Znajdź nas na

FAKTY

Przeszedłeś koronawirusa? Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uruchomiło bezpłatną rehabilitację po COVID-19!

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uruchomiło program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po przebyciu choroby COVID-19, finansowany przez NFZ. Rehabilitacja po COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranym procesie terapeutycznym.

Świętokrzyskie Centrum rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania. W uzasadnieniu należy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej  choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19) –  dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego

Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

  1. datę zakończenia izolacji domowej, lub
  2.  datę wypisu ze szpitala, lub
  3.  datę wypisu z izolatorium.

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):

  • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, CRP,
  •  aktualne badanie EKG,
  •  inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
  •  przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w ŚCR przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

Kryta pływalnia
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podstawą do przyjęcia jest przedstawienie prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi. Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Przeciwwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić). Przyjęcie do ŚCR nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this