Znajdź nas na

FAKTY

RIO stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie! Joanna Suska: Z absolutorium czy bez nie przestanę działać dla dobra mieszkańców!

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu stwierdziła nieważność uchwały z dnia 28 lipca 2021 w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Przypomnijmy, że podczas sesji absolutoryjnej od głosu wstrzymało się 9 z 15 radnych. Byli to: Andrzej Bonarek, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Ewelina Otolińska, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek. W dokumencie, pod którym podpisał się Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO w Kielcach czytamy, że „w zaistniałej sytuacji sprawa absolutorium nie została rozstrzygnięta, gdyż za udzieleniem, bądź nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi nie opowiedziała się bezwzględna większość rady, co nie wypełnia wymogów art. 28 a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Wracamy do tematu sesji absolutoryjnej w Ćmielowie. Przypomnijmy, że pomimo pozytywnej opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Ćmielowa za 2020 rok, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Joanna Suska nie otrzymała ani wotum zaufania, ani absolutorium podczas sesji, jaka odbyła się 28 lipca w Ćmielowie. Od głosu wstrzymali się wówczas: Andrzej Bonarek, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Ewelina Otolińska, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek. Za wotum zaufania, jak i za absolutorium zagłosowali natomiast: Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotra Małek, Józef Nowak i Witold Pernak.

Zaskoczona głosowaniem radnych radnych nie była wówczas burmistrz Joanna Suska, która mówiła:  

– Przewidziałam taki wynik głosowania i powiem tak: jako burmistrz dla ludzi dziękuję wszystkim tym, którzy wraz ze mną wytrwale dążyli do wytyczonego celu, jakim był, jest i będzie nadal rozwój naszej gminy i dbałość o mieszkańców. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję moim pracownikom, moim kierownikom jednostek, mojemu panu skarbnikowi, wszystkim tym państwu, którzy rzeczywiście pomagali mi w tym trudnym czasie i tym radnym, którzy byli za udzieleniem absolutorium i są razem ze mną w tak trudnych chwilach jakim był rok 2020. A wam drodzy radni życzę nade wszystko zdrowia i tego, aby niektórymi z was nie rządziła polityka, a merytoryka. I powiem tak kolokwialnie, bo już wiele tu padło kilka razy stwierdzeń, że mam piękną mowę, nie muszę korzystać z kartek podłożonych przez kogoś, ale powiem tak: Nic się nie stało mieszkańcy, bo nadal będę pracować sumiennie na rzecz lokalnej społeczności po to, aby za te dwa i pół roku ocenili mnie faktycznie i sprawiedliwie mieszkańcy mojej gminy – podsumowała burmistrz.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w przeciwieństwie do 9  radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie, którzy wstrzymali się od głosu, wątpliwości co do uchwały nie miała.  Na podstawie Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i Ustawy o samorządzie gminnym stwierdziła nieważność uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lipca 2021 w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

Źródło: FB Gmina Ćmielów
Źródło: FB Gmina Ćmielów

Jak przeczytać można w Uzasadnieniu: „ Z treści uchwały wynika, że rada miejska nie udziela Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium. Kolegium Izby po zapoznaniu się z projektem protokołu Nr XLII/2021 z obrad sesji Rady Miejskiej  w Ćmielowie odbytej w dniu 28 lipca 2021 roku wraz z protokołem z głosowania nad opiniowaną uchwałą stwierdził jednoznacznie, że uchwała w sprawie udzielenia bądź też nie udzielenia absolutorium nie została podjęta. Wniosek o udzielenie absolutorium został poddany w głosowaniu jawnym. Jak stwierdzono w protokole z głosowania radni wypowiedzieli się sześcioma głosami „za udzieleniem absolutorium”, przy 9 „wstrzymujących się” na 15-osobowy skład rady. Kolegium Izby wskazuje, że w zaistniałej sytuacji sprawa absolutorium nie została rozstrzygnięta, gdyż za udzieleniem, bądź nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi nie opowiedziała się bezwzględna większość rady, co nie wypełnia wymogów art. 28 a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – czytamy w uzasadnieniu Uchwały  nr 22/2021 Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 roku. Pod dokumentem  podpisał się Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO w Kielcach. 

– Radni swoim niezdecydowaniem, czyli wstrzymaniem się od głosu nie rozstrzygnęli tej kwestii absolutoryjnej. Niemniej jednak moim zdaniem ten brak zdecydowania niektórych radnych podyktowany jest tylko i wyłącznie kwestią polityczną, o podkreślałam od samego początku, gdyż organy kontroli stwierdziły, że burmistrz Ćmielowa działała zgodnie przepisami prawa, a wykonanie budżetu nastąpiło w sposób prawidłowy, co potwierdził swoim protokołem kolejny organ kontrolny, jakim jest komisja rewizyjna, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla burmistrza Ćmielowa. Oczywiście, szanując radnych, ale nade wszystko mieszkańców gminy Ćmielów, realizuję konsekwentnie swój program wyborczy, wsłuchując się każdego dnia w głos mieszkańców. Bo to właśnie mieszkańcy za te dwa i pół roku dokonają faktycznej i merytorycznej oceny moich działań, jakie wykonuje na rzecz lokalnej społeczności. Z absolutorium czy bez nie przestanę działać dla dobra mieszkańców. Jako urząd „działamy pełną parą” . Prowadzone są nabory wniosków o dofinansowania, jak chociażby do Polskiego Łada , do którego zgłosiliśmy głównie inwestycje drogowe – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.  

Dodaje, że za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ćmielowie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na uchwałę z 28 lipca w sprawie wotum zaufania za 2020 rok, w której wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały. 

– Jest to mój kolejny krok dochodzenia swoich praw przed organami, które kontrolują także radę miejską w Ćmielowie – podsumowuje burmistrz.       

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this