Znajdź nas na

FAKTY

Wspierają działalność stacji doświadczalnej oceny odmian w Słupi!

Prowadzą doświadczenia, badania nad uprawami roślin, które potem są stosowane przez świętokrzyskich rolników – jedyna w regionie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jest „drogowskazem” dla rolników. Stacja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego na kolejne badania. Umowę na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor stacji Ewa Kotarska.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

-Działalność stacji jest niezwykle przydatna dla rolników. Dzięki obiektywnym badaniom roślin rolnicy mogą dokonać wyboru odmian, które sprawdzą się na ich ziemi – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi pełni bardzo ważną rolę w badaniach i doświadczeniach polowych, prowadzonych na roślinach uprawnych (zboża, ziemniaki, rośliny białkowe takie jak: łubin, bobik, groch siewny, soja). Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim.

– Stacja otrzymała wsparcie na cele badawcze: zakładanie poletek doświadczalnych, uprawę roślin zbożowych, przemysłowych, strączkowych, oraz dostosowanie ich do warunków glebowych, które znajdują się na terenie naszego regionu – mówił członek Zarządu Marek Jońca. – Rolnikom potrzebna jest wiedza, jakie odmiany i nasiona wybrać, aby wydały najkorzystniejszy plon, by plantacje miały wymiar ekonomiczny – dodaje.

Konferencja o działalności Stacji Doświadczalnej oceny Odmian w Słupi
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W podpisaniu umowy uczestniczyli także: radny sejmiku i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Neugebauer i jego zastępca Elżbieta Kwiecień-Ząbek.

Listy odmian zalecanych do uprawy

W PDO współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa. PDO jest realizowane w formie badań, prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń polowych w poszczególnych województwach.

Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO, tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa”. Listy zawierają konkretne informacje dla rolników, dotyczące najlepiej plonujących odmian, ich odporności na choroby, wymarzanie, itp. “Listy Odmian Zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego”

Wsparcie dla działalności

Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. marszałka województwa, prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Co roku dla prowadzenia prac Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi otrzymuje dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego.
Rozkład dofinansowania w poszczególnych latach:

  • 2017 r. – 30 000,00 zł;
  • 2018 r. – 30 000,00 zł;
  • 2019 r. – 35 000,00 zł;
  • 2020 r. – 60 000,00 zł;
  • 2021 r. – 80 000,00 zł.
Wydawnictwa stacji
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Więcej informacji o działaniach stacji:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this