Znajdź nas na

FAKTY

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę środowiska oraz bioróżnorodność w regionie!

Rozpoczęły się nasadzenia drzew i krzewów miododajnych, które umożliwią zwiększenie liczby pszczół i innych owadów zapylających. Inicjatorem projektu, promującego bioróżnorodność, produkcję żywności ekologicznej oraz poprawę jakości środowiska w naszym regionie, jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dziś na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni marszałek Andrzej Bętkowski, wraz z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorem Sławomirem Neugebauerem oraz wicedyrektor Elżbietą Kwiecień-Ząbek, posadził lipy drobnolistne.

Marszałek Andrzej Bętkowski Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

–  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wpisuje się w działania przyjęte przez Komisję Europejską, dotyczące rozwoju Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. Z samorządami: podkarpackim i wielkopolskim jesteśmy liderem nasadzeń drzew miododajnych, zapewniających tę bioróżnorodność – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

Rozwój nowoczesnego rolnictwa to jedno z działań zawartych w celach operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Zakłada ona m.in. wsparcie produkcji żywności ekologicznej. W tym celu konieczne jest stwarzanie warunków dla zwiększania populacji owadów zapylających – głównie pszczół. Ich liczebność wpływa na plonowanie roślin owadopylnych, a co za tym idzie – wielkość i jakość plonów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wychodząc temu naprzeciw, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął 24 lipca 2020 roku uchwałę o rozpoczęciu projektu zmierzającego do zwiększenia liczby pszczół i innych owadów zapylających poprzez nasadzenia drzew i krzewów miododajnych.

– Jednym z głównych celów nowej Strategii jest odtworzenie zdegradowanych ekosystemów, między innymi poprzez zasadzenie na terenie Unii Europejskiej 3 miliardów drzew do 2030 roku. Włączamy się w projekt „Przywracania przyrody do naszego życia”– zaznacza marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt nasadzenia drzew i krzewów miododajnych realizowany jest przez województwo świętokrzyskie wspólnie z 64 gminami, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz organizacjami pszczelarskimi.

– Wydatkując ponad 30 tys. zł, zakupiliśmy i przekazaliśmy samorządom oraz instytucjom prawie 900 sadzonek drzew oraz ponad 1,3 tys. krzewów – dodaje marszałek  Andrzej Bętkowski.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Na terenie województwa świętokrzyskiego zostaną posadzone: lipa drobnolistna (320 szt.), klon pospolity (138 szt.), klon tatarski (112 szt.), jarząb pospolity (60 szt.), ewodia (44 szt.),  surmia (129 szt.), jabłoń rajska (58 szt.), śnieguliczka biała (283 szt.), irga błyszcząca (617 szt.) oraz budleja dawida (489 szt.).

Nasadzenie zostało sfinansowanie ze środków własnych województwa w ramach projektu ,,Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” .

Jest to projekt pilotażowy, który na większą skalę ma być uruchomiony w 2021 roku, przy udziale  środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

1 Comment

1 Comment

  1. aakron

    4 listopada, 2020 at 16:44

    Nie ma gatunku lipa wąskolistna jak w nagłówku. Sadzili lipy drobnolistne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this