Znajdź nas na

FAKTY

Prastare grodzisko do rewitalizacji! Powstanie ścieżka historyczna!

Nadnidziańska, starożytna Wiślica zmieni swoje oblicze. Jedno z najważniejszych historycznie miejsc w regionie świętokrzyskim, dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości prawie 4,2 mln zł, przejdzie gruntowną rewitalizację. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Wiślicy marszałek Andrzej Bętkowski, burmistrz Jarosław Jaworski oraz skarbnik miasta i gminy Halina Sokołowska. Gośćmi wydarzenia byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz Radny Województwa Świętokrzyskiego Maciej Gawin.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dzięki realizacji projektu powstanie ścieżka historyczna prowadząca do grodziska, zostanie częściowo odtworzona jego średniowieczna zabudowa i przebudowane tereny rekreacyjne. Grodzisko „na łąkach” należy do najstarszych zabytków Wiślicy, wartość historyczna, naukowa i krajobrazowa tego terenu jest ogromna.

Jak mówi marszałek Andrzej Bętkowski – Przedsięwzięcia związane z rewitalizacją naszych małych ojczyzn są najważniejsze dla mieszkańców, ale mają też ogromny wpływ na poprawę atrakcyjności całego województwa. I jak podkreśla – projekt bez wątpienia wpłynie na ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne Wiślicy, a dzięki wprowadzeniu nowego produktu turystycznego, zwiększy się też liczba miejsc pracy. Projekt przyczyni się również do poprawy stanu powietrza, wody oraz gleby na obszarze rewitalizacji – wylicza marszałek.

Uczestnicy uroczystego podpisania umowy
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Głównymi elementami projektowanej w ramach projektu trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” będą – adaptowany na potrzeby Centrum Historii i Kultury, budynek dawnego gimnazjum, główna ścieżka historyczna prowadząca do grodziska „na łąkach” z częściowym symbolicznym odtworzeniem elementów obronnych i zabudowy wewnątrz grodziska, wyremontowane odcinki ulic Kilińskiego i Podgrodzie wraz z parkingiem obok Ośrodka Zdrowia, zmodernizowany dojazd do terenów poprzemysłowych byłego zakładu produkcyjnego Spółdzielni Pracy „Kopaliny Mineralne” oraz obszar po byłej masarni GS w Wiślicy. Zrewitalizowane zostaną także tereny rekreacyjne i wypoczynkowo-sportowe nad Nidą (m.in. budowa przystani kajakowej).

Umowę podpisuje Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” realizowany będzie w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego całkowity koszt to 6 mln 277 tys. zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zamknęła się w kwocie 4 mln 195 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do końca 2022 r.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this