Znajdź nas na

FAKTY

Przyznano znak jakości „Zakup Prospołeczny”! Na liście podmioty z powiatu ostrowieckiego!

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus podpisały dzisiaj Certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „Zakup prospołeczny”.

Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Od 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako jedyna instytucja w województwie świętokrzyskim ma prawo do przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”, na mocy umowy podpisanej z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Poznaniu.

Inicjatywa ta zrodziła się w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wynikała ona z potrzeby umocnienia rangi i wizerunku świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej, które wytwarzają produkty lub usługi o najwyższej jakości, a jednocześnie zyski z ich sprzedaży przeznaczają na cele społeczne.

O prawo do posługiwania się tym znakiem mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej np.: spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej (CIS), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, itp.
Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Podmioty nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Oceny złożonych wniosków dokonuje Kapituła Certyfikująca Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej. Przyznanie Znaku „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 roku.
Zachęcamy Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do starania się o zdobycie dla swoich produktów i usług znaku promocyjnego „Zakup prospołeczny”.
Podmioty ekonomii społecznej certyfikowane znakiem jakości „Zakup prospołeczny” mogą pochwalić się wysoką jakością swoich produktów i usług.

Certyfikaty Potwierdzające Prawo Do Posługiwania Się Promocyjnym Znakiem Jakości Zakup Prospołeczny

Kupowanie towarów i usług ze znakiem certyfikatu „Zakup prospołeczny” to pewność, że wspiera się inicjatywy obywatelskie i pomaga w rozwoju osobom zagrożonym wykluczeniem – umożliwiając im podejmowanie pracy, która daje satysfakcję.

Certyfikat „ZAKUP PROSPOŁECZNY” otrzymały następujące podmioty:

  1. Caritas Diecezji Kieleckiej, Zakład Aktywności Zawodowej.
  2. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Zakład Aktywności Zawodowej.
  3. Fundacja Mini College w Kielcach.
  4. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie.
  5. Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie.
  6. Fundacja „Pomocna Dłoń” Ostrowiec Świętokrzyski.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this