Znajdź nas na

FAKTY

Statut zgodny z prawem, czy z błędami trafi na biurko wojewody?

Na najbliższej sesji ponownie pod obrady radnych trafi Statut Powiatu Ostrowieckiego. Jeden z najważniejszych i zarazem bardziej pechowych dokumentów, w którym co rusz pojawiają się błędy i potknięcia. Czy tym razem na zaplanowanej na 30 grudnia Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, radni zagłosują jednogłośnie „za” jego przyjęciem?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Zgodnie z artykułem 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Obowiązujący Statut Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 568). Uchwalenie Statutu Powiatu Ostrowieckiego w obecnym kształcie związane jest z koniecznością dostosowania tego dokumentu do obowiązujących przepisów prawa – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Przypomnijmy, że podczas sesji, jaka odbyła się 30 października, radni powiatowi z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę na projekt statutu, który trafił do rąk radnych z wieloma błędami merytorycznymi i prawnymi. Marek Bilski, radny z Klubu PiS, a także członek Komisji Statutowej miał wątpliwości, co do sposobu pracy komisji.

– (…) Podczas tego posiedzenia komisji, pani przewodnicząca, wyszła mówiąc, że musi zaakceptować to Zarząd Powiatu, czy wyrazi zgodę na zmiany, które chcemy wnieść. Wróciła po paru minutach i ogłosiła, że Zarząd nie wyraził zgody na wprowadzenie tych zapisów. Dla mnie jest to bardzo dziwne, bo komisja powinna nad tym sama procedować. Mało tego, po powrocie powiedziano nam, że komisja kończy prace i podczas głosowania, które odbyło się nad przyjęciem tego statutu, nie został on przyjęty – wyjaśniał wówczas Marek Bilski.

Inny radny z Klubu PiS, Janusz Gołdyn zwracał natomiast uwagę, że Statut Powiatu Ostrowieckiego nie jest wynikiem prac Komisji Statutowej.

– Na ostatnim posiedzeniu komisji statutowej, statut w ostatecznej wersji nie został poddany pod głosowanie. Zgłaszałem to panu mecenasowi, odbyło się połowiczne takie głosowanie, ale ono nie zostało zakończone. W związku z tym praca komisji została zakończona, a projekt statutu trafił do rąk pań i panów radnych z wieloma błędami merytorycznymi i prawnymi – wyjaśniał Janusz Gołdyn.

Ostatecznie na wniosek Jarosława Kopańskiego, radni ustalili, że projekt uchwały wróci do Komisji Statutowej. Przedstawiciele Klubów natomiast zobowiązali się do przekazania pisemnych uwag i poprawek wraz z uzasadnieniem do przewodniczącego Komisji.

I tak w nowym statucie pojawiło się kilka kontrowersyjnych zapisów, które wzbudziły spore wątpliwości w radnych z Klubu PiS, zwłaszcza te, które dotyczą prawa dostępu do informacji przez radnego.

Radni w swoich poprawkach zwrócili uwagę, że w paragrafie 44 w żadnym z punktów nie opisano procedury zatwierdzania protokołu z posiedzenia komisji i wprowadzania do niego zmian i uzupełnień. Zdaniem radnych z Klubu PiS, radny powinien zapoznać się z treścią protokołu, a następnie podczas głosowania go zatwierdzić, w przeciwnym razie będzie to protokół przewodniczącego komisji i protokolanta.

Zawarte w uzasadnieniu do uchwały stwierdzenie, że „Statut Powiatu Ostrowieckiego zaproponowany w załączniku do niniejszej uchwały jest wynikiem prac Komisji Statutowej Rady Powiatu Ostrowieckiego” będzie niezgodny z prawdą, bowiem będzie on wynikiem pracy Rady nad projektem statutu przygotowanym przez Komisję i to pod warunkiem, że komisja go jednogłośnie zaakceptuje. W przeciwnym razie projekt statutu będzie tylko efektem pracy części radnych komisji statutowej i radcy prawnego. Radni PiS zwrócili także uwagę, że jeden z punktów statutu ogranicza uprawnienia przewodniczącego, który według zapisu nowego statutu „po zasięgnięciu opinii Starosty ustala listę gości zaproszonych na sesję”. Jak zauważają radni PiS zgodnie ze stosownym zapisem ustawy o samorządzie powiatowym tylko jemu przysługuje wyłączne prawo do organizowania prac rady i prowadzenie jej obrad. Starosta natomiast organizuje prace zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kierując bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Radni z Klubu PiS zauważają także, że z zapisu nie wynika, że starosta może w jakikolwiek sposób ingerować w organizację pracy Rady Powiatu, a więc wyrazić negatywną opinie o kimś, kto został zaproszony na sesję, a tym samym skreślić go z listy gości.

Pojawiły się też pytania czy zapis wymieniający osoby uczestniczących w sesjach: kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu pozwala na uczestniczenie w sesjach czy ich do tego zobowiązuje, a jeśli tak, to w jaki sposób to zobowiązanie będzie egzekwowane.

Nie przewidziano także, żadnego punktu obrad, w ramach którego Radni mogliby złożyć interpelacje i zapytania do Przewodniczącego, ani wystąpić z jakimkolwiek wnioskiem dotyczącym chociażby prac komisji, Klubów, czy samej rady.

W statucie pojawiło się też określenie głosowania jawnego imiennego. Czy może odbyć się jednak głosowanie imienne tajne?

Czy radni z obozu rządzącego wprowadzą poprawki, o które prosi Klub PiS? Czy statut powiatu ostrowieckiego będzie zgodny z obowiązującym prawem? A jeśli nie, czy trafi na biurko wojewody, o tym przekonamy się już w najbliższy poniedziałek.

2 komentarze

2 Comments

  1. antypis

    28 grudnia, 2019 at 13:54

    Przykład idzie góry. W sejmie PiS robi co chce i wtedy jest ok, a jak inni robią podobnie to nagle wrzask. Typowa moralność Kalego. Mnie to oczywiście nie dziwi. Przejmiecie władzę w powiecie to będziecie uchwalać taki statut jaki wam się spodoba, ale mam nadzieje że to nie już nie nastąpi.

  2. wyborca

    29 grudnia, 2019 at 11:05

    Statut można uchwalać, jaki się chce, pod warunkiem, że zgodnie z obowiązujacym prawem. W powiecie widać obowiązującym jest to Owsiaka.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this