Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Są pieniądze na przebudowę skarp w Ćmielowie i Gromadzicach. Czy znajdą się chętni wykonawcy?

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Są pieniądze rządowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiat ostrowiecki otrzymał 3 788 000, które trafią do Ćmielowa, a także 982 000 na przebudowę drogi powiatowej Szewna – Gromadzice. Promesa pokrywa 80 procent kosztów, pozostałe 20 procent muszą dopłacić samorządy (gminy) z własnych środków.

Źródło: powiat ostrowiecki

– Łącznie zrealizowanych zostanie 25 zadań. Kwota przyznana dla powiatu ostrowieckiego wynosi 11 734 000 zł. Otrzymały ją powiat ostrowiecki, 3 788 000 na stabilizację skarpy na terenie gminy Ćmielów i 982 tysiące na drogę w Szewna – Gromadzice. Ponadto promesy otrzymały gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów – tłumaczy Joanna Łazarska, kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Przypomnijmy, że promesa to przyrzeczenie środków finansowych dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

– Jednostka może otrzymać te środki po złożeniu do wojewody stosownego wniosku. Wcześniej musi przeprowadzić procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę poszczególnych zadań, zawrzeć z nimi umowę i dopiero na bazie tych dokumentów, może zwrócić się do wojewody o zawarcie umowy pomiędzy gminą, a wojewodą i ubiegać się o te środki. Przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy daje możliwość gminie uzyskania tych środków. Ta naprawdę te środki już są i gminy zgodnie twierdzą, że chcą wykorzystać te środki i zawsze wykorzystują je, jeśli tylko sytuacja jest sprzyjająca i oferty wpłyną w wymaganym terminie, to te środki są zawsze wykorzystane – wyjaśnia Joanna Łazarska.

Kwota dofinansowania wynosi do 80 procent, natomiast 20 procent gmina musi zapewnić z własnych środków. Jeżeli w trakcie realizacji zadania wyjdą koszty, które nie podlegają dofinansowaniu, to ten udział środków własnych może ulec zwiększeniu.

Do 31 maja gminy muszą złożyć wniosek do wojewody o zawarcie umowy, jeżeli wniosek nie wpłynie w stosownym terminie, gmina nie będzie mogła ubiegać się o przyznanie środków.

– Jest jeszcze taka możliwość, że w trakcie, gdy władze gminy zauważą, że zachodzi konieczność przedłużenia tego terminu, zawsze można się zwrócić do ministra, w tej sytuacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o przedłużenie tego terminu na złożenie wniosku. Może być tak, że jakaś dokumentacja techniczna jest jeszcze potrzebna do wykonania, czy zabezpieczenie udziału własnego, bo np. trzeba go zwiększyć, bądź gdy nikt nie zgłosił się do postępowania przetargowego. Na początku roku jest możliwość, że zawsze można wystąpić do ministra o przedłużenie tego terminu, jeżeli jest to koniec roku, to wtedy tej możliwości już nie ma – tłumaczy kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Z promesy cieszy się Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Przyznaje, że to zagadnienie było przez poprzednie władze poruszane, promesy otrzymywane, ale w tym zakresie nic się takiego szczególnego nie działo. Skarpa w Ćmielowie jest bardzo wysoka, są tam liczne podmycia.

– Byłam na górze, gdzie jest np. łan zboża posiany, a tam są takie osuwiska, wręcz wąskie szczeliny wyżłobione przez wodę, bardzo głębokie, na około 8 metrów. Gdyby wpadł tam człowiek, to mogłoby się to skończyć tragicznie. A całość podczas ulewnego deszczu, powoduje utrudnienia, bo lessowe podłoże zsuwa się ulicą Opatowską do głównej ulicy, zapychając kanały burzowe. Po takim deszczu odbywa się sprzątanie Ćmielowa – mówi Joanna Suska.

Źródło: powiat ostrowiecki

Realizacja tego zadania bardzo interesuje mieszkańców, którzy mają dość walki z żywiołem.

– Osobiście odebrałam od pana ministra Zielińskiego promesę na dwie drogi gminne i jest to w ramach programu Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Dofinansowanie zadań obejmuje właśnie do 80 procent, a jako gmina o takich skromnych dochodach, taki dofinansowanie w wysokości 80 procent otrzymaliśmy. Jedna droga to Łysowody 440 metrów i Kolonia-Przeuszyn 680 metrów, łączna wartość dotacji wynosi 825 tys zł. 20 procent wkładu leży w gestii gminy. Co do skarpy to bardzo istotny i trudny temat, którego poprzednie władze nie potrafił rozwiązać. W związku z tym cieszę się, że w tym momencie również jesteśmy udziałowcem jeśli chodzi o oferowaną kwotę wkładu. Bo 470 tys kwoty wkładu własnego w budżecie mamy zapisane na 2019 rok – mówi burmistrz Ćmielowa.

Joanna Suska ma nadzieje, że w niedługim czasie rozpocznie się przetarg i ruszy cała procedura. Z otrzymanych promes cieszy się też powiat ostrowiecki. Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał je z rąk wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego 27 lutego.

– Otrzymaliśmy dwie promesy, jest to remont drogi powiatowej Szewna – Gromadzice, a także na odtworzenie uszkodzonej skarpy. W ramach robót mamy ujęte odtworzenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy o szerokości pół metra z tłucznia kamiennego, zabezpieczenie skarpy-nasypu ażurami, odtworzenie przyczółku betonowego przepustu. Wartość kosztorysowa wyszła nam ponad 1200 000, a w ramach promesy otrzymaliśmy kwotę 982 000, co stanowi 80 procent wartości tego zadania. Nasz wkład samorządowy będzie w wysokości 245 000 – mówi Dariusz Wilczak, kierownik Referatu Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Źródło: powiat ostrowiecki

Drugie zadanie to stabilizacja skarpy wzdłuż drogi Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn. Tutaj powiat ma zaplanowaną budowę zbiornika retencyjnego, budowę rowów przydrożnych, zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy, budowę drenażu wraz z sączkami i rowów wokół skarpy.

– Do tego dochodzi kwestia dokumentacyjna, trwają prace z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń i pozwoleń. Potrwa to około półtora, dwa miesiące, a później nastąpi wyłonienie wykonawcy – stwierdza kierownik Referatu Rozwoju Powiatu.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this