Znajdź nas na

PO GODZINACH

Trwa nabór wniosków o uzyskanie stypendiów dla przyszłych lekarzy!

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 15 października br.

Grafika: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznane będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać do 15 października 2021 r.

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego
  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: /3h680wewfh/skrytka

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania dostępne są na: bip.sejmik.kielce.pl

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this