Znajdź nas na

FAKTY

Spore dysproporcje w wysokości dodatków motywacyjnych przyznanych dyrektorom ostrowieckich szkół średnich!

Spore dysproporcje pojawiły się w wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego, które ustalone zostały Uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 września 2021 roku. I tak najwięcej, bo 2700 zł przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1500 zł Robertowi Wardzie, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św, a 600 zł Jackowi Farysowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z czego wynika tak duża różnica w przyznanych dodatkach motywacyjnych, skoro każda z wymienionych osób pełni funkcję dyrektora szkoły średniej? Niestety do uchwał, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej nie dołączono uzasadnień.

Źródło: Adobe Stock

Dodatek motywacyjny oraz funkcyjny nalicza się zgodnie z Regulaminem  określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez  organ prowadzący.

Jak podaje portaloswiatowy.pl –  Organem uprawnionym do ustalania wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków dla dyrektora  jest organ prowadzący. Zwykle wprowadza się odrębne wymagania oraz wysokości tych dodatków dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez dany organ. Dodatek funkcyjny  przyznaje się z tytułu samego faktu zarządzania szkołą przez dyrektora, a jego wysokość uzależniona jest  od liczby oddziałów w szkole oraz organizacji szkoły –  na przykład na wyższe dodatki mogą liczyć dyrektorzy zarządzający zespołami szkół. (…) Nieco inaczej jest z dodatkiem motywacyjnym. Dyrektor szkoły formalnie nie musi tego dodatku otrzymywać, jeśli – zdaniem organu prowadzącego – nie spełnia wymagań, jakie stawia w tym wypadku stosowna uchwała rady danego samorządu.  Samorząd ustala sporą rozpiętość w tabelach określających wysokość tego dodatku, zakreślając najczęściej jego górną granicę. Organ prowadzący zachowuje sobie prawo do dość sporej dowolności w określaniu wysokości dodatku motywacyjnego w wypadku konkretnego dyrektora. Tu nie musi być powiązania z wielkością szkoły. Inną kwestią  jest okres, na który przyznaje się dodatek motywacyjny – czytamy. 

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 21 września 2021 roku odnośnie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Małgorzaty Góreckiej-Smolińskiej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachim Chreptowicza w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Ostrowiecki.eu

Według uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego, najwyższy dodatek motywacyjny  w wysokości  2700 zł przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego numer II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1500 zł dla Roberta Wardy, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1600 złotych dla Jacka Pająka, dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1300 zł dla Marcina Sitarza, dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.,  1100 zł dla Tomasza Łodeja, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 800 zł dodatku motywacyjnego dla Anny Trojanowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., 600 zł dla Jacka Farysa, dyrektora Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św., 600 zł dla Magdaleny Wykroty-Skóry, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, 500 zł dla Katarzyny Jedlikowskiej, dyrektora Bursy Szkolnej w Ostrowcu Św. , 400 zł dla Elżbiety Helickiej, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 21 września 2021 roku odnośnie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Jacka Farysa, dyrektora Zespołu Szkół Nr II w Ostrowcu Św.
Źródło: BIPOstrowiecki.eu

Co ciekawe zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu z 5 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. – Dariusz Kaszuba otrzymał 400 zł dodatku motywacyjnego. 

Niestety do uchwał, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie dołączono uzasadnień. Nie wiemy zatem z czego wynikają tak duże dysproporcje w przyznanych dodatkach motywacyjnych. 

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z 5 marca 2021 roku odnośnie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dariusza Kaszuby, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Ostrowiecki.eu

Pewnym jest natomiast, że zmianie uległa Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego. Także w tym przypadku największy dodatek funkcyjny otrzymywać będzie  Małgorzata Górecka-Smolińska,  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. –  w wysokości 2200 zł.  Dodatek funkcyjny w wysokości 1600 zł przyznano z kolei Katarzynie Krzyżanowskiej, dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św., 1700 zł dodatku funkcyjnego otrzyma  Jacek Pająk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1700 zł  –  Dorota Waliszczak, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., 1600 zł dodatku funkcyjnego otrzyma  Marcin Sitarz, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, 1200 zł dodatku funkcyjnego otrzyma Tomasz Kandyba, pełniący obowiązki dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św., 1700 zł – Robert Warda, dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego nr III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1600 zł – Anna Trojanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1400 złJacek Farys,  dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Św.,  1800 zł – Tomasz Łodej, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1600 zł Magdalena Wykrota-Skóra, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uchwały Zarządu Powiatu dostępne są TUTAJ

Do tematu wrócimy.

1 Comment

1 Comment

  1. pracownik

    12 października, 2021 at 08:25

    A dla pracowników, którzy naprawdę pracują na te ich dodatki nie ma kasy na podwyżki! Żałosne pani Starosto!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this