązuje się z własnych zadań w postaci inwestycji drogowych?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this