Znajdź nas na

FAKTY

Świętokrzyskie na siódmej pozycji w kraju! RPO na finiszu!

Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i nie zwalniamy tempa, mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest już na finiszu. Kontraktacja na koniec września wyniosła 86,7 proc., a to daje nam w ogólnopolskim rankingu siódmą pozycję. Ogółem liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020 wynosi 2550, a łączna wartość unijnego wsparcia, która powędrowała do beneficjentów, to 5 mld 160 mln zł.

W trzech osiach priorytetowych – Sprawne usługi publiczne, Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Rozwój miast i aktywne społeczeństwo – kontraktacja przekroczyła 95 proc. Równie wysoka, bo przekraczająca 90 proc., jest kontraktacja w osiach: Nowoczesna komunikacja oraz Dziedzictwo naturalne i kulturowe.

– Pandemia stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania związane ze wspieraniem gospodarki naszego regionu – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Warto dodać, że od początku września do pierwszych dni października dokonano 171 płatności na rzecz beneficjentów, realizujących projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020 na kwotę ogółem 80 mln zł – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W obliczu kryzysu ekonomicznego oraz przyspieszającej pandemii COVID-19 niezwykle ważne są działania związane ze wsparciem inwestycyjnym świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz udzielaniem temu sektorowi preferencyjnych pożyczek. I tu z pomocą przychodzą unijne środki, z których na ten cel przeznaczono aż 231 mln zł z Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka. Również w ramach tej osi wygospodarowano 44 mln zł na dwie transze dotacji obrotowych oraz 10 mln zł na vouchery na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.

Priorytetem jest także ochrona zdrowia i życia mieszkańców, stąd decyzja Zarządu Województwa o uruchomieniu pakietu unijnego wsparcia dla placówek służby zdrowia i innych jednostek zaangażowanych w zwalczanie COVID-19 na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej czy przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w szpitalach.

– Oczywiście przekazujemy również inne środki unijne, niezwiązane z działaniami zapobiegającymi skutkom COVID-19. Mam tu na myśli m.in. realizację projektów społecznych, jak również służących rewitalizacji gmin, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy wymianie oświetlenia – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.  I jak podkreśla: – Naszym priorytetem jest utrzymanie dobrego tempa wydatkowania unijnych środków, przy jednoczesnym takim ich ukierunkowaniu, by wspierały działania służące ograniczeniu negatywnych skutków epidemii.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this