Znajdź nas na

PO GODZINACH

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych o nowych szansach i wyzwaniach!

W Kielcach zorganizowany został Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się sytuacji epidemicznej, społecznej i gospodarczej. Kongres zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządowcy, działacze 3 sektora reprezentujący 116 świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

Do uczestników spotkania przemawia Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kongres otworzył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ¦ Andrzej Bętkowski.

– Witam i dziękuję za przybycie do Kielc wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, wspierając obywateli poprzez swoją aktywną obecność w organizacjach pozarządowych. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby bez was  funkcjonować. Wykorzystujecie wiedzę, energię, często angażując w podejmowane działania własne środki, integrujecie i aktywizujecie, znakomicie uzupełniając w zadaniach publicznych państwo i samorządy – podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Zależy nam na rozwijaniu i wspieraniu zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Nasze dotychczasowe relacje pokazały, jak ważne jest nasze wzajemne uzupełnianie się. Jesteście państwo istotną siłą, decydującą o rozwoju lokalnych społeczności.

– Spotykamy się po raz drugi w gronie organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Bardzo cieszę się, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności gości w Kielcach przedstawicieli trzeciego sektora, aktywnie działających w obszarach wsparcia społecznego, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, turystyki i innych – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Przygotowaliśmy wspaniałe wydarzenie, z jednej strony przekazujące ważną i merytoryczną informację związaną z zasadami funkcjonowania stowarzyszeń, a także znacząco integrujące to środowisko i pokazujące, jak ważną siłę w naszym regionie stanowią właśnie organizacje pozarządowe – dodała wicemarszałek.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Adresujecie swoje działania do takich środowisk, w takie miejsca, określane obecnie jako peryferia społeczne, gdzie niezmiernie ważny jest bliski kontakt, wrażliwość społeczna i osobista. Czas pandemii, kryzysu właśnie dzięki organizacjom pozarządowym pozwolił przetrwać wielu osobom, wykluczonym, zagrożonym, osamotnionym. Dzięki wam właśnie te obszary i te osoby mogą wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie – podkreślił zwracając się do reprezentantów NGO współorganizator Kongresu, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Wojciech Kaczmarczyk. – Samorządy zaś są tym partnerem organizacji pozarządowych, który jest najbliższy, najistotniejszy, wywierający największe wsparcie i pozwalający na rozwój 3 sektora. NGO w Polsce otrzymują co roku niemal 10 mld zł od samorządu na prowadzone działania, kierowane do obywateli. Ważna jest wasza wspólna uważność, szybkość reagowania na zmieniającą się rzeczywistość i ciągłe szukanie nowych źródeł informacji, wiedzy, finansowania, a także wzajemnego wspierania.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Istotnym elementem kongresu była debata, panel dyskusyjny poświęcony doświadczeniom, oczekiwaniom, szansom i perspektywom działalności organizacji pozarządowych w okresie pandemii. Uczestnikami panelu byli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, doświadczony działacz III sektora, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik, Komendant Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Tomasz Rejmer, oraz Damian Gad, przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Organizacje pozarządowe to niezmiernie ważny element aktywizacji życia społecznego – zauważył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. – Spektrum ich działalności i zaangażowania jest olbrzymie, począwszy od wspierania osób chorych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, uczniów, organizowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku, kultywowanie tradycji, patriotyzmu, po rozwiązywanie wielu innych ważkich problemów społecznych. Każdy szczebel władzy powinien doceniać takie działania na każdym kroku i nie szczędzić pomocy ani środków, by taką aktywność wspierać. Stąd też tak dużą uwagę przykładamy do programów współpracy z organizacjami, prowadzonych konkursów na wsparcie dla NGO. Te pieniądze, trafiające do osób potrzebujących, nigdy nie są zmarnowane.

Uczestniczący w Kongresie działacze pozarządowi wzięli udział w spotkaniach szkoleniowych, poświęconych m.in. zasadom zatrudnienia i wolontariatu w NGO, wsparciu dla organizacji pozarządowych przyjaznych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym a także wpływowi małych organizacji pozarządowych na rozwój społeczności lokalnych.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this