Znajdź nas na

FAKTY

Radni nie mieli wątpliwości! Hubert Żądło z absolutorium i wotum zaufania!

Spłata zadłużenia w wysokości 1 000 000 zł, rok zakończony nadwyżką budżetową w kwocie 6 724 178,90 zł, a także 39 postępowań przetargowych i ofertowych, wśród których znalazły się tak istotne inwestycje jak: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w Okole, budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym i projekt na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Maksymilianowie, przebudowa drogi gminnej Bałtów-Pałac, czy uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej. To tylko niektóre z sukcesów, jakimi w 2020 roku mogła poszczycić się gmina Bałtów. – Jeżeli jest zgoda i chęć pracy na rzecz gminy, można wykonać wszystko – mówił podczas wczorajszej (czwartek, 24 czerwca) sesji absolutoryjnej – Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.

Hubert Żądło wójt gminy Bałtów. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wszyscy obecni wczoraj (czwartek 24 czerwca) na sali obrad, radni Rady Gminy w Bałtowie (obecnych było 14 z 15 radnych), udzielili zgodnie absolutorium i wotum zaufania Hubertowi Żądło, wójtowi gminy Bałtów. 

Rok 2020 był pierwszym rokiem budżetowym od 6 lat, w którym gmina Bałtów nie zaciągnęła żadnego zobowiązania kredytowego na rachunku bieżącym. Poczyniło to oszczędności ponad 40 000 zł. W 2020 roku gmina Bałtów spłaciła 1 000 000 zł z kredytów i pożyczek oraz 255 141, 01 zł odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

– Jeżeli jest zgoda i chęć pracy na rzecz gminy, można wykonać wszystko. Poprzedni Raport o stanie gminy Bałtów, który obejmował rok 2019, rto była praca z radą, która zamiast pomagać, przeszkadzała, która nie była nastawiona na rozwój gminy, czyli de facto wszystkich mieszkańców, tylko na to, żeby zaszkodzić wójtowi, doprowadzając go do rezygnacji z pełnionej funkcji. Wtedy traciłem czas na odpieranie zarzutów i ataków.  Obecnie ten czas, który wcześniej był straconym, który traciłem na odpowiadanie, wyjaśnianie, że to „nieprawda, że to nie tak”, mogę przekierować na zupełnie inne działania, na poszukiwanie środków finansowych, na szukanie nowych możliwości i kierunków rozwoju gminy, jak wykonanie koncepcji zalewu na terenie gminy  Bałtów. Radni zadecydowali dziś o przeznaczeniu środków z budżetu na ten cel. Ten czas, który mamy w samorządzie jest niezwykle cenny. Kadencja upływa bardzo szybko, jeżeli jest zaufanie i współpraca ze strony radnych, a także konstruktywna krytyka i dyskusja, można na takich fundamentach zbudować naprawdę wiele – mówił po otrzymaniu absolutorium Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.

Dorota Przygoda, radna Rady Gminy w Bałtowie i wójt Hubert Żądło
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał, że wsłuchuje się w głosy radnych, konsultuje z nimi podejmowane decyzje, poniewaz to oni sa głosem mieszkańców i wiedza najlepiej czego potrzebują mieszkańcy, reprezentowanych przez nich miejscowości. 

– Wspólne zrozumienie i umiejętność rozmowy doprowadzą do tego, że środki finansowe są bardzo duże.  Możliwość i przychylność parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości sprawiła, że gmina pozyskała w sumie  6 100 000 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To dofinansowanie o jakim dotychczas mogliśmy tylko pomarzyć. Teraz stało się faktem – mówi wójt. 

Wójt Hubert Żądło i wiceminister Alina Nowak
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W 2020 roku Urząd Gminy Bałtów ogłosił  i przeprowadził 39 postępowań przetargowych i ofertowych. Wśród przetargów na kwotę powyżej 130 000 EURO znalazły się: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków w Okole – I etap, budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20 m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów (projekt).

– Jednym z najważniejszych zadań, jakie udało się wykonać w 2020 roku to dostosowanie, remont i uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej. W czerwcu 2020 roku rządową promesę w wysokości 444 406 zł przywiozła nam wiceminister  Alina Nowak. To długo wyczekiwany punkt na mapie naszej gminy. Tym projektem daliśmy także drugie życie zabudowaniom po byłej Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej. Potrzeba było kilka miesięcy czasu, wytężonej, zgodnej i rzetelnej pracy, po to, aby osiągnąć rzeczowy efekt. Stworzyliśmy nowe miejsce pracy, ale przede wszystkim, dom, który służy osobom niepełnosprawnym, wymagającym pomocy – podkreśla Hubert Żądło. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej to strzał w dziesiątkę. Osoby niepełnosprawne znalazły tu drugi dom
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Dodaje, że jednym z większych sukcesów było pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozyskanie środków na przebudowę drogi Bałtów-Pałac, ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców na kanalizację w Okole, wodociągi i przepompownię w Maksymilianowie.           

W kwietniu 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do nauki zdalnej. Wszystkie 18 laptopów wyposażonych zostało w dodatkowe oprogramowanie edukacyjne Microsoft Office, napęd DVD-RW, myszkę bezprzewodową oraz torbę. Zakup sprzętu to efekt złożonego przez gminę  wniosku do projektu Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Laptopy kosztowały 43 372, 26 zł. Kilka miesięcy później, w lipcu 2020 roku kolejne 19 laptopów zasiliło dwie placówki oświatowe w gminie Bałtów w ramach naboru do projektu  „Zdalna Szkoła Plus”. Środki pochodziły  z Unii Europejskiej z programu Polska Cyfrowa.

Lidia Pastuszka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie, wójt Hubert Żądło i Joanna Adamus, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina pozyskała także dofinansowanie z rządowego programu „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zapewnienie transportu autobusowego mieszkańcom” w wysokości  107 520,00 zł.

– Jako gmina chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza jej północnej części. Zwrócili się do mnie pisemnie o to, aby uruchomić taką linię, dzięki której będą mogliby dojechać ze swojej miejscowości do Bałtowa. Jako gmina nie mamy takiej możliwości prawnej, aby zostać operatorem kursów, które są prowadzone poza terenem gminy. To ustawowy obowiązek powiatu. Zorganizowaliśmy zatem kurs wewnętrzny, a dodatkowo udało się nam uruchomić kursy poza naszą gminę przy współpracy z powiatem ostrowieckim – podsumowuje wójt.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W ramach rezerwy oświatowej w 2020 r. dla Szkoły Podstawowej w Bałtowie zakupione zostało wyposażenie oraz sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, projektor krótkoogniskowy, a także szafki szkolne. Uczniowie korzystali w sumie zi 210 szafek na szyfr z kolorowym, przyciągającym uwagę motywem graficznym.

– Po tym, gdy zostałem wójtem, gdy przejąłem obowiązki w gminie, zapoznałem się z projektami realizowanymi w Bałtowie. Jednym z nich była rozpoczęta przebudowa szkoły. Gdy wszedłem do budynku, to co mnie uderzyło najbardziej  to fakt, że po pierwsze,  zmieniono wejście do szkoły, co uważam za błąd, a  pod drugie – szatnie. Po wejściu do szkoły można było poczuć się jak w więzieniu – wszędzie kraty. Wejście do szkoły, powinno być miejscem, które wita uczniów, a nie ich odstrasza. Pierwsze wrażenie można zrobić bowiem tylko raz – przypomina wójt.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Lifting przeszła też sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bałtowie. Zakupiono i zamontowano zestawy do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę, piłkochwyty ścian szczytowych, piłkochwyty na oknach, drążek gimnastyczny, który można zdemontować (jest ruchomy), a do tego piłki lekarskie, piłki do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, materace, równoważnię i tablicę wyników.

Doposażenie szkoły możliwe było dzięki dotacji, jaką gmina otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej. Kwota mała nie była,  wynosi 124 877 złotych. 

Wykonywano także mniejsze i większe remonty dróg gminnych, czy dojazdowych do pól. Wymieniono pokrycie dachowe  na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pętkowskiej. Całość zadania opiewała na kwotę 33 200  zł z  czego 19 500 zł, to środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś 13 700  zł dotacja przekazana przez gminę Bałtów. Rozebrano także budynek znajdujący się obok boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie. Modernizację przeszła też remiza w Skarbce, zabezpieczono i ulepszono ogrodzenie boiska w Rudce Bałtowskiej. 

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów podpisuje międzygminne porozumienie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

We wrześniu ubiegłego roku gmina Bałtów podpisała  porozumienia o współpracy w ramach Srebrnej Doliny Kamiennej pomiędzy pięcioma gminami z trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego. 

– Mamy wspólne cele. Wszyscy znajdujemy się w dolinie chronionego krajobrazu rzeki Kamiennej. Możemy powiedzieć, że łączy nas Kamienna. Jednym z naszych priorytetów, oprócz turystyki, szlaków turystycznych i odnawialnych źródeł energii,  będzie pomoc seniorom. Chcemy stworzyć warunki na budowę nowej infrastruktury, służącej osadnictwu osób w wieku emerytalnym – przypomina wójt.  

Gmina Bałtów jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: Publicznej Szkoły Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole, a także Szkoły Podstawowej w Bałtowie, w sumie uczy się w nich 279 uczniów: 200 w szkole w Bałtowie, 79 w placówce w Okole. 

– Egzamin ósmoklasisty, pomimo nauki zdalnej, uczniowie naszej gminy napisali powyżej średniej powiatu i województwa z języka polskiego i powyżej średniej powiatu z matematyki. Warto dodać, że egzamin z języka polskiego nasi uczniowie napisali najlepiej w powiecie ostrowieckim – podkreśla Hubert Żądło. 

Szkoła w Bałtowie wzbogaciła się w nowe wyposażenie sali gimnastycznej
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W listopadzie 2020 roku  gmina Bałtów wspierając lokalnych producentów kwiatów za pośrednictwem ARiMR pozyskała nieodpłatnie 100 sztuk chryzantem, którymi udekorowano budynek urzędu, rondo przy drodze wojewódzkiej oraz miejsca pamięci znajdujące się na terenie gminy Bałtów.

W minionym roku skomunalizowano 52 działki o powierzchni 11,2574 ha; sprzedano 2 działek w trybie bezprzetargowym; zawarto 12 umów na wykonanie: wycen nieruchomości, mapy podziałowej, wskazania granic, opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, rozbiórkę budynku, map do aktualizacji użytków. Przeprowadzono 38 postępowań w sprawie wydania warunków zabudowy; wykonano 7 sprawozdań z wydania decyzji celu publicznego  i 1 sprawozdanie z zagospodarowania przestrzennego; przeprowadzono 1 postępowanie zakończone decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2020 roku odebrano odpady zawierające azbest z 27 posesji w ilości 47,85 Mg na łączną kwotę 14 418,16 zł. Zadanie całkowicie sfinansowane ze środków: WFOŚ i GW w Kielcach – 7209,08 zł; NFOŚ i GW w Warszawie – 7209,08 zł.

11 500 000 zł to wsparcie z budżetu państwa, jakie przez ostatnie trzy lata rządów Huberta Żądło, wójta gminy Bałtów, wpłynęło do gminy. Od lewej: radny Jerzy Dunal, Henryk Cichocki – przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie, poseł Andrzej Kryj, wójt Hubert Żądło, a także senator Jarosław Rusiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W ramach świadczeń wychowawczych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Bałtów  przyznał i wypłacił świadczenia 500 plus dla 471 dzieci (297 rodzin) na łączną kwotę 2 655 479,10 zł. 

Nie zapomniano także o przedsiębiorcach. W 2020 roku z ulgi w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących  działalność na terenie gminy Bałtów, w związku z nakładami inwestycyjnymi, nabytej w latach wcześniejszych skorzystało trzech przedsiębiorców na łączną kwotę 12 737,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa, Rada Gminy w Bałtowie w dniu 29 kwietnia 2020 r. Podjęła uchwałę o przedłużeniu terminów płatności rat podatku za maj i czerwiec do 31 lipca 2020 r.

Warto przypomnieć, że obecna Rada Gminy w Bałtowie została wybrana w wyniku przedterminowych wyborów  23 lutego 2020 r. Był to skutek przeprowadzonego  24 listopada 2019 r., kiedy to decyzją większości mieszkańców  podczas referendum,  odwołano poprzednią rada gminy.

– Dzisiejszy obraz naszej „małej ojczyzny” przedstawia nas jako samorząd, który w sposób racjonalny i efektywny skorzystał z możliwości pozyskania środków unijnych, czy rządowych. Raport o stanie gminy to dowód na to, że dynamiczny rozwój gminy Bałtów, to zasługa wszystkich mieszkańców, a także uporu i konsekwencji władz gminy w urzeczywistnianiu przyjętych koncepcji i zamierzeń. Dzisiejsze absolutorium dedykuję wszystkim mieszkańcom i radnym z naszej gminy – podsumowuje wójt.

Dodaje, że do dziś zdarza mu się odbierać telefony od innych polskich samorządów z pytaniem, w jaki sposób przeprowadza się referendum, odwołujące radę, a także w czym tkwi sukces takich działań.  

Za absolutorium dla Huberta Żądło głosowało 14 obecnych na sali radnych
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Mamy cały czas, na bieżąco rozmowy telefoniczne, służymy poradą. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie.  To trudne zadanie, wymaga przede wszystkim dotarcia do mieszkańców i przekonania ich, że to jedyna droga do dalszego rozwoju i zmiany sytuacji. gdyby nie nasi mieszkańcy nie udałoby się tego dokonać – podkreśla Hubert Żądło.     

1 Comment

1 Comment

  1. I.D.A

    1 lipca, 2021 at 08:16

    Gratulacje dla Pana wójta Huberta Żądło i Rady Gminy. Miło się na Was patrzy. Widać tam zgodę i harmonię działania, a jak wiadomo zgoda buduje. Powodzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this