Znajdź nas na

FAKTY

Radny powiatowy pyta w Starostwie o stan zatrudnienia osób w wieku emerytalnym? W Biuletynie Informacji Publicznej niepełna odpowiedź?

Manipulowanie informacjami, a także wprowadzanie opinii publicznej i mieszkańców powiatu ostrowieckiego w błąd zarzucił władzom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Paweł Walesic, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, podczas sesji, jaka odbyła się 29 maja. Sprawa dotyczy zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. niekompletnej odpowiedzi na jego interpelację z 22 stycznia, a dotyczącej ilości osób w wieku emerytalnym, zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św., a także jednostkach mu podległych z podziałem na poszczególne jednostki i zajmowane stanowiska. – To jest czyste manipulowanie. Mało tego, jeżeli o tym mówimy, ja rozumiem, że odpowiedź w której trzeba było wskazać wprost kto w wieku emerytalnym pracuje w samorządzie i ile takich osób jest w jednostkach jest dla państwa niewygodna. Dotyczy to między innymi pani starosty, rzecznika konsumentów, trzech kierowników starostwa – wyjaśniał Paweł Walesic.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

22 stycznia 2020 roku radny powiatowy Paweł Walesic, korzystając z przysługujących mu uprawnień, złożył interpelację w sprawie udzielenia mu informacji czy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. oraz w jednostkach podległych zatrudnione są osoby w wieku emerytalnym. 

– Proszę o pisemne wskazanie liczby osób z podziałem na poszczególne jednostki i zajmowane stanowiska – pisał radny. 

Odpowiedź otrzymał 5 lutego, jednak różni się ona nieco pod względem ilościowym, niż ta zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie internetowej zamieszczono bowiem tylko pierwszą stronę informacji udzielonej radnemu.

Dowiadujemy się z niej, że w Starostwie Powiatowym zatrudnionych jest 12 osób w wieku emerytalnym, w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym 49 – 2 osoby, w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej 7 – 3 osoby, w Zespole Opieki Zdrowotnej – 88, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 3 osoby, w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1 osoba, Muzeum Historyczno-Archeologicznym – 2 osoby, w jednostkach oświatowych powiatu ostrowieckiego – 33 osoby.

Odpowiedź zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Temat zamieszczenia niekompletnej interpelacji powrócił podczas sesji rady Powiatu Ostrowieckiego, 29 maja. 

– Zwróciłem uwagę o kwestii dotyczącej publikowania odpowiedzi na interpelacje radnych. Przypomnę tylko, że w marcu ubiegłego roku rozmawialiśmy i prosiliśmy o to, zresztą pani starosta przyznała rację i powiedziała, że będą publikowane te odpowiedzi pełne, zarówno interpelacje, jak i odpowiedzi radnym. I owszem jest wykaz, który jest zamieszczony na stronie, na BiP-ie, natomiast drodzy państwo trzeba podejść do tego w sposób odpowiedzialny. Bo jeżeli mówimy o transparentności, to jak to jest, że ta strona nie działa? Dzisiaj działa już, po tym jak taka interwencja się pojawiła, nagle wyszukiwarka działa. Nagle pojawiły się proszę państwa dwie ikony, ikony dotyczące imiennych wykazów głosowań, plus do tego pojawiła się ikona: interpelacje radnych. Jest możliwość tego dostępu w tym momencie rzeczywiście – mówił podczas sesji Paweł Walesic.

Paweł Walesic, radny z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał także, że dziwi się, iż komisja odrzuciła jego skargę.

–  Jednak na tym nie koniec. Delikatnie mówiąc, wprowadzono w błąd zarówno komisję, jak i mieszkańców, zapewniając, że odnotowano tylko jeden przypadek kiedy nie opublikowano pełnych odpowiedzi na interpelację radnych. Otóż pragnę z całą stanowczością zaprzeczyć tym manipulacjom, bo to są proszę państwa manipulacje. Twierdzę i cytuję za uzasadnieniem do uchwały: „w chwili obecnej nie występują żadne nieprawidłowości”, jest wprowadzaniem opinii publicznej i radnych w błąd. Ale nie tylko radnych, zarówno pana wojewodę, do którego, jak mniemam taka odpowiedź będzie przekazana, jak też pana posła, który podzielił się odpowiedzią, jaką państwo udzieliliście na tę interpelację. Otóż drodzy państwo pragnę podkreślić, że zamieszczona odpowiedź na interpelację Or.III.0003.138.2020, a dotycząca pracowników zatrudnionych w starostwie i jego jednostkach, którzy są w wieku emerytalnym jest ciągle niekompletna. Proszę sobie to sprawdzić, zobaczyć czy tak jest, czy tak nie jest. Jeżeli  państwo podajecie w podstawie, w uzasadnieniu, że nie ma ani jednego przypadku i wszystko jest w porządku, to jaka to jest transparentność? To jest czyste manipulowanie. Mało tego, jeżeli o tym mówimy, ja rozumiem, że odpowiedź, w której trzeba było wskazać wprost kto w wieku emerytalnym pracuje w samorządzie i ile takich osób jest w jednostkach jest dla państwa niewygodna. Dotyczy to między innymi pani starosty, rzecznika konsumentów, trzech kierowników starostwa, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  głównej księgowej PCPR, 56 pielęgniarek, położnych, 8 lekarzy, m.in. starszej księgowej w DPS, głównego księgowego i księgowego w Muzeum, łącznie to jest 144 osoby. Ja taką informację dostałem z załącznikami. Natomiast na stronie już państwo do publicznej wiadomości  transparentnie nie podajecie – mówił Paweł Walesic. 

Małgorzata Bień, Mariusz Pasternak i Małgorzata Sobieraj – Prezydium Rady
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pytał, gdzie jest zatem miejsce dla młodych ludzi z powiatu ostrowieckiego. 

– Gdzie te szumnie zapowiadane oszczędności? Dlaczego wreszcie zwolnienia, których państwo dokonaliście mówiąc o racjonalności zatrudnienia, skoro w powyższym zakresie, jak widać zbyt wiele się nie dzieje – pytał radny.  

Po raz kolejny zwrócił się też do Mariusza Pasternaka, przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego, aby wywiązał się ze swoich obowiązków, ponieważ zapewniał, że będzie to przygotowywane w sposób prawidłowy, a tego typu potknięcia nie będą się zdarzać.  

– To nie jest pierwszy raz, dlatego pozwoliłem sobie zainteresować pana wojewodę tą sprawą, bo to nie jest pierwszy raz. Jeżeli państwo sobie życzycie, aby  nie być gołosłownym poprosiłbym o wyświetlenie strony BiP-u  z tą informacją – mówił Paweł Walesic.  Poinformował także, że jest w posiadaniu zrzutów ekranu, z potwierdzeniem, że wyszukiwarka nie działała,  a także informacji, które otrzymał radny z poszczególnych jednostek, a których na BIP-ie brakuje. 

Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego do odpowiedzi wskazała Łukasza Witkowskiego, sekretarza powiatu ostrowieckiego. 

– Odniosę się w pierwszej kolejności do argumentu, jakoby odpowiedź była niepełna lub też nie była zamieszczona. Przyznam szczerze, że nie sposób w tym momencie  się do tego odnieść, oczywiście to sprawdzimy, w jaki sposób ta odpowiedź została zamieszczona. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące  publikowania imiennych wykazów głosowań  to owszem w chwili obecnej została utworzona specjalna zakładka  na stronie internetowej, gdzie takie odpowiedzi są publikowane – tłumaczył Łukasz Witkowski.  

Przyznał że w tej kwestii występowały pewne nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosiła konkretna osoba, wobec której zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.  

– W chwili obecnej nie ma żadnych opóźnień w zakresie publikowania imiennych wykazów głosowań, jak również odpowiedzi na interpelacje.  Natomiast co do tej konkretnej interpelacji, tak jak powiedziałem w tej chwili nie sposób się w tym momencie odnieść. Oczywiście będzie to sprawdzone – dodał sekretarz. 

Jedna ze stron odpowiedzi udzielonej radnemu, jakiej zabrakło na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Zbigniew Duda, przewodniczący klubu radnych PiS w powiecie ostrowieckim i radny powiatowy podkreślił, że  rzeczywiście na stronie BIP-u zamieszczona została tylko jedna strona odpowiedzi, do rąk radnego  dotarł komplet odpowiedzi, „podwieszona” została tylko jedna strona. 

– Dlaczego tych kilku stron nie ma zamieszczonych, jako odpowiedź na stronie powiatu – pytał Zbigniew Duda.  

Głos zabrała także Beata Duda, radna powiatowa z KWW Jarosława Górczyńskiego, która stwierdziła, że jeżeli radny zwrócił się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, to sposób,  w jaki do informacji dociera starostwo, jest kwestią starosty. 

– Uważam, że informacja ta została udzielona  w sposób prawidłowy, natomiast korespondencja wewnętrzna, czyli jak gdyby taka robocza, gdzie starostwo zasięgało opinii  o dane z poszczególnych jednostek, nie musi być załączona do tej korespondencji – mówiła Beata Duda. 

Do słów Pawła Walesica odniosła się także Małgorzata Bień, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego. 

– Ja nie chcę się odnosić do tego, czy skarga jest zasadna czy nie tylko chcę się odnieść do słów radnego Walesica. Pan radny Walesic powiedział, że prosił o wyszczególnienie osób w wieku emerytalnym.  Proszę państwa tutaj zobaczyłam na tym, że 88 osób służby zdrowia. jest mi strasznie przykro, że takie słowa usłyszałam przed chwilą. Ja to zinterpretowałam w ten sposób, że  pan Walesic chciałby wiedzieć ile jest osób w wieku emerytalny, żeby co? Żeby tych ludzi zwolnić, bo powiedział, że nie ma miejsc pracy dla ludzi młodych – mówiła Małgorzata Bień. 

Dotarliśmy do pełnej odpowiedzi, jaką na swoją interpelację otrzymał radny. 

Jedna ze stron odpowiedzi udzielonej radnemu, jakiej zabrakło na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Wynika z niej, że  w Starostwie Powiatowym na dzień 22 stycznia 2020 roku zatrudnieni byli pracownicy w wieku emerytalny na następujących stanowiskach: inspektor – 6 osób, kierownik – 3 osoby, Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 1 osoba. robotnik gospodarczy – 1 osoba, starosta – 1 osoba. W Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym na dzień 28 stycznia, w wieku emerytalnym zatrudnione są dwie osoby: 1 na stanowisko starszy administrator, druga na stanowisku starsza księgowa. W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej na 101 osób zatrudnionych, w wieku emerytalnym znajdują się trzy osoby, w tym dwie z nich pracują na stanowiskach pokojowej, a jedna na stanowisku pielęgniarki. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.   na 30 stycznia w wieku emerytalnym znajdowało się: 56 pielęgniarek i położnych, 8 lekarzy, 7 salowych, 4 sekretarki i statystycy med., 7 techników medycznych, 2 diagnostów laboratoryjnych, 1 operator sterylizatora, 3 pracownicy administracji – w sumie 88 osób. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  na 23 stycznia zatrudnione były trzy osoby w wieku emerytalnym: dyrektor, główny księgowy i starszy inspektor. Dwie osoby znajdują się w okresie ochronnym do 2021 roku.  Muzeum Historyczno-Archeologiczne  w Ostrowcu Św. zatrudnione są dwie osoby  w wieku emerytalnym na stanowisku: księgowy i główny księgowy. 

Fragment odpowiedzi udzielonej radnemu, jakiej zabrakło na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Natomiast w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. według stanu na 23 stycznia, w wieku emerytalnym znajdują się: w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 2 osoby (nauczyciele), w LO nr II – trzy osoby (nauczyciele), LO nr III – 1 osoba (nauczyciel), 1 osoba z administracji i 1 osoba z obsługi. W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – 2 osoby (nauczyciel i pedagog), w Zespole Szkół nr 1 – 3 osoby (nauczyciel, w tym jeden oddelegowany do pracy związkowej, jedna osoba z administracji). W Zespole Szkół nr 3 – 1 nauczyciel, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – jedna osoba (nauczyciel), 1 osoba (pedagog), 1 osoba z administracji. W Zespole Szkół Specjalnych – jedna osoba (wychowawca). W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – jeden wychowawca. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 5 osób (nauczyciel), 1 osoba (psycholog), 1 osoba (obsługa). W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 osoba (dyrektor jednostki). W Bursie Szkolnej – 2 osoby (obsługa). W Ognisku Pracy Pozaszkolnej – jedna osoba (obsługa).

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this