Znajdź nas na

FAKTY

Skargi na dyrektora PCPR, lekarzy ostrowieckiego  szpitala – jakimi sprawami zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w 2023 roku?

15 listopada 2023 r. do przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego wpłynęła skarga dotycząca działań dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (funkcję tę pełni Joanna Pikus). Skarga była przedmiotem prac Komisji m.in. na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2024, która uznała ją za bezzasadną. Kilka dni później do przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego wpłynęło pismo z informacją, że osoba skarżąca wycofała swoją skargę. Jakimi jeszcze sprawami zajmowała się Komisja Skarg Wniosków i Petycji w 2023 roku?

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działała w 2023 roku w oparciu o plan pracy przyjęty Uchwałą Nr LXV/409/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. 

W okresie sprawozdawczym komisja obradowała w składzie: 

1. Andrzej Broda – Przewodniczący 

2. Dariusz Wierzbiński – Wiceprzewodniczący 

3. Beata Duda 

4. Danuta Barańska 

5. Zbigniew Duda 

6. Janusz Gołdyn 

7. Jarosław Piotr Kopański 

Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok: „W roku sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się tematami wynikającymi z bieżących potrzeb. W ramach swojej działalności odbyła 4 posiedzenia, podczas których dokonała analizy skarg jakie zostały skierowane do Rady Powiatu Ostrowieckiego.”

 W roku 2023 Komisja zajęła się przeanalizowaniem i rozpatrzeniem 3 skarg: 

  • skargi dotyczącej zachowania lekarzy Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim skarga została przekazana do rozpatrzenia według właściwości do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach. 
  • skargi na działania Zarządu Powiatu Ostrowieckiego poprzez zaniechanie podjęcia w terminie do 31 października 2022 r. uchwały dotyczącej aktualizacji stawki dotacji oświatowej (skarga uznana za nieuzasadnioną)
  • skarga na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przypomnijmy, że dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Joanna Pikus, która jest również radną Rady Miasta Ostrowca Św. 15 listopada 2023 r. do przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego wpłynęła skarga z dnia 12 listopada 2023 r. dotycząca działań dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z przepisami, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań kierowników jednostek organizacyjnych, jest rada powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego (Komisja), celem jej rozpatrzenia. Skarga była przedmiotem prac Komisji m.in. na posiedzeniu, które odbyło się  5 stycznia 2024 r. 

– (…) W wyniku przeprowadzonej analizy, w tym z opisu sytuacji i wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora PCPR w sprawie zarzutów jakie zostały podniesione w skardze Komisja podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działań Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kilka dni później, 11 stycznia 2024 roku do przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego wpłynęło pismo, w którym osoba skarżąca cofnęła swoją skargę. 

– Komisja po ponownym przeanalizowaniu sprawy uznała, że zgodnie z treścią przedmiotowego oświadczenia, wniosek ten jest dalej idący od wniosku pierwotnego, wskazuje nowe okoliczności i dlatego postanowiła zawnioskować do Rady Powiatu o podjęcie uchwały o umorzeniu postępowania skargowego. W związku z powyższym Rada Powiatu Ostrowieckiego postanawia umorzyć postępowanie skargowe w całości – czytamy w projekcie uchwały. 

O skargach na lekarzy pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this