Znajdź nas na

FAKTY

Tomasz Kopiec poddaje w wątpliwość intencje jednego z członków Rady Społecznej?

Czy zatrudniony przez Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, doradca Piotr Pusty, który jednocześnie pełni także funkcję doradcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, będzie lojalny wobec ostrowieckiej placówki? Przypomnijmy, że udzielone mu pełnomocnictwo obejmuje dostęp do dokumentacji i uzyskiwania informacji i wyjaśnień od kierowników i pracowników, w sprawach dotyczących szpitala w Ostrowcu Św. Tomasz Kopiec problemu nie widzi, twierdzi, że jego doradca „nie ma w interesie, żeby uzyskane informacje były wykorzystywane przeciwko szpitalowi ostrowieckiemu”. – Otóż różnica między dyrektorem Ołownią, a Piotrem Pustym jest taka, że pan dyrektor Ołownia wykonuje swój mandat dyrektora, pełni funkcje nadzorcze wobec szpitali wojewódzkich, zaś rolą Piotra Pustego jest doradzać dyrektorowi szpitala wojewódzkiego – mówił podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, Tomasz Kopiec.

Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego 29 listopada 2021 fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Olbrzymi niesmak, pozostawiła wypowiedź Tomasza Kopca, dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Św., jaka padła podczas ubiegłotygodniowej  sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego (29 listopada). Oburzony jej treścią był zarówno Zbigniew Duda, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i Krzysztof Ołownia, członek Rady Społecznej, działającej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., który uważa, że słowa dyrektora dotyczyły jego osoby i funkcji jaką  pełni. 

– Pan dyrektor dał do zrozumienia, że jestem po prostu jako członek Rady Społecznej osobą niepożądaną, ponieważ pan dyrektor ma mocno ograniczone możliwości przedstawienia koncepcji co do funkcjonowania szpitala, co do sposobów rozwiązywania problemów kadrowych z racji tego, że pełnię obowiązki zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Nadzoruję jednostki, których działalność w znacznym stopniu pokrywa się wzajemnie, jeżeli chodzi o profil działalności naszej jednostki, w związku z czym pan dyrektor domniemał, że te informacje mogę wykorzystywać i  pożytkować je w celu poprawienia sytuacji sytuacji jednostek  podległych pod urząd marszałkowski. Ja to tak zrozumiałem – mówi Krzysztof Ołownia, członek Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Św.    

Krzysztof Ołownia na posiedzeniu Rady Społecznej w listopadzie 2019 roku
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego,  jaka odbyła się 29 listopada Tomasz Kopiec powiedział m.in.:  

– (…) Dzisiaj niestety mamy sytuację taką, że niestety jesteśmy dla  siebie trochę podmiotami konkurencyjnymi. I dlatego trochę ubolewam nad tym, przyznam, ja wiem, że powiem rzecz bardzo niepopularną i państwo mnie zganicie, ale jeżeli na radzie społecznej oczekujecie państwo tego i wasi reprezentanci, żebym podawał szczegóły, które spowodują że te szczegóły będą wpływały na zarządzanie polityką wobec szpitali wojewódzkich, które są dla mnie naturalną konkurencją, to ja tych szczegółów nie mogę podawać. Dlatego że chcieć czy nie chcieć osoby,  które będą miały te informację będą musiały ważyć  argumenty dotyczące tego czy przekazywać informację do zależnych od siebie podmiotów czy też wybierać działania na rzecz naszego szpitala. Ja muszę to ważyć w związku z tym, nie mogę przedstawiać wszystkich planów dotyczących zarządzania zasobami w naszym szpitalu, bo jesteśmy dzisiaj dla siebie konkurencyjni – mówił Tomasz Kopiec.

Na wypowiedź dyrektora zareagował Zbigniew Duda, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

– Czy pan Piotr Pusty jest pana doradcą? No to panie dyrektorze bardzo bym prosił o poszanowanie radnych rady społecznej i wszystkich tutaj obecnych, bo pan powiedział, że nie będzie pan udziela wszystkich informacji, ponieważ są tam ludzie, którzy mogliby, ja troszeczkę to zmieniam, którzy mogliby tę informację wynieść do szpitali wojewódzkich, tak? Taki gdzieś był sens. Panie dyrektorze pan Piotr Pusty jest zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i on nie wyniesie, on nie wyniesie w ogóle? Taką klauzulę Pan z nim  podpisał? Trochę nie na miejscu to było –  podkreślał  Zbigniew Duda.

Zbigniew Duda przewodniczący powiatowych struktur PiS.
Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dyrektor szybko wyjaśnił mu jednak swoją definicję różnicy pomiędzy Piotrem Pustym, a Krzysztofem Ołownią. 

 – Otóż różnica między dyrektorem Ołownią, a Piotrem Pustym jest taka, że pan dyrektor Ołownia wykonuje swój mandat dyrektora, pełni funkcje nadzorcze wobec szpitali wojewódzkich. Zaś rolą Piotra Pustego jest doradzać dyrektorowi szpitala wojewódzkiego. I ta zasadnicza różnica powoduje że Piotr Pusty nie ma w interesie, żeby uzyskane informacje były wykorzystywane przeciwko szpitalowi ostrowieckiemu. Również dlatego, że przeze mnie został wskazany faktycznie jako osoba, która w przyszłości miałaby szansę na to żeby  zostać dyrektorem finansowym  tego szpitala. Działałby na swoją po prostu niekorzyść – skwitował dyrektor. 

Przypomnijmy, że Piotr Pusty, według informacji, jakimi podzielił się  na LinkedIn od 2019 r. pełnię funkcję doradcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.  Natomiast pełnomocnictwo, jakie zostało mu udzielone przez dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Św. 20 października  obejmuje: zakres  uzyskiwania informacji i wyjaśnień od kierowników i pracowników, w sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz dostępu do dokumentacji szpitala. Upoważnia ono do reprezentowania szpitala przed organami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami, w tym do  wykonywania w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wszystkich czynności pozasądowych.

Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jaką pewność mogą mieć zatem mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, a także pacjenci placówki, że informacje zgromadzone przez Piotra Pustego nie będą użyte przeciwko szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim? 

– Myślę, że to właśnie tutaj należałoby upatrywać ewentualnego zagrożenia. Pan Piotr Pusty jest doradcą w szpitalu zespolonym, profil działalności naszej jednostki w Ostrowcu Św. i szpitala w Kielcach  pokrywa się w znacznej mierze. Pan dyrektor problemu nie widzi. Co więcej mówi, że do swego doradcy ma  pełne zaufanie, a pan Piotr Pusty jest fachowcem, osobą merytoryczną,  czyli rozumiem, że ja nie jestem fachowcem, nie jestem  osobą merytoryczną i nie jestem godzien jego zaufana. Myślę, że pan dyrektor jest zwolennikiem teorii, że najlepszą formą obrony jest atak i tutaj chyba tego właśnie doświadczyliśmy – podsumowuje Krzysztof Ołownia. 

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Jaką funkcję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach pełni Piotr Pusty i czy zakres jego obowiązków pokrywa się z tym w ostrowieckim szpitalu? - naOSTRO.info

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this