Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Program refundacji leków w gminie Ćmielów już działa! Mieszkańcy złożyli pierwsze wnioski!

15 osób złożyło wnioski w ramach pilotażowego programu refundacji leków, jaki realizowany jest od października w gminie Ćmielów. Głównym jego celem jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, poprzez kompensację wydatków związanych z zachowaniem, ratowaniem lub poprawą stanu zdrowia. Dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, długotrwale i przewlekle chorym, którzy dotychczas mieli utrudniony dostęp do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z powodu przekraczania przez nich kryterium dochodowego przewidzianego ustawą. – Jeśli program pilotażowy się sprawdzi, a już widzimy, że tak jest, będziemy go kontynuować – zapewnia burmistrz Joanna Suska i przypomina, że kolejny etap składania wniosków mija 5 grudnia.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina Ćmielów na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 7 345 mieszkańców, z czego większość to mieszkańcy stali – 7219, a 126 – czasowi. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie objął świadczeniami pomocy społecznej 596 osób. Wśród powodów przyznawania pomocy najczęściej występowały: ubóstwo – 427 osób, bezrobocie – 401 osób, długotrwała lub ciężka choroba – 211 osób, niepełnosprawność – 163 osoby. Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej miały osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył kryterium ustawowego kwalifikującego do pomocy społecznej.

Zasiłek celowy specjalny przyznany został 9 świadczeniobiorcom, którym dochód przekraczał kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej z powodu obciążenia budżetu domowego znacznymi kosztami leczenia. Pomoc finansowa była przyznawana na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych u wszystkich osób i rodzin.

Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej ustalono, że niepełnosprawni lub długotrwale i przewlekle chorzy mieszkańcy gminy Ćmielów, mimo iż często utrzymują się z emerytur lub rent, to mają jednak utrudniony dostęp do świadczeń pomocy społecznej, gdyż ich dochody przekraczają podstawowe kryteria dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł netto na osobę w rodzinie) – uprawniające do bezzwrotnych świadczeń.

– Osoby te nie są w stanie z posiadanych dochodów zaspokajać swoich podstawowych potrzeb bytowych, a tym bardziej pokryć wydatki związane z leczeniem farmakologicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, ale również mając na uwadze poprawę ich aktywności, sprawności i lepszego samopoczucia, po raz pierwszy zaplanowano wprowadzenie w gminie Ćmielów osłonowego programu w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców – mówiła podczas wrześniowej sesji Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy Ćmielów.

Mieszkańcy wnioski o skorzystanie z programu mogli składać w trzech terminach: do 20 października, 5 listopada i 5 grudnia. Program okazał się strzałem w dziesiątkę. Dotychczas skorzystało z niego 15 osób, które dotychczas nie spełniały określonego ustawą kryterium dochodowego.

– Kolejny etap składania wniosków do 5 grudnia. Jest to program ważny dla tych osób, u których istnieje zagrożenie, że zaspokajając swoje inne podstawowe potrzeby, mogłyby nie wykupić leków, które są niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym świadczymy taką. Każdy kto jeszcze nie skorzystał z takiej możliwości powinien zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie i złożyć stosowny wniosek. Jeśli program pilotażowy się sprawdzi, a już widzimy, że tak jest, będziemy go kontynuować – zapewnia burmistrz Joanna Suska.

Przypomnijmy, że do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku oraz: kserokopie recept wystawionych na nazwisko osoby lub osób uprawnionych, obejmujących leki na fakturze, oryginał faktury/faktur na zakup lekarstw (dane osoby kupującej lub uprawnionego
członka rodziny, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty). W przypadku osób niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do pierwszego wniosku), w przypadku osób długotrwale i ciężko chorych – zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę i konieczność leczenia farmakologicznego, które winno być wydane w danym roku, z okresem ważności do końca 2019 r.

Finansowane będą leki recepturowe, w wyjątkowych przypadkach finansowany jest też zakup suplementacji np. w przypadku chemioterapii czy radioterapii.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Założyli Stowarzyszenie aby ratować kunowską świątynię przed ruiną! Potrzebują jednak wsparcia finansowego! [ZDJĘCIA]

FAKTY

Tragiczny wypadek drogowy w gminie Bałtów! Nie żyje jeden z pasażerów! Dwie osoby w szpitalu!

FAKTY

Wypadek na Żabiej! Dwie osoby w szpitalu! Uwaga na utrudnienia w ruchu!

FAKTY

Koronawirus województwo świętokrzyskie! Cztery zakażenia, dwa nowe ozdrowienia!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this