Znajdź nas na

FAKTY

Sprawę udzielanej przez ostrowieckie starostwo nieodpłatnej pomocy prawnej zbada Ministerstwo Sprawiedliwości? Wojewoda doszukał się szeregu uchybień!

Służby Zbigniewa Koniusza, Wojewody Świętokrzyskiego doszukały się nieprawidłowości w świadczonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. nieodpłatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielała bowiem osoba, która nie została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, co więcej radca ten opiniował umowę, na podstawie której został wyznaczony jako „stały zastępca. – O zaistniałej sytuacji została poinformowana Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz, z uwagi na prawdopodobieństwo naruszenia ochrony danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wyjaśnia Marzena Chodakowska, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Nie tak dawno opisywaliśmy uchwałę podjętą przez radnych powiatu ostrowieckiego, której zgodność z prawem zakwestionował wojewoda, a Sąd Administracyjny w Kielcach podtrzymał jego stanowisko, a już pojawiły się kolejne nieprawidłowości, tym razem związane z nieodpłatną pomocą prawną, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

A zaczęło się od pisma, które jakiś czas temu wpłynęło do Zbigniewa Koniusza, Wojewody Świętokrzyskiego.

– Do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło anonimowe pismo dotyczące nieprawidłowości w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim, działającym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim porad prawnych udzielała osoba, która nie została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach –  wyjaśnia Marzena Chodakowska, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego.  

Przeprowadzone przez podległe Wojewodzie Świętokrzyskiemu służby postępowanie wyjaśniające potwierdziło wskazane nieprawidłowości. 

– Ustalono, że osobą faktycznie udzielającą porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim, był radca prawny, który nie został wskazany przez OIRP. Wbrew obowiązującym przepisom, został wyznaczony do świadczenia pomocy prawnej jako „stały zastępca” przez innego radcę prawnego, który to radca zobligowany został przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach do udzielania porad. Działania te były niezgodne z prawem i niedopuszczalne bowiem po pierwsze wskazywały na pominięcie roli Okręgowej Izby Radców Prawnych w procesie wyznaczania radców oraz ich zastępców do udzielania nieodpłatnych porad prawnych, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a po drugie przepisy ustawy nie przewidują możliwości wprowadzenia „stałego zastępstwa”. Zaznaczyć należy także, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest ze środków publicznych i prawidłowa realizacja zadań w tym zakresie wiąże się również z rozliczeniem dotacji przekazanej przez Wojewodę na realizację zadania. Rozliczenie dotacji w tym wypadku dokonywane jest po skończeniu roku kalendarzowego, a wykazane nieprawidłowości zostaną wzięte pod uwagę – przypomina Marzena Chodakowska. 

Ponadto, w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono m.in., że radca ten opiniował umowę, na podstawie której został  wyznaczony jako „stały zastępca”.

– O zaistniałej sytuacji została poinformowana Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz, z uwagi na prawdopodobieństwo naruszenia ochrony danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Starosta Ostrowiecki został wezwany do wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości i dostosowania funkcjonowania punktu zlokalizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim do obowiązujących przepisów oraz do umowy dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z przekazanych przez Powiat Ostrowiecki informacji wynika, że osoba nieuprawniona nie udziela już porad prawnych w punkcie – podsumowuje Marzena Chodakowska. 

Jak udało się nam ustalić Wojewoda Świętokrzyski nie zawiadomił prokuratury. O dalszy przebieg sprawy zapytamy w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this