Znajdź nas na

FAKTY

Regionalna Strategia Polityki Społecznej!

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 to dokument, który wyznacza kierunki działań służących poprawie jakości życia oraz zmniejszeniu skali problemów społecznych mieszkańców naszego regionu. Dziś odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zaprezentowali projekt Strategii.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W spotkaniu, które przeprowadzono w formule on-line udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa, samorządów lokalnych, jednostek pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, oświaty, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 to dokument wpisujący się w przyjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Strategię Rozwoju Województwa 2030+. I jak dodaje – Strategia Polityki Społecznej, koresponduje z obszarami wsparcia uwzględnionymi w Strategii Rozwoju Województwa i stanowi rozwinięcie zapisów w obszarze polityki społecznej. – Dokument wskazuje priorytetowe działania, które w ciągu najbliższej dekady będą podejmowane w ramach regionalnej polityki społecznej. Ważne jest, aby Strategia odpowiadała potrzebom  i oczekiwaniom, a także była oparta na rzetelnej diagnozie. Wyznaczając kierunki działań w obszarze polityki społecznej dla województwa świętokrzyskiego, kierowano się potrzebami jego mieszkańców, w szczególności w zakresie poprawy warunków życia, przeciwdziałaniu i łagodzeniu problemów społecznych –podkreśla wicemarszałek.

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 opracowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy wsparciu eksperckim Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia oraz konsultacji naukowej z prof. dr. hab. Przemysławem Wołczykiem z Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Projekt dokumentu poddano dwuetapowym konsultacjom społecznym. W pierwszym etapie skonsultowany został z członkami Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej, następnie – zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – przeszedł szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this