Znajdź nas na

FAKTY

Prace przy budowie „małej obwodnicy” Ostrowca Św. powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku!

Prace przy budowie „małej obwodnicy” Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 idą zgodnie z planem i zakończyć powinny się przed wakacjami w 2023 roku. Zaawansowanie robót ziemnych wynosi ok. 70 proc., robót mostowych ok. 25 proc. Wykonany został pierwszy odcinek próbny podbudowy bitumicznej. Na wiosnę planowane jest wykonanie linii energetycznych, w celu oświetlenia drogowego w obrębie węzła Brezelia oraz realizacja ekranów akustycznych, jako osłony przeciwhałasowej w tej części inwestycji

zaawansowanie robót ziemnych wynosi ok. 70 proc., robót mostowych ok. 25 proc. Wykonany został pierwszy odcinek próbny podbudowy bitumicznej. Główne roboty nawierzchniowe planowane są od 2023r. Źródło: GDDKiA Kielce

Trwa budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Obwodnica połączy węzeł Brezelia z Drogą Krajową nr 9. Powstanie odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (ruchu przyspieszonego) poprowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia do skrzyżowania (typu rondo średnie) z drogą nr 9 w rejonie ul. Wąwozy. 

Powstanie nowa  infrastruktura o wysokim poziomie bezpieczeństwa, która przyczyni się do ograniczenia wypadków w centrum miasta dzięki wprowadzenie ruchu poza obszary najbardziej wrażliwe na jego oddziaływanie. 

Pomimo że zima za pasem prace przy budowie obwodnicy idą pełną parą. Wykonano już: wykopy, przezbrojenie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej przy węźle Brezelia, drodze powiatowej i przy DK 9; rozebrano  nasyp przeciążeniowy na węźle Brezelia; dokonano rozbiórki  istniejącej łącznicy; wykonano połączenia nowo wykonanych nasypów z istniejącym wiaduktem oraz częściowo – konstrukcje drogowe w obrębie węzła Brezelia; wykonano elementy kanalizacji deszczowej oraz prac brukarskich w obrębie ronda, roboty palowe w miejscach obiektów mostowych, a także przepusty drogowe, które będą pełniły również funkcję przejść dla małych zwierząt.

Odcinek próbny ma drodze serwisowej Źródło: Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT

Wykonawca realizuje aktualnie roboty ziemne: nasypy oraz profilowanie skarp na całej długości inwestycji, głównie w rejonie węzła Brezelia; budowę kanalizacji deszczowej; a także roboty związane z wykonaniem obiektów mostowych, w tym obciążenia próbne pali przemieszczeniowych pod obiektami mostowymi, zbrojenie oraz betonowanie poszczególnych elementów obiektów.

W najbliższym czasie  kontynuowane będą roboty ziemne, prace związane z rozbiórką  kolejnego  odcinka nasypu przeciążeniowego oraz roboty związane z wykonywanie nasypów, w rejonie nowo wykonanych przepustów, prace związane z budową obiektów mostowych na cieku Jędrzejówka zarówno na trasie głównej, jak i drogach dojazdowych. Powinny rozpocząć się również prace zlokalizowane  obrębie drogi powiatowe, a związane z nowo projektowanym wiaduktem W1.

fot. GDDKiA Kielce

Inwestycja powinna zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami. Na wiosnę 2023 roku planowane jest wykonanie linii energetycznych, w celu oświetlenia drogowego w obrębie węzła Brezelia oraz realizacja ekranów akustycznych, jako osłony przeciwhałasowej w tej części inwestycji. Przed wakacjami planowane jest wykonanie warstw bitumicznych ronda przy węźle Brezelia, zakończenie robót wraz z procedurą odbiorową . 

Od  wiosny, po ustaniu warunków zimowych planowane są roboty związane z budową ronda przy DK 9 oraz przebudową drogi krajowej DK 9 na odcinku 300 wraz z nowo  budowaną zatoką ITD. Roboty będą wykonywane połówko, a ruch będzie prowadzony  wahadłowo zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Równolegle  do wykonywanych robót na trasie głównej będą prowadzone prace związane z wykonaniem dróg serwisowych,  humusowaniem skarp, zbiornikiem retencyjnym w rejonie drogi powiatowej.

Źródło: GDDKiA Kielce

Co ciekawe na wykonywanych odcinkach zostanie zastosowany wysokomodyfikowany asfalt HiMA, którego celem jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych. Asfalty te mogą być stosowane w technologiach oraz lokalizacjach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość. W przypadku budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego przewidziana jest na rondzie i jego dojazdach w dwóch warstwach: podbudowie asfaltowej i warstwie wiążącej z zastosowaniem asfaltu HiMA. Pierwszy odcinek próbny podbudowy w tej technologii został wykonany w październiku na drodze serwisowej. Laboratoryjne badania próbek pobranych z tego odcinka uzyskały wynik pozytywny. 

Rondo przy węźle Brezelia Źródło: Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this